Tidlige sivilisasjoner og antikken

Report
TIDLIGE SIVILISASJONER OG
ANTIKKEN
Tilbeder fra Mesopotamia (2750-2600 f. Kr.)
Bø vgs.
Marius Vøllestad
Plan for økten





Mesopotamia
Egypt
Indus
Kina
Introduksjon i gresk og romersk antikk
Mesopotamia







”Landet mellom elvene” (Eufrat og Tigris)
Jordbrukssamfunn for 7000 år siden
Organisert jordbruk med kanaler og diker
Små landsbyer vokste til store byer
Summererne grunnla den første sivilisasjonen
Begynte handel med andre samfunn
Førte til spredning av husdyr, frø og redskap
Mesopotamia






Redskaper
fra Uruk
Bygde murer rundt byene for beskyttelse
Eget militær
For 5000 år siden: Ur og Uruk var de ledende
byene med ca 50 000 innbyggere
Byene avhengig av bøndene
Teknologiske oppfinnelser, som hjulet
Ca 4350 år siden: Semittiske nomader tar kontroll
over mange byer i Mesopotamia
Mesopotamia
Rekonstruksjon av


hvordan byen Babylon
kan ha sett ut
Ca 3750 år siden: Bysamfunnene blir samlet til
Babylon
Etter babylonerne ble assyrerne en mektig gruppe i
Mesopotamia
Skriftspråk





Historie begynner med skriftelige fremstillinger
(kilder)
Tiden før kalles forhistorie (arkeologi)
Bildeskrift var den første skriften
Ca 5000 år siden: Kileskrift (Mesopotamia) og
hieroglyfer (Egypt)
Ca 3500 år siden: Bokstavskrift (Midtøsten)
Egypt






Ramses
II
Ramses II’s Abu Simbel-tempel i
Illustrasjon
av
Sør-Egypt
II
RamsesRamses
II’s Abu Simbel-tempel
i
Sør-Egypt
Ca 7000 år siden de første byene ved Nilen ble
dannet
Nil-dalen utviklet seg på samme måte som
Mesopotamia
Pyramidene
i
Sentralisering av makt og organisert
jordbruk
Giza ved
Gullforekomster førte til handelCairo
Fra ca 5000 år siden: Sentralisert makt hos Farao,
som var konge og gud
Ca 2700 år siden: Egypt svekkes
Kongenes dal ved Luxor
Giza
Kongenes
dal
Indus og Kina







Ca 5000 år siden: Sivilisasjoner i Indusdalen (Pakistan
og India)
Minner om Egypt og Mesopotamia
Skriftspråk som ikke er tydet
Handel
Ca 3500 år siden: Går til grunne
Ca 4000 år siden: Statsdannelser langs Huang He (den
gule elven)
Shang-dynastiet: Skrifttegn, bronse og silke
Gresk og romersk antikk




Antikk betyr ”gammel”
Fra ca 700 f.Kr til ca 400 e.Kr
Den vestlige kultur har sine røtter fra denne
perioden
Ser dere noe fra vår tid som kan spores tilbake til
disse kulturene?

similar documents