Afrika * království divo*iny

Report
0
Afrika – království divočiny
Autor : J.Čáp
VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_2.20
1
I. Co jsou národní parky ?
Národní park je rozsáhlejší
chráněné území, zpravidla
s výměrou nad 1.000 ha,
převážně s ekosystémy
podstatně nezměněnými
lidskou činností nebo v
jedinečné a přirozené
krajinné struktuře, v němž
je ochrana přírody
nadřazená nad ostatní
činnosti.
Obr.1
2
Krugerův národní park
Obr.2
Krugerův národní park je nejstarší africký národní park a po Yellowstonském
národním parku v USA i 2.nejstarším národním parkem světa. Byl vyhlášen v roce
1902 a dnes je nejnavštěvovanější a nejznámější přírodní zajímavostí jižní Afriky .
Nese jméno búrského politika Paula Krugera, ten v roce 1898 vyhlásil první
chráněnou oblast v území dnešního parku. Je to vlastně „ malý stát“ - rozlohou
srovnatelný např. s Izraelem. Měří necelých 20 000 km2 a nachází se v Transvaalu na
hranicích s Mosambikem a Zimbabwe.
3
Vyskytuje se zde 137 druhů savců, 112 druhů plazů (z
toho 50 hadů), 49 druhů ryb, 33 druhů obojživelníků, 227
druhů motýlů. Je to ráj pro ornitology - žije zde téměř
500 druhů ptáků, od malých snovačů až po pštrosy.
Obr.3
4
Nejhojnější jsou antilopy impaly, kterých zde žije asi 120 000. Zeber je zde 30 000,
pakoní žíhaných 13 500, kudu velkých 10 500, vodušek 4000, prasat savanových a
hrochů po 3000, antilop vraných 2000, antilop losích 1000.
Hojné jsou i velké šelmy - lvů je každoročně pozorováno 1500, 1000 levhartů, žijí
zde i gepardi, hyeny a psi hyenovití.
Obr.4
5
1
Obr.5
Poznáte je ?
2
Obr.6
4
Obr.7
Obr.8
3
1 -pes hyenovitý
6
2 – kudu velký
3 – prase savanové
4 – kobra černá
1
Obr.5
Poznáte je ?
I.Zjisti a zapiš více informací o těchto zvířatech
2
Obr.6
4
Obr.7
Obr.8
3
I.Co asi představuje v současnosti největší problém Krugerova národního parku ?
Obr.9
Největším problémem v Krugerově parku nejsou ani návštěvníci, ani pytláci, ani
šelmy, ale především sloni. Jejich stavy se neustále zvyšují a zvětšuje se i plocha
zdevastované krajiny. Křovinatá buš se v místech, kde se vyskytují větší sloní
stáda, mění v poušť, která jiné býložravce neuživí. Dochází k poklesu stavu i
velmi vzácných druhů antilop, snižování počtu slonů odstřelem vyvolává
protesty ochránců přírody.
7
Rostlinstvo afrických národních parků
8
Tropický deštný prales pohoří Ruwenzori ve výšce 3400metrů.
Obr.10
I.Pojmenuj zobrazený ekosystém .
II.Poznáš sloupovité rostliny v popředí ?
Obří lobélie
I.Pojmenuj zobrazený ekosystém .
II.Poznáš tuto jedinečnou rostlinu ?
9
Obr.11
Welwitschie podiv ná (Welwitschia mirabilis) (také velvičie) je vytrvalá stálezelená
rostlina. Je jediným druhem rodu welwitschie z monotypické čeledi welwitschiovité.
Čeleď přísluší do fylogeneticky velmi prastarého řádu liánovcotvaré ,kterému jsou
nejblíže příbuzné jehličnany z řádu borovicotvarých.
I.Zjisti a zapiš více informací o této rostlině.
10
Obr.11
11
Obr.12
I.Zpracuj obdobnou prezentaci o dalším významném
národním parku Afriky .
Použité zdroje:
Milan Holeček – Zeměpis světa 1
Eva Klímová – Školní atlas světa/Kartografie Praha 2007,2008/
Karel Kašparovský –Zeměpis II. v kostce
Wikipedie
Citace obrázků:
Obr.1- sken. učebnice,HOLEČEK,JANSKÝ,TLACH- Zeměpis světa 1,str.30
Obr.2- NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.krugerpark.co.za/logos/kruger-park-logo-wide-grey-band2014.png
Obr.3 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 20.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.wildafrica.cz/images/parks/76_krugernationalpark-map.gif
Obr.4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.jedu.cz/data/img/large/cache/800x800_Afrika_savana_103990742.jpg
12
13
Obr.5 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.photonature.cz/img/clanky//originals/psi005.jpg
Obr.6 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.mundo.cz/sites/default/files/images/fauna-flora/kudu-velky.jpg
Obr. 7 – IKIWANER. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Tarangire_Wa
rzenschwein1.jpg/800px-Tarangire_Warzenschwein1.jpg
Obr.8 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://7.blog.xuite.net/7/1/f/8/16271319/blog_595630/txt/9209727/0.jpg
Obr.9 – MICHAL JIROUŠ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na
WWW: http://www.photonature.cz/img/clanky//originals/psi005.jpg
Obr.10 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Ruwenpflanz
en.jpg/1024px-Ruwenpflanzen.jpg
14
Obr.11 - COWLEY. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.andycowley.com/namibia/plants/Welwitschia-mirabilis-004.jpg
Obr.12 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.marasa.net/sites/default/files/styles/medium/public/properties
/node/media/logo/logo-aberdare.png?itok=dkwUgOK5

similar documents