AAE

Report
Biznesa vide
Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE)
Māris Selga
Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
25.01.2012.
AAE ekonomikas vispārējs raksturojums (1)
AAE vispārējie rādītāji, 2010.gads (est.)
Platība: 83 600 km2
Lielākās pilsētas: Abū Dabī, Dubaija
Iedzīvotāju skaits: 8 264 070
Bezdarba līmenis: 4,2% (2009)
IKP:
• pēc pirktspējas paritātes: 246,8 miljardi USD
• uz 1 iedzīvotāju: 49 600 USD
Reālā IKP pieaugums: 3,2%
Avots: UAE National Bureau of Statistics; CIA – The World Fact Book
AAE ekonomikas vispārējs raksturojums (2)
AAE ekonomiskie rādītāji, 2010.gads (est.)
Eksporta apjoms: 212,3 miljardi USD
Galvenās eksporta valstis: Japāna 17.1%, Indija 13.6%, Irāna 6.9%
Galvenās eksporta preces: nafta, dabas gāze, reeksports,
žāvētas zivis, dateles
Importa apjoms: 161,4 miljardi USD
Galvenās importa valstis: Indija 17.5%, Ķīna 14%, ASV 7.7%
Galvenās importa preces: mehānismi un transporta aprīkojums,
ķimikālijas, pārtikas produkti
Avots: CIA – The World Fact Book
Latvijas – AAE ekonomiskā sadarbība
Tirdzniecības dinamika no 2005. gada - 2011. gada
septembrim, EUR
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
Eksports
6000000
Imports
4000000
2000000
0
2005
2006
2007
Avots: Centrālā statistikas pārvalde
2008
2009
2010
2010
Q3
2011
Q3
Latvijas - AAE ekonomiskā sadarbība (1)
Galvenās eksporta preces uz AAE sadalījumā pa preču veidiem 2011. gada 3Q
2%
4%
Mašīnas un mehānismi; elektriskās
iekārtas
2% 2% 1% 1%
Pārtikas rūpniecības produkti
Koksne un tās izstrādājumi
17%
Optiskās ierīces un aparāti
Ķīmiskās rūpniecības un tās
sakarnozares produkcija
Plastmasas un izstrādājumi
Dažādas rūpniecības preces
71%
Dzīvnieki un lopkopības produkcija
Avots: Centrālā statistikas pārvalde
Latvijas - AAE ekonomiskā sadarbība (2)
Galvenās importa preces uz AAE sadalījumā
pa preču veidiem 2011.gada 3Q
Mašīnas un mehānismi;
elektriskās iekārtas
Augu valsts produkti
4% 2% 2%
7%
28%
8%
Transporta līdzekļi
Ķīmiskās rūpniecības un tās
sakarnozares produkcija
Pārtikas rūpniecības produkti
Plastmasas un izstrādājumi
11%
Optiskās ierīces un aparāti
19%
19%
Avots: Centrālā statistikas pārvalde
Dažādas rūpniecības preces
Akmens, ģipša, cementa, stikla,
keramikas izstrādājumi
Veiksmīgu sadarbību!

similar documents