Sluneční hodiny - Základní škola a Mateřská škola Lutín

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
RNDr. Dana Vrbová
Název:
EU_32_VRB_FV_015
Téma:
Fyzikální veličiny
Ročník:
6.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
3. 3. 2013
Ověřeno:
4. 3. 2013
Čas - Měřidla
Anotace:
Žáci poznají různé typy hodin, postup
měření stopkami, užití metronomu.
Zavedeme pojem reakční doba.
Měřidla času - hodiny
Sluneční hodiny – čas určíme podle polohy a
délky stínu, který vrhá ukazatel
Používají se asi od roku
3 500 př. n. l.
Vodní hodiny – pocházejí přibližně z roku 1 400
př. n. l. (Egypt)
Princip: Jedná se o nádoby s otvory, kterými
vytékala voda
Svíčkové hodiny – čas se určoval podle délky
uhořelé svíčky, která na sobě měla zobrazenou
stupnici.
Přesýpací hodiny - jsou typ
hodin, které pro měření času
využívají pohyb písku způsobený
zemskou přitažlivostí. Skládají se
ze dvou skleněných baněk
umístěných nad sebou a spojených
úzkým hrdlem. Písek z horní baňky
se postupně přesypává do spodní
baňky. Jakmile uplyne měřený
časový úsek (závisí na charakteru
přesýpacích hodin), je horní baňka
prázdná a hodiny se musí obrátit,
aby mohl být měřen další časový
úsek.
Nyní používané typy hodin:
Kyvadlové hodiny –
Pravidelně se opakuje
pohyb kyvadla. Kyvadlo
pohání ručičky hodin.
Nyní používané typy hodin:
Mechanické hodiny –
ručičky hodin jsou
poháněny pružinou,
kterou je nutno občas
natahovat.
Nyní používané typy hodin:
Digitální hodiny – čas je
zobrazován číslicemi na
displeji
Nejpřesnější hodiny
Atomové hodiny –
jsou založeny na
kmitání atomů.
Odchylka je 1
sekunda za 150
milionů let. Podle
těchto hodin určují
čas rozhlas a
televize.
Stopky:
Stopky jsou určeny k přesnému
měření doby trvání krátkých
dějů. Dřívější stopky měly dvě
stupnice – hlavní a vedlejší na
určení minut a sekund. Nyní se
používají výhradně digitální
stopky.
Důležitá tlačítka:
- Nulování
- Start/stop
Úkol:
1) Zapněte si mobilní telefony a připravte si stopky.
2) Při prvním tlesknutím zmáčkněte start a při
druhém tlesknutí zmáčkněte stop.
3) Hlaste mi, jak dlouhý úsek jste naměřili.
4) Proč jste všichni nenaměřili stejný čas?
5) Mezi nějakou akcí a jejím zaznamenáním
uběhne určitý čas – reakční doba – závisí na
pozornosti, je u jednotlivých osob různá.
Metronom
Je pomůcka k určení
stejných dob, používá
se v hudbě ke
stanovení tempa hry.
Otázky:
1)
2)
3)
4)
5)
Jaké znáš typy hodin?
Které hodiny jsou nejpřesnější?
K čemu se používají stopky?
Co může ovlivnit reakční dobu?
Co je metronom?
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a
vzdělávání na všech typech ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.
Zdroje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.vysocina-news.cz/data/24002/preface/full.jpg
http://www.kalendar.info/pictures/time/hodvod1.jpg
http://www.kalendar.info/pictures/time/hodsvick.jpg
http://nd01.jxs.cz/715/396/e9790b3b8c_17895052_o2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99es%C3%BDpac%C3%AD_hodiny
http://nd04.jxs.cz/395/990/140607363d_72086751_o2.jpg
http://www.opravyhodin.cz/wp-content/uploads/10.jpg
http://www.tipec.cz/fotky29786/fotos/_vyrn_189672586_BB_00_FB-EPS_1000.jpg
http://www.zlato-stribro-hodinky.cz/foto/digit%C3%A1ln%C3%AD-s%C3%ADtov%C3%BD-bud%C3%ADkB1228R_V.jpg
http://atomovehodiny.cz/wp-content/uploads/2009/10/nist.jpg
http://www.net-market.cz/pictures/products/olympia-30-lap-stopky-6581.jpg

similar documents