Ingen bildrubrik

Report
Kunskapsuppdatering
Hösten 2014
1
Bakgrund
• varje förmedlare ska ha relevant testad
kunskap, denna regel har funnits sedan
2005
• Insuresec skapar test och genomför
testtillfällen
• Sfm tillhandahåller en frivillig
kunskapsuppdateringsutbildning för
medlemmar
2
Varför test?
Lagkrav på
kunskap,
sedan 2005
FI
Insuresec
Sfm
KU-test
3
När måste jag göra testet?
Insuresec har kallat livförmedlare till uppdateringstest
• utifrån när man gjorde första testet
• utifrån var i landet man bor
kallelse
Test
Om du kör
på testet
Väntetid 2
månader
Måste
klara test
senast sista
dec
4
Men...
5
…vad händer om du inte klarar
testet före sista december 2014?
Om du inte klarar testet före
årsskiftet tas du bort från
Insuresec:s hemsida. Du
måste klara testet för att din
licens ska aktiveras.
Här framgår vilken
licens du har. Det syns
om du har
kunskapsuppdaterat
eller inte
Insuresec:s
hemsida
Du bör göra testet i god tid inför årsskiftet
6
Insuresec:s licensnivåer
Försäkringsförmedling Liv
• Testfri, går inte att erhålla längre
• Omfattade grunderna
Livlicens A, årslicens liv försäkringsförmedling
• Grunderna för livutbildning
• Se särskilda kunskapsmål
Numera
samman
slagen
till en
Livlicens B, fondandelsförmedling
• Se särskilda kunskapsmål
Livlicens C, årslicens liv, avancerad rådgivning
• Se särskilda kunskapsmål
7
Omfattning av KU-testet 2014
Finns bara ett test, lika för alla licenshavare (C-delen testas inte)
Försäkringsförmedling Liv
• Testfri, går inte att erhålla längre
• Omfattade grunderna
Livlicens A, årslicens liv försäkringsförmedling
• Grunderna för livutbildning
• Se särskilda kunskapsmål
Numera
samman
slagen
till en
Livlicens B, fondandelsförmedling
• Se särskilda kunskapsmål
Livlicens C, årslicens liv, avancerad rådgivning
• Se särskilda kunskapsmål
8
Kunskapsmålen
För att läsa målen rekommenderar vi alla att
gå in på
www.insuresec.se
- där finns de bakomliggande kunskapsmålen
- där finns kunskapsuppdateringsmålen
9
Kort om testet
• 35 flervalsfrågor
• du ska ha 70 % rätt
• Insuresec har fasta tider för testet, där du kan boka
in dig
• om ni är minst 10 förmedlare kan Insuresec komma
till valfritt kontor i landet
• Insuresec kommer med iPad:s på vilka testet utförs
10

similar documents