Sókratovské období antické filozofie

Report
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Filozofie
Název učebního materiálu:
Sókratovské období antické filozofie
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_ZSV0305
Vyučovací předmět:
Základy společenských věd
Ročník:
4. ročník čtyřletého gymnázia, oktáva osmiletého
gymnázia
Autor:
Radka Strašilová
Datum vytvoření:
25. 9. 2012
Datum ověření ve výuce:
5. 10. 2012
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Očekávaný výstup:
Student objasní východiska pro názorové změny mezi
předsokratovským a sokratovským obdobím antické
filozofie, charakterizuje postoje sofistů k otázkám
poznání skutečnosti, vyjmenuje představitele sofistů,
dokáže vysvětlit pojmy skepse, relativismus, sofisma.
Metodické poznámky:
Po červeně zapsané otázce by měla následovat
odpověď
studentů/diskuse.
Vymýšlení
vlastních
sofismat je vhodnější zadat jako domácí úkol.
Sókratovské období antické filozofie
5. – 4. století př. n. l.
Východiska:
• polytheismus
• názorová mnohoznačnost filozofů předchozího období
(také nedůvěra ve smyslové poznání)
• demokracie – vzrůstající význam řečnictví
• Athény – duchovní a politické centrum – roste význam
vzdělání
↓↓↓
sofisté
Sofisté
• řec. sofistai – učitelé moudrosti
• potulní učitelé nejrůznějších dovedností, zejména
řečnictví
• ne filosofové v pravém slova smyslu, ale praktici
• názor, že člověk není schopen poznat, co je pravda, co
je dobro
<= každý vidí pravdu jinde
=> pravda není objektivní
=> poznání není objektivní
• skepse, etický relativismus
Sofismata
• logické „úskoky“, způsob argumentace
• Např. sofisma „rohatý“:
Přistoupíme-li na předpoklad, že co jsme neztratili, to
máme, musíme pak přistoupit i na to, že máme rohy
(neztratili jsme je, tak je máme).
Jaké sofisma vymyslíš ty?
Představitelé:
Prótagorás z Abdéry
480 – 410 př. n. l.
• jeden z prvních, který učil, jak v politice a v právnictví
prosadit svou věc – získal obrovské bohatství
„Mírou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou,
nejsoucích, že nejsou.“
Jak bychom mohli tato slova vyložit?
Naše hodnocení, soudy jsou vždy subjektivní, relativní
(naše poznání je nejisté).
„O bozích nelze vědět ani zda jsou, ani zda nejsou.“
- za bezbožnost vypovězen z Athén
Gorgiás (Georgiás) z Leontín
483 – 375 př. n. l.
•
spis O nejsoucnu, čili o přírodě
3 zásady:
1. Nic není.
2. Je-li něco, nemůže to člověk poznat.
3. Lze-li to poznat, nemůžeme to druhému
sdělit, ani vyložit.
Jak bychom mohli tento názor pojmenovat?
(viz základní filozofická otázka)
Význam sofistů:
Poprvé obrátili pozornost na člověka, začali se
zabývat etikou.
Zdroje:
Archiv autorky.

similar documents