Parsisiųsti

Report
Brolių Grimų pasakoms
- 200 metų
Uždavinys: Remdamiesi pateikta
medžiaga ir knygomis, dirbdami
savarankiškai ir komandomis, teisingai
įvardinsite pasakų pavadinimus,
pagrindinius herojus, iliustruosite
simbolius, daiktus ir patikrinsite kitos
komandos žinias.
Broliai Grimai –
vokiečių kalbininkai,
tautosakininkai,
pasakininkai.
Šiame name gyveno Broliai Grimai.
Jakobas Grimas
gimė 1785
m. Vokietijoje, Ganau mieste,
juristo šeimoje. Baigė Marburgo
universitetą. Jakobas Grimas
išspausdino mokslinį darbą „Vokiečių
mitologija“, kuris moksliniu požiūriu
tebėra svarbus iki šiol. Jie savo darbais
padėjo pagrindus folkloristikos
mitologinei mokyklai. 1848 m. Jakobas
pasitraukė iš darbo. Paskutinius
gyvenimo metus jis paskyrė
lingvinistikos ir liaudies kūrybos
tyrimams. Jakobas Grimas mirė 1863m.
rugsėjo mėn. 20 d.
Vilhelmas Grimas gimė 1786 m. vasario mėn. 24 d. Vokietijoje,
Ganau mieste, juristo šeimoje. Baigė Marburgo universitetą.
1852 m. Vilhelmas išėjo iš tarnybos ir pašventė likusias dienas
moksliniams tyrinėjimams. Broliai Grimai į Vokietijos mokslo
istoriją įėjo kaip germanistikos žodinių ir literatūrinių pagrindų
kūrėjai. Vilhelmas Karlas Grimas mirė 1859 m. gruodžio 16 d.
Abu broliai susidraugavo su K. Brentanu ir J.
Arnimu, kurie jau buvo išleidę liaudiškų
baladžių knygą. Broliai pamėgo liaudies išmintį
ir pradėjo rinkti sakytines pasakas. 1812 m.
broliai išspausdino pirmą tomą „Vaikiškos ir
šeimyninės pasakos“.

Grimmai surinko ir užrašė daugiau kaip 200
pasakų tekstų. „Tikriausiai buvo pats laikas užrašyti šias
pasakas, nes gretos tų, kurie turėtų jas išsaugoti, vis
retėja“, – rašė jie 1812 metais išleistų „Vaikų ir namų
pasakų“ pratarmėje. Tačiau abu kalbotyrininkai patys tikrai
nevažinėjo po kraštą užrašinėdami pasakas. Jiems šiame
darbe talkino visas būrys specialistų. Viena iš jų buvo
Dorothea
Viehmann,
gimusi
1755
metais
name,
vadinamame prie Baunatalio. Savo tėvo smuklėje ji iš
pakeleivių prisiklausydavo įvairiausių istorijų ir pasakodavo
jas toliau. Šiandien namuose, kuriuose gimė ši pasakų
ponia, veikia alaus restoranas, o vasarą tam tikromis
valandomis sekamos pasakos. Baunatalio centre esantis
„pasakų šulinys“ taip pat primena ponią Viehmann.
Po trijų metų pasirodė antrasis pasakų tomas.
Knygose buvo paskelbta 200 liaudies pasakų ir 10
vaikiškų legendų.
Po to broliai išleido dviejų tomų rinktinę
„Vokiški padavimai“. Už liaudies pasakų rinkimą ir
skelbimą broliams 1919 m. buvo suteikta Marburgo
universiteto daktarų laipsniai.
Apie 10 metų broliai dirbo Keselio miesto
bibliotekoje, o 1830 m. persikėlė į Getingeno miestą,
kur jiems pasiūlė profesorių pareigas ir bibliotekos
vadovų postus. 1840 m. už dalyvavimą politinėje
kovoje, broliai Grimai iš bibliotekos buvo atleisti.
Netrukus jie persikėlė į Berlyną, kur gavo
universiteto dėstytojų pareigas.
Broliai Grimai į Vokietijos mokslo istoriją įėjo
kaip germanistikos žodinių ir literatūrinių pagrindų
kūrėjai.
Pagal Brolių
Grimų
pasakas
kuriami
filmai.
Pasakos – tai sugalvotos istorijos, todėl
jos suteikia daug erdvės fantazijai ir
svajonėms.
Kuris gi iš mūsų, skaitydamas pasaką, nors kartą nėra
panorėjęs atsidurti toje užkerėtoje, nuostabioje, paslaptingoje
vietoje, kurioje vyksta intriguojanti istorija ir kur būtų galima savo
akimis išvysti, kaip Vėtrų karalienė purto savo patalus, Pelenė
renka lęšius, Katilėlis nuleidžia savo kasą, Snieguolė randa
prieglobstį nuo piktosios savo pamotės ar Miegančioji Gražuolė
nubunda iš šimtamečio miego.
Šių ir daugelio kitų pasakų personažų pėdsakus galima
sutikti vokiškame pasakų kelyje. Čia taip pat ryškūs ir tų žmonių
pėdsakai, kurie tas pasakas surinko ir užrašė. Vokiškasis pasakų
kelias sujungia brolių Jacobo ir Wilhelmo Grimmų gyvenamąsias
vietas su vietomis ir kraštovaizdžiais, vaidinusiais tam tikrą
vaidmenį „Vaikų ir namų pasakose“.
Vokietijos pasakų kelias
 Kerinčių būtybių pėdomis

Katilėlis Trendelburgo pilyje, ©
Deutsche Maerchenstrasse e.V.

Miegančioji Gražuolė Zababurgo pilyje,
Reinhardsvaldo miške, © Deutsche
Pelenė Polio pilyje, © Deutsche
Maerchenstrasse e.V.
Vėtrų karalienė Hesene, Lichtenau, ©
Deutsche Maerchenstrasse e.V.
Raudonkepurė ir vilkas Alsfelde, ©
Deutsche Maerchenstrasse e.V.
Snieguolė Hanau pasakų festivalyje, ©
Deutsche Maerchenstrasse e.V.
 Viktorina
 “Vaikų
ir namų pasakos”

1. Kokias žinote Brolių Grimų pasakas?
2.Kas gyvena šiame namelyje, kokia tai
pasaka?
 1gr.


2gr.

3gr.

4gr.

5gr.







3. Iš kokio filmo-knygos šie žodžiai
5gr. http://www.youtube.com/watch?v=uilA1YYLGlc
4gr. http://www.youtube.com/watch?v=jJLn058N3Q&feature=related
3 gr.
http://www.youtube.com/watch?v=pI2ac_Sqc6c&feat
ure=related
2gr.
http://www.youtube.com/watch?v=1UrpQTI6HTo&fea
ture=related
1gr.
http://www.youtube.com/watch?v=zg5E6s6PVOE&fea
ture=related
4. Pabaigti pasaką
 1gr. Šuo ir žvirblis
Vienas šuo turėjo šeimininką, kuris
neduodavo jam ėsti. Ilgai šuo kentė badą,
pagaliau pametė namus ir nuliūdęs bėgo
keliu. Bėgdamas susitiko žvirblį, o tas jam
sako:
— Mielas šuneli, ko tu toks nuliūdęs? Šuo
atsakė:

2gr. Aukso paukštis
 Seniai, labai seniai gyveno karalius, ir prie
jo pilies buvo gražus sodas, kuriame ant
vieno medžio augo aukso obuoliai. Juos
pradėjusius nokti ėmė skaityti, bet kas
rytas vis vieno obuolio stigdavo. Apie tai
buvo pranešta karaliui, ir šis nusprendė
kiekvieną naktį prie to medžio statyti
sargybą.

3gr. Ansas lošikas
 Kadaise gyveno berniokas, vardu Ansas,
kuris jokio darbo nedirbo, tik per dienų
dienas kortomis lošė. Bekortuodamas
pralošė visą savo turtą, pagaliau ir
namus. Lygiai prieš tą pačią dieną, kai
turėjo atsikraustyti tie, kuriems jis buvo
pralošęs namus, atėjo Viešpats Dievas su
šventu Petru ir pasiprašė nakvynės.



4gr. Trys laimės vaikai
Vienas tėvas pasišaukė tris savo sūnus ir
dovanojo vyriausiajam gaidį, antrajam dalgį,
o jauniausiajam katę.
— Aš jau pasenau, — tarė jis, — greit mirsiu,
todėl noriu jus prieš mirtį aprūpinti. Pinigų
neturiu, ir tas, ką aš jums duodu, rodosi
menkos vertės, tačiau nepražūsit, jei mokėsit
vartot: raskite kraštą, kur panašūs daiktai
dar nežinomi, ir būsite laimingi.
5gr. Nuostabus muzikantas
 Gyveno kitados pasauly nuostabus
muzikantas. Atsitiko jam kartą vienam per
mišką eiti; eidamas apie viską galvojo, o
kada nebeturėjo ką galvoti, tarė sau:
— Ilgu man vienam miške, reikia
pasišaukti draugą. Nusiėmęs nuo nugaros
griežynę, jis pradėjo griežti, net medžiai
linko. Netrukus iš tankynės išbėgo vilkas.

5. Papuošti ir pristatyti pasakos herojų.
 1gr.

22 gr.
gr.
3 gr.
4 gr.
5 gr.
APDOVANOJIMAI

similar documents