2 - Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Report
Sıra
No.
1
AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ
KURULUŞ
SAYISI
FİNANSAL KURULUŞ
BANKALAR
MİLYAR TL
PAYI (%)
48
1,308,5
78,0
Katılım Bankaları
4
50,4
3,0
2
MERKEZ BANKASI
1
188,6
11,2
3
FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ
31
19,8
1.2
4
FAKTORİNG ŞİRKETLERİ
75
16,3
1.0
5
TÜKETİCİ FİNANSMAN ŞİRKETLERİ
11
10,6
0,6
6
SİGORTA ŞİRKETLERİ
59
47,4
2,8
7
REASÜRANS ŞİRKETLERİ (2)
2
1,6
0,1
8
MENKUL KIYMET ARACI KURUMLAR(1)
101
9,6
0.6
9
MENK. KIYM. YAT. ORTAKLIKLARI(ağstos)
26
0.7
0.04
10
MENK. KIYM. YATIRIM FONLARI (ağstos)
-
29,7
1,8
11
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI(1)
23
18,7
1,1
12
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAK.(1)
4
0.6
0.03
13
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ
9
1,0
0.05
14
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ(1)
32
0,3
0,01
15
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI (ağustos)
-
18,4
1,1
16
FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ (2)
3
5,5
0,3
17
KREDİ GARANTİ FONU (KGF)(2)
1
0,2
0,01
426
1.677,5
%100
Toplam
(1) Ekim 2011 verisi.
(2) Aralık 2011 verisi.
(3) Ağustos 2012 verisi. Kaynak: BDDK
2
Kalkınma
ve Yatırım
Bankaları
Bankacılık
Sistemi
Katılım
Bankaları
Mevduat
Bankaları
TOPLANAN
FONLAR
AKTİFLER
BANKALAR
KURULUŞ
SAYISI
MİLYON TL
PAYI
(%)
MİLYON
TL
KULLANDIRILAN
FONLAR
PAYI
(%)
MİLYON
TL
PAYI
(%)
Mevduat
Bankaları
31
1.247.574
91,0
735.475
93,8
748.300
90,2
Katılım
Bankaları
4
70.279
5,1
48.198
6,2
50.031
6,0
13
52.760
3,9
0
0
31.266
3,8
48
1.370.614
100
783.673
100
829.597
100
Kalkınma ve
Y. Bankaları
Toplam
Kaynak: BDDK



Türk Bankacılık Sisteminde
tamamlayıcı bankalardır.
alternatif
değil,
sistemi
Mevduat Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları yanında
üçüncü tarz bir bankacılıktır.
Fonksiyonel olarak mevduat bankalarına benzemektedirler.
Fon toplama ve kullandırma yöntemleri farklıdır.
ÖZEL CARİ HESAPLAR
-vadesizdir,
-istenildiği anda kısmen veya tamamen çekilebilir,
-getiri ödenmez.

KATILMA HESAPLARI
-yatırılan fonların işletilmesi sonucunda elde edilen kar ve zarar
paylaşılır,
-önceden belirlenmiş bir getiri ödenmez,
-ödenecek getiri vade sonunda belli olur,
-anapara garantisi verilemez.



KURUMSAL FİNANSMAN DESTEĞİ
-fon kullanmak isteyen müşterinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet
alımının finansmanıdır,
-mal ve hizmet bedeli peşin olarak satıcıya ödenir,
-mal bedeli üzerine bankanın kârı eklenir ve yeni tutar üzerinden
müşteri bankaya borçlanır,
-alım-satıma ilişkin belgenin şubece saklanması zorunludur.
BİREYSEL FİNANSMAN DESTEĞİ:
-tüketicilerin
araç,
konut
ve
tüketim
malı
ihtiyacının
finansmanıdır,
-alınacak konut, araç,.. vs. nin bedeli katılım bankası tarafından
peşin olarak satıcıya ödenir,
-üzerine banka kârı eklenerek alıcı vadeli olarak borçlandırılır.
KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL VE
KURUMSAL FİNANSMAN DESTEĞİ MEKANİZMASI
(1) Müşteri TALEP
FORMU
doldurmak
suretiyle
finansman talebi
için Katılım
Bankasına
başvuruda
bulunur.
(2) Katılım
Bankası,
finansman talebini
kabul veya red
eder.
NAKDİ
ÖDEME
MAL/ÜRÜN
MÜŞTERİ
BİREYSEL
ÜRÜNLER
(3-b) Katılım
Bankası, banka
adına ürünü
satın alması
için Müşteriye
VEKALET
verir. Örneğin,
ev
finansmanında
tapu devri
önemlidir.
KATILIM
BANKASI
TAKSİTLİ
ÖDEME
(BİREYSEL VEYA
KURUMSAL)
(4) SATIŞ
SÖZLEŞMESİ
ile ürün
Müşteriye
satılır.
MAL/ÜRÜN
SATICISI
KURUMSAL
(3-a) Katılım
Bankası
ürünün alımı
için sipariş
formu
gönderir.
Malın satın
alındığı,
fatura ve
irsaliye ile
ispat
edilmelidir.
MÜŞTERİ
(BİREYSEL VEYA
KURUMSAL)
FİNANSMANA
UYGUN MALLAR
•Makina
•Taşıt
•Ürün
•Hammadde
•Gayrimenkul
•Haklar ve Menfaatler
•Tüketici Ürünleri
•Hizmetler


FİNANSAL KİRALAMA
-taşınır/taşınmaz mallar katılım bankasınca satın alınır,
-müşteriye kiralanır,
-ödemeler bittikten sonra devredilir.
KÂR-ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI
-müşterilerle ortak yatırım sözkonusudur,
-finansman ve kar/zarar katılma oranı belirlenir,
-kar ve zarar ortaklığı yatırım sözleşmesi yapılır.







AKTİFLER
TOPLANAN FONLAR
KULLANDIRILAN FONLAR
TOPLANAN FONLARIN KULLANDIRILMA NİSPETİ
ÖZKAYNAKLAR
BAŞLICA FİNANSAL RAKAMLAR
ŞUBE VE PERSONEL
YILLAR
KB.ları
2000
2.266.000
2001
2.365.000
2002
BÜYÜME (%)
BANKACILIK
SEKTÖRÜ
PAYI (%)
106.549.000
2,13%
4,37%
218.873.000
1,08%
3.962.000
67,53%
216.637.000
1,83%
2003
5.112.934
29,05%
254.863.000
2,01%
2004
7.298.601
42,75%
313.751.000
2,33%
2005
9.945.431
36,26%
406.915.000
2,44%
2006
13.729.720
38,05%
498.587.000
2,75%
2007
19.435.082
41,55%
580.607.000
3,35%
2008
25.769.427
32,59%
731.640.000
3,52%
2009
33.628.038
30,50%
833.968.000
4,03%
2010
43.339.000
28,88%
1.006.672.000
4,31%
2011
56.076.929
29,39%
1.217.711.000
4,61%
2012
70.279.000
25,33%
1.370.614.000
5,13%
Kaynak: TKBB, BDDK
8-Apr-15
YILLAR
KB.ları
2000
1.863.000
2001
1.917.000
2002
BÜYÜME (%)
BANKACILIK
SEKTÖRÜ
PAYI (%)
70.305.000
2,65%
2,90%
149.438.000
1,28%
3.206.000
67,24%
145.594.000
2,20%
2003
4.111.000
28,23%
164.923.000
2,49%
2004
5.992.000
45,76%
203.386.000
2,95%
2005
8.369.000
39,67%
261.948.000
3,19%
2006
11.237.000
34,27%
324.069.000
3,47%
2007
14.943.000
32,98%
371.927.000
4,02%
2008
19.210.000
28,56%
472.695.000
4,06%
2009
26.841.000
39,73%
522.415.000
5,14%
2010
33.828.000
26,03%
631.119.000
5,36%
2011
39.869.282
17,86%
707.510.000
5,64%
2012
48.198.000
20,89%
783.888.000
6,15%
Kaynak: TKBB, BDDK
YILLAR
KB.ları
2000
1.726.000
2001
1.072.000
2002
BÜYÜME (%)
BANKACILIK
SEKTÖRÜ
PAYI (%)
32.939.000
5,24%
-37,89%
58.413.000
1,84%
2.101.000
95,99%
54.860.000
3,83%
2003
3.001.000
42,84%
72.169.000
4,16%
2004
4.894.000
63,08%
107.615.000
4,55%
2005
7.407.000
51,35%
160.005.000
4,63%
2006
10.492.000
41,65%
228.141.000
4,60%
2007
15.332.000
46,13%
293.928.000
5,22%
2008
19.733.000
28,70%
384.417.000
5,13%
2009
24.911.209
26,24%
418.684.000
5,95%
2010
32.084.000
28,79%
554.128.000
5,79%
2011
41.103.435
28,11%
708.771.000
5,80%
2012
50.031.000
21,72%
829.597.000
6,03%
Kaynak: TKBB, BDDK
8-Apr-15
YILLAR
KB.ları
2000
161.000
2001
203.000
2002
BÜYÜME (%)
BANKACILIK
SEKTÖRÜ
PAYI (%)
8.295.000
1,94%
26,09%
19.003.000
1,07%
400.000
97,04%
26.099.000
1,53%
2003
700.000
75,00%
36.208.000
1,93%
2004
892.000
27,43%
46.855.000
1,90%
2005
951.000
6,61%
54.687.000
1,74%
2006
1.560.000
64,04%
59.538.000
2,62%
2007
2.364.000
51,54%
75.850.000
3,12%
2008
3.729.000
57,74%
86.425.000
4,31%
2009
4.419.564
18,52%
110.874.000
3,99%
2010
5.457.000
23,47%
134.545.000
4,06%
2011
6.193.314
13,49%
144.650.000
4,28%
2012
7.377.000
19,11%
181.882.000
4,06%
Kaynak: TKBB, BDDK
8-Apr-15
TOPLAM
TOPLAM
2011
2012
BAŞLIKLAR
TOPLANAN
FONLAR
TL
24.041
28.545
%19
YP
11.735
15.371
%31
3.743
4.882
%14
39.519
48.198
%22
41.140
50.031
%22
453
377
%-17
%3,0
%3.0
-
56.148
70.279
%25
6.193
7.377
%19
803
916
%14
YP-MADEN
TOPLAM
KULLANDIRILAN FONLAR
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET)
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (BRÜT)
/ KULLANDIRILAN FONLAR
AKTİFLER
ÖZKAYNAKLAR
DÖNEM KÂRI (NET)
.
Kaynak: TKBB, BDDK
Değişim
(%)
ŞUBE VE PERSONEL GELİŞİMİ
YILLAR
ŞUBELER
2000
110
2003
188
71%
3.520
61%
2004
255
36%
4.789
36%
2005
290
14%
5.740
20%
2006
355
22%
7.114
24%
2007
422
19%
9.215
30%
2008
530
26%
11.022
20%
2009
560
6%
11.802
7%
2010
607
8%
12.677
7%
2011
685
13%
13.857
9%
2012
829
21%
15.356
11%
Kaynak: TKBB
BÜYÜME (%)
PERSONEL
BÜYÜME (%)
2.182
1-KATILIM
BANKALARI
bankacılık
sisteminin
tamamlayıcıları olup, çeşitli sebeplerle sistem dışı kalmış
atıl fonları, sisteme kazandırmışlardır.
2-Bu bankalar fon kullanan sanayici ve iş adamlarına
alternatif finansman imkanı sağlamışlardır.
3-Kâr / Zarara katılma esasına dayalı olarak çalışan Katılım
Bankaları bu sistemin ve sağlıklı fon kullandırma
yöntemlerinin tabii bir sonucu olarak ekonomide yaşanan
mali ve ekonomik krizlerden daha az etkilenmektedirler.
4-Tasarrufçu kesime tatminkar getiri dağıtabilmişlerdir.
5-Ticari ve sınai kesime rekabetçi ve ekonomik
maliyetlerde fonlama yapabilmişlerdir.
6-Düzenli kamu denetimleri sistemin gelişmesine önemli katkı
sağlamıştır.
7-Katılım Bankaları DİBS’lere yatırım yapmadığı için kaynaklarını
ülkemiz firmalarına fon olarak kullandırmayı esas alan bir iş
planına sahiptir.
8-Katılım Bankaları Körfez sermayesinin Türkiye’ye çekilmesinde
önemli bir rol oynayabilirler. Türk Hazinesinin geçtiğimiz aylarda
ihraç ettiği Kira Sertifikası ihraçlarıyla kaynak açığı bulunan
ülkemize bu bölgeden önemli miktarda sermaye çekilmesi
mümkün olabilecektir. Bu nedenle, sözkonusu mali aracın
çıkarılması ekonomimize olumlu katkı sağlamıştır.
9-Katılım Bankalarımız uluslar arası piyasalardan muhtelif
yapılandırılmış finansman ürünü ile uygun maliyet ve vadelerle
borçlanma imkanlarını her geçen gün artırmakta olup bu
imkanlarını müşterilerinin rekabet avantajı sağlayacağı fon
kullandırımlarına
dönüştürmektedir.
Körfez
bölgesinden
Sendikasyon yoluyla temin edilen ve giderek
yaygınlaşan
“Murabaha” finansmanında önemli rol almaktadırlar. Ülkemizde
yeni gelişen bu finansman modelinden şu ana kadar 1(bir) Milyar
doları aşan tutarda finansman temin edilmiştir.
Katılım Bankaları 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik
krizlerden sonra % 50 ye varan fon çıkışına rağmen
varlıklarını sürdürebilmişler, ayrıca bu krizler nedeniyle
ekonomimize
ve
halkımıza
herhangi
bir
yük
getirmemişlerdir. Çünkü bu kurumlar bu krizlerden kendi iç
dinamikleri sayesinde çıkmayı başarmışlardır. Bu iç
dinamikleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
1-Bilançonun pasifinde yer alan ve
halktan toplanan
tasarrufların oluşturduğu yükümlülüklerde;
-Kâr ve zarara katılma yöntemi sabit oranlı yükümlülüğe
nazaran katılım bankalarına rahatlık sağlayarak krizlerin
aşılmasına yardımcı olmuştur.
-Faiz riski almayan katılım bankaları, açık pozisyon
yapmayarak kur riski de yüklenmemişlerdir.
2-Bilançonun aktifinde yer alan kredilerde;
-Bu bankaların çalışma prensipleri gereğince fonların mutlaka bir proje
veya
emtia ve ekipman tedariki
karşılığında kullandırılması ve
finansman bedelinin işletme yerine işletmeye mal ve hizmet temin eden
satıcıya fatura karşılığında ödenmesi, bu fonların veriliş amacı dışında,
riskli ve spekülatif alanlarda kullanımını önlemektedir.
-Ayrıca bu yöntem
kolaylaştırmaktadır.
kullandırılan
fonun
ve
firmanın
kontrolünü
-Fonların taksitli kullandırılması ve genellikle taksitlerin aylık tahsil
edilmesi seyyaliyeti ve emniyeti arttırmaktadır.
-Fonların fatura karşılığı kullandırılması, işletmenin ihtiyacından fazla
fon kullanmasını engelleyerek finansmanda irrasyonel davranışları
önlemektedir.
-Diğer taraftan, katılım bankalarının kendi bünyelerindeki fon
kullandırma yöntemlerinden olan finansal kiralama yöntemi, fon
kullanan
firmaların
nakit
akımlarına
uygun
tarzda
fonlandırılmasını ve finansmanın fon kullandırma tekniğine,
başka bir ifadeyle yatırımın uzun vadeli finansmanla yapılması
ilkesine uygun olmasını sağlamaktadır.
-Bu yöntemler, katılım bankalarının kullandırdıkları fonların
emniyetini artırarak aktif kalitesini yükseltmektedir.
Ayrıca, Katılım Bankaları bütün finansman sağlama işlemlerini
prensipleri gereğince faturaya veya bir belgeye dayandırdıkları
için kayıtdışı ile mücadele konusunda devlete yardımcı
olmaktadırlar.
Netice olarak KATILIM BANKACILIĞI;
sadece faizsizlik özelliği olan bir bankacılık türü değil, aynı
zamanda bilançonun pasifindeki yükümlülüklerin riskini
azaltıcı, aktifindeki kredilerin emniyetini ve dolayısıyla aktif
kalitesini arttırıcı özelliği olan bir bankacılıktır.
Teşekkür ederiz…

similar documents