Avantaje pentru întreprinzători (informația privind creditul)

Report
Avantaje
pentru
întreprinzători
Informaţia privind creditul
1
Financial & Private Sector Development
Obținerea creditului, în baza a 2 sub-indicatori
Deţin creditorii informaţii despre întreprinzătorii care necesită credit?
Favorizează legea beneficiarii de împrumut şi creditorii care apelează
la activele mobile în calitate de gaj?
Informaţia privind creditul
Potenţialul
debitor
ACTIVE
MOBILE
Pot fi utilizate activele
mobile în calitate de gaj?
Înregistr
area
gajului
Creditor
Registrele de
credit şi birourile
istoriilor de credit
Pot creditorii să
acceseze informaţia
privind creditul
beneficiarului de
împrumut
Care tipuri pot fi folosite
în calitate de gaj
2
Financial & Private Sector Development
Sistemele de raportare a creditelor
Sistemele de raportare a creditelor cuprind instituțiile,
persoanele fizice, regulile, procedurile, standardele şi
tehnologia care facilitează fluxul informației relevante
pentru luarea deciziilor referitoare la contractele de credit
și de împrumut
Biroul Istoriilor de Credit
Instituţia
financiară
Clientul
3
Financial & Private Sector Development
Sistemele de raportare a creditelor
•Persoane fizice
•Afaceri
•Creditorii
•Agenţiile
guvernamentale
•Subiecţii
informaţiei
•Non-creditori
Informaţia
privind
subiectul
Utilizatori
Furnizorii
de
informaţii/
Alte surse
de date
Furnizorii de
servicii
4
•Creditorii
•Non-creditorii
•Agenţiile sectorului
public
•Alte baze de date
private
•Birouri ale istoriilor
de credit
•Registrele de credit
Financial & Private Sector Development
De ce sunt importante sistemele de
raportare a creditelor?
Raportarea privind creditele abordează o problemă
fundamentală a piețelor de credit: informațiile asimetrice
dintre debitori și creditori, care pot duce la rezultate mai
puțin optime
Selectarea adversă a problemelor
 Supra-îndatorare
Problema moralei de hazard
Sistemele de raportare reduc asimetria informaţiei ca
rezultat al punerii la dispoziţia potențialilor creditori a
istoriilor de credit
5
Financial & Private Sector Development
De ce sunt importante sistemele de
raportare a creditelor?
Creditorii au posibilitatea de a accesa informațiile de credit
cu un cost redus și mai rapid decît în cazul utilizării
mecanismelor de creditare tradiţionale
Ei susţin luarea imparţială a deciziilor privind acordarea
împrumutului, din moment ce asemenea decizii se bazează
pe obiective şi informaţii veridice.
Sistemul de raportare de asemenea are un rol în
disciplinarea comportamentului debitorului
Autoritățile de supraveghere utilizează informația pentru
supravegherea prudențială și monitorizarea nivelelor de risc
sistemic
6
Financial & Private Sector Development
Raportarea creditelor- Definiții
PIAŢA
DE CAPITAL
Corporaţii
Publice
Creditul Bancar
şi Comercial
Corporaţiile
Private
Mari
Întreprinderi
mijlocii
Creditul de
consum
Mici
Persoane fizice
Profesionişti /
SOHO
Micro
Agenţiile Globale
de Rating
Agenţiile
Locale de
Rating
BD tip Knowledge base
Instrumente software de
tip Expert System
Raportarea b2b
a informaţiei
privind creditul
Informaţia
privind
afacerea
Credit
Scoring
Monitorizare
Servicii de
alertă
Grupurile
de
utilizatori
b2b
Furnizarea
informaţiei
Credit
scoringul
Biroul istoriilor de
credit de consum
Grupuri de utilizatori din
baza de date
Informaţia privind plăţile,
negativă şi pozitivă
Credit scoring
Anticiparea automată a
riscului şi prevenirea
pierderilor
7
Financial & Private Sector Development
Două tipuri ale birourilor de credit:
Registru public:
Baza de date gestionată de sectorul public, de obicei de către banca
centrală sau de către supraveghetorul bancar, care colectează informații
cu privire la bonitatea debitorilor (persoane fizice sau juridice) în
sistemul financiar și facilitează schimbul informațiilor de credit între
bănci și instituțiile financiare
Biroul istoriilor de credit privat:
Companie privată sau organizație non-profit, care menține o bază de
date privind bonitarea debitorilor (persoane fizice sau juridice) în
sistemul financiar, și facilitează schimbul de informațiilor privind
creditul între bănci și instituțiile financiare
8
Financial & Private Sector Development
Metodologia
Detalierea informațiilor privind creditul: (Index de la 0
pînă la 6)
Afectează
clasamentul
Nu afectează
clasamentul
1. Este furnizată informaţia atît despre companii cît și
despre persoane fizice
2. Este distribuită informația atît pozitivă cît și
negativă
3. Este distribuită informaţia despre comercianţii cu
amănuntul, creditori comerciali şi de utilităţi,
precum și despre instituțiile financiare
4. Se distribuie date cu istorie de 2 ani și mai mult
5. Sunt distribuite date privind toate împrumuturile
sub 1% din venitul pe persoană
6. În conformitate cu legislaţia, creditorii au drept de
acces la datele personale
– Acoperirea registrului public numărul
persoanelor fizice/juridice ca % din populația adultă
– Acoperirea Birourilor private: numărul
persoanelor fizice/juridice ca % din populația adultă
–  Impactul în cazul în care acoperirea este mai
mică de 0,1 % din populația adultă
9
Financial & Private Sector Development
Ce tipuri de informații colectează
Birourile de credit ?
1 . Persoane fizice și juridice
 Sunt persoanele fizice și juridice incluse în baza de date?
 Menționăm faptul că întreprinzătorii individuali se califică drept
persoane fizice şi nu juridice
10
Financial & Private Sector Development
Ce tipuri de informații colectează Birourile
Istoriilor de Credit?
2 . Informaţie pozitivă și negativă
 Informația pozitivă:
 Mărimea împrumutului (iniţială, neachitată, ratele)
 Probe de rambursare la scadenţă
 Informația negativă:
 Restanțe
 Defaults (în mod normal după o anumită perioadă de timp este
considerată implicită, iar banca poate anula împrumutul)
 Hotîrările instanţei, falimente
Notă: Dacă persoane fizice și juridice sunt incluse în baza de date,
informaţia pozitivă și negativă, urmează a fi disponibilă pentru ambele
categorii
11
Financial & Private Sector Development
De unde obţin Birourile de credit informaţia?
3 . Sursele
 Multe surse de date, pentru a viza diferite segmente a
populației:
 Împrumuturi bancare, ipoteca
 Companii de leasing
 Carduri de credit
 Utilități (telefonie, electricitate, colectarea gunoiului, amenzi, etc…)
 Comercianții cu amănuntul (credite de consum pentru bunuri,
mobilier: Carrefour, Walmart, JC Penney)
 Credite comerciale (companii ca Nestle sau un distribuitor mare cum e
Coca-cola oferindu-i termen de plată mai extinse pentru companii –
clienți)
 Instituțiile de microfinanțare
12
Financial & Private Sector Development
Ce fel de date colectează Birourile?
4 . Date istorice
“Comportamentul din trecut este un bun prezicător al viitoarelor
plăţi”
-Mr. A. Banker
 Sun distribuite date cu istoria de cel puțin 2 ani
 Ce se întâmplă cu un împrumut de tip default & restant atunci cînd este
rambursat: se elimină?
13
Financial & Private Sector Development
Ce fel de informații colectează Birourile?
5 . Suma minimă a împrumutului pentru debursarea
împrumuturilor
Suma minimă de împrumut este necesar a fi inclusă în registru:
 Pentru împrumuturi, neachitări, etc.
 Se acordă un punct în cazul dacă pragul este mai mic de 1% din venitul
pe locuitor
14
Financial & Private Sector Development
Ce tip de informații colectează Birourile?
6 . Este garantat prin lege faptul că debitorii pot verifica
datele personale?
 Este necesar a fi prevăzut în lege
15
Financial & Private Sector Development
Ce tip de informații colectează Birourile?
Acoperire
 Acoperirea Registrului public: numărul persoanelor fizice + juridice
listate în baza de date, ca % din populația adultă.
 Acoperirea Registrului privat : numărul persoanelor fizice + juridice
listate în baza de date, ca % din populația adultă.
 IMPORTANT: Noi luăm în considerare persoanele fizice sau juridice
care au efectuat înregistrări privind împrumuturile acordate în ultimii
5 ani, chiar dacă, chiar dacă în prezent ei nu mai înregistrează
împrumuturi neachitate.
 Totuşi: Dacă o persoană are 4 împrumuturi, ar trebui luat în considerare o
singură dată.
Nici un impact asupra clasamentului, DAR:
În cazul în care acoperirea este mai mică de 0.1 % din populația adultă, nu va fi
inclusă în clasament, iar economia obţine ”0” pentru informația privind creditul
16
Financial & Private Sector Development
Index-ul informației privind creditul (scorul 0-6)
Detalierea informaţiei privind creditul
Biroul
Istoriilor de
Credit
Înregistrarea
creditului
public
Este distribuită informaţia atît pentru firme cît şi pentru
persoanele fizice?
Da
Da
Este distribuită atît informaţia pozitivă cît şi cea
negativă?
Nu
Da
Registrul distribuie sau nu informaţia privind creditele
comercianţii cu amănuntul, creditorilor comerciali sau
companiilor de utilităţi?
Da
Nu
Este distribuită informaţia istoriilor de credit cu un
termen mai mare de 2 ani?
Nu
Nu
Este distribuită informaţia privind toate împrumuturile
mai mici de 1% din venitul pe persoană?
Da
Da
Este garantat de legislaţie faptul că beneficiarii de
împrumut pot verifica datele proprii în cel mai mare
registru al creditului?
Da
Da
ACOPERIRE (% din populaţia adultă)
17
Financial & Private Sector Development

similar documents