Satysfakcja turystów zagranicznych. Prezentacja wyników badania

Report
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach programu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Satysfakcja
turystów zagranicznych
Prezentacja wyników badania dla grupy turystów EURO 2012®
METODOLOGIA BADANIA
2
RESPONDENCI
Respondentami w badaniu byli turyści zagraniczni, czyli osoby na stałe
mieszkające poza Polską, które w momencie kontaktu z ankieterem rekrutującym
do badania określały swój cel pobytu w Polsce jako turystyczny (wypoczynek,
rekreacja, wizyta u rodziny lub znajomych itp.). Dodatkowo w badaniu udział mogły
wziąć tylko osoby, które podczas wyjazdu przynajmniej raz nocowały poza miejscem
swojego stałego zamieszkania.
STRUKTURA PRÓBY
BADAWCZEJ
Minimalne udziały poszczególnych grup turystów w próbie badawczej zostały
określone etapie przygotowania badania. Zaprezentowany
poniżej schemat
prezentuje faktyczny udział poszczególnych grup turystów w badaniu:
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADANIA
Ocena pobytu w Polsce
3
bezpieczeństwo
5.0
pogoda
4.0
4.0
3.9
transport lokalny
4.3
4.0
3.5
4.3
atrakcje turystyczne
3.0
4.0
4.3
4.2
2.5
3.7
możliwość
porozumiewania się
z Polakami
atmosfera pobytu
4.5 4.3
2.0
1.5
4.0
4.2 4.2
1.0
3.8
gastronomia
4.2 4.2
3.8
4.0
informacja turystyczna
zakwaterowanie
3.9
3.9
4.1
możliwość dojazdu do
Polski
4.1
4.2
4.2
czystość
przyroda
średnie na skali od 1 (ocena
najniższa) do 5 (ocena najwyższa)
Ze względu na różne podstawy procentowania,
porównanie ma charakter poglądowy
2012
2011
odpowiadający: wszyscy badani
:
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADANIA
Ogólna ocena pobytu
4
OGÓLNE ZADOWOLENIE
REKOMENDACJA
ŚREDNIA
4,3
bardzo zadowolony
raczej zadowolony
ŚREDNIA
48%
raczej tak
89%
ani niezadowolony
ani zadowolony/ nie
wiem
raczej niezadowolony
41%
4%
4%3%
Razem
4,4
zdecydowanie tak
7%
ani nie ani tak / nie
wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
TopBox
PONOWNY PRZYJAZD
57%
89%
31%
8%
3%
Razem
PORÓWNANIE Z INNYMIWYJAZDAMI
ŚREDNIA
raczej tak
ani tak ani nie/nie
wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
ŚREDNIA
4,3
zdecydowanie tak
3%
TopBox
znacznie lepiej
54%
lepiej
11%
43%
3,6
54%
86%
tak samo
32%
10%
1%
Razem
gorzej
4%
TopBox
znacznie gorzej
40%
5% 1%
Razem
6%
TopBox
odpowiadający:
wszyscy badani (n=1305)
●●●●●●●●●●●
Turyści EURO 2012
TURYŚCI EURO 2012
Cel pobytu w Polsce
6
34%
badanych turystów zagranicznych
odwiedziło Polskę
w związku z turniejem
MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA
TURYSTÓW EURO 2012
19%
10%
18%
8%
12%
pozostałe
kraje
33%
odpowiadający:
wszyscy badani (n=1305)
TURYŚCI EURO 2012
Charakterystyka pobytu
7
ŚRODKI TRANSPORTU
4 najczęstsze wskazania
samolot
34%
11%
24%
główny
samochód
cel wyjazdu
pociąg
autobus/bus
3,7
45%
do Polski
17%
54%
8%
31%
MIEJSCE POBYTU
na terenie
Polski
w kilku
miejscowościac
h
14 noclegów +
3,8
średnia ocena
jakości
transportu lokalnego
30%
schronisko młodzieżowe,
hostel
29%
pokoje gościnne,
wynajęte mieszkania/dom
28%
hotel 3
gwiazdkowy
7-13 noclegów
45%
4-6 noclegów
37%
średnia ocena
jakości dojazdu
do Polski
średnia ocena
kosztu
2,1
transportu lokalnego
POBYT
10%
63%
3,0
63%
średnia ocena
kosztu dojazdu
do Polski
tylko w jednej
miejscowości
24%
2-3 noclegi
15%
6%
1 nocleg
2,9
średnia ocena
kosztu
noclegów
średnie na skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena
20%
3,7
camping, pole
namiotowe, kamper
średnia ocena
jakości
noclegów
Odpowiadający: turyści , których głównym celem pobytu
w Polsce był udział w turnieju EURO 2012 (n=445).
TURYŚCI EURO 2012
Ocena pobytu
8
SATYSFAKCJA SZCZEGÓŁOWA
bezpieczeństwo
5.0
4,3
pogoda
4.5
4.4
4.0
transport
lokalny
możliwość
porozumiewania się z
Polakami
4,5
dostępność różnych
form rozrywki
atrakcje
turystyczne
3.8 3.5
3.0
4.1
ogólna
satysfakcja
z pobytu w
Polsce*
4.1
2.5
2.0
1.5
4.1
4.1
polecenia Polski
znajomym lub rodzinie*
gastronomia
1.0
4.2
4.1
koszt całego
wyjazdu
4.0
4.0
skłonność do
atmosfera
pobytu
4.4
3.9
informacja
turystyczna
zakwaterowanie
4.2
przyroda
czystość
wszyscy badani
n=1035
*średnie na skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena
turyści EURO 2012
n=445
TURYŚCI EURO 2012
Ocena pobytu - ważność vs zadowolenie
9
4.4
atmosfera
pobytu
bezpieczeństwo
4.3
czystość
średnie na skali od 1 do
5
zadowolenie
4.2
możliwość
porozumiewania
się z Polakami
dostępność różnych
form rozrywki
4.1
koszt całego
wyjazdu
możliwość dojazdu
do Polski
atrakcje
turystyczne
informacja
turystyczna
zakwaterowanie
transport
lokalny
4
gastronomia
przyroda
3.9
3.8
pogoda
3.7
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
ważność
4.0
4.1
4.2
4.3
średnie na skali od 1 do 5
Odpowiadający: turyści , których głównym celem pobytu
w Polsce był udział w turnieju EURO 2012 (n=445).
4.4
TURYŚCI EURO 2012
Ocena pobytu - koszty vs jakość
10
3.9
gastronomia
średnie na skali od 1 do 5
jakość
3.8
transport
lokalny
dojazd
do Polski
3.7
atrakcje turystyczne
3.6
noclegi
3.5
3.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
koszty
średnie na skali od 1 do 5
Odpowiadający: turyści , których głównym celem pobytu
w Polsce był udział w turnieju EURO 2012 (n=445).
3.2
TURYŚCI EURO 2012
Opinie na temat Polski
11
pobyt w Polsce pozytywnie mnie
zaskoczył
pobyt w Polsce jest ciekawszy niż w
5.0
jest to kraj, po którym nie boję się
wielu innych popularnych miejscach
podróżować
za granicą
4.3
łatwo jest znaleźć informacje o
mogłem(am) tam spędzić czas tak
4.0
4.1
polskiej ofercie turystycznej
jak lubię
3.4
w Polsce nie miałem(am) trudności w
porozumiewaniu się z mieszkańcami
tego kraju
Polska oferuje wysoki standard usług
turystycznych
3.5
4.1
3.0
w Polsce są piękne krajobrazy
3.8
2.0
3.6
1.0
4.0
4.1
3.5
4.1
w Polsce odbywa się wiele ważnych
wydarzeń kulturalnych
Polska jest krajem atrakcyjnym
turystycznie
to jeden z krajów, które chciał(a)bym
jeszcze lepiej poznać
3.8
4.0
Polska jest krajem, po którym łatwo
się poruszać
3.8
4.0
4.0
Polska oferuje korzystne ceny usług
turystycznych
w Polsce jest dobra infrastruktura
Polska jest krajem, do którego łatwo
turystyczna
jest dotrzeć
Polska jest krajem, którego walory
turystyczne wymagają większej
reklamy
Odpowiadający: turyści , których głównym celem pobytu
w Polsce był udział w turnieju EURO 2012 (n=445).
Dziękuję za uwagę
Polska Organizacja Turystyczna
Ul. Chałubińskiego 8
00-613, Warszawa

similar documents