student.odisee.be - Studentenportaal

Report
Introsessie ICTO
ICT in het Onderwijs 2014 - 2015
INHOUDSTAFEL
• Student van een groter geheel
• De verschillende accounts
• KULoket en registreren ISP
• De leeromgeving Toledo
• Het studentenportaal
• Communicatie naar studenten
• Wifi, printen en campusshop.be
Student van een groter geheel
Ofwel volg je een Academische opleiding (AO)
(KULLOC = KU Leuven op locatie)
Ofwel volg je een Professionele Opleiding (PO)
(UC = University College)
Vooraf: welke sites zijn belangrijk?
Studentenportaal
Toledo
http://student.odisee.be
http://toledo.odisee.be
Informatie & administratie
cursussen
(Website: www.hubkaho.be )
INHOUDSTAFEL
• Student van een groter geheel
• De verschillende logins
• KU Loket en registreren ISP
• De leeromgeving Toledo (Blackboard)
• Het studentenportaal
• Communicatie naar studenten
• Wifi, printen en campusshop.be
2 verschillende accounts
1. R-nummer (via KU Leuven)
• o.a. registreren van ISP,
toegang leerplatform Toledo,…
2. HUBKAHO/ODISEE account
• o.a. instelling specifieke toepassingen
(vb. e-mail):
[email protected]
Zie ook studentenportaal: http://student.odisee.be/nl/accounts
1. Activeren van je r-nummer
(als nieuwe student aan
HUBKAHO/ODISEE)
Via KU Leuven
• http://activatie.kuleuven.be
2. HUBKAHO/ODISEE Account
• Op je welkomstbrief vind je een account
(voornaam.familienaam) en een activatiecode.
• Met die gegevens kan je deze account activeren via
je profielpagina (http://account.odisee.be)
• Opletten met instellen paswoord : moet voldoende complex zijn.
Eventueel vorige paswoorden kunnen niet hernomen worden.
• Instellen van nieuw paswoord op HUBKAHO/Odisee, wijzigt ook
de paswoorden van KAHOSL/HUBRUSSEL
(enkel voor studenten die er vorig jaar ook al waren)
• We zijn volop in overgang van HUBKAHO naar Odisee.
Niet alles werkt perfect
• Hou het studentenportaal in de gaten (http://student.odisee.be)
Het Odisee account geeft je toegang tot:
- lokale netwerk en Wifi
- Bepaalde toepassingen op studentenportaal
- Office 365 mailbox
Activatie- en Profielpagina
HUBKAHO/ODISEE http://account.odisee.be
Aanmelden met R-nummer
Aanmelden met
HUBKAHO/ODISEE- login
Aanmelden op PC, webmail en andere webgebaseerde toepassingen
Met [email protected]
INHOUDSTAFEL
• Student van een groter geheel
• De verschillende logins
• KU Loket en registreren ISP
• De leeromgeving Toledo (Blackboard)
• Het studentenportaal
• Communicatie naar studenten
• Wifi, printen en campusshop.be
STAP 1: Je ISP raadplegen
• Surf naar het studentenportaal (student.odisee.be),
klik op ‘Mijn Loket’ en vervolgens op ‘Mijn
studieprogramma (ISP)’.
• Log in met je gebruikersnaam (r-, m- of s-nummer)
en je wachtwoord (dat je bij activatie van je
account koos).
• STUDENT.HUBKAHO.BE:
Rubriek “Mijn loket” -> kies voor “Mijn studieprogramma (ISP)”
OF
• TOLEDO
Via “Quick Links” -> kies voor “Mijn Studieprogramma (ISP)”
• Van zodra je succesvol bent ingelogd, klik je op de
naam van de opleiding waarvoor je een
jaarprogramma wenst samen te stellen.
• Was je eerder al student binnen de associatie KU
Leuven, dan zal je ook je ISP van de voorbije
academiejaren zien staan, deze kan je enkel
raadplegen.
Overzicht geboekte
opleidingsonderdelen, goedgekeurde
vrijstellingen en verworven credits.
Start de selectie
Uitgebreide handleiding
Status van ISP:
•
•
•
Initieel
Voorlopig opgeslagen,
Doorgestuurd, in beraad,
herzien, goedgekeurd of
afgekeurd (dit laatste enkel in
geval van een creditcontract).
Contacteer verantwoordelijke
•
•
•
ISP
Vrijstellingen/credits
Uitwisseling
STAP 2: Opleidingsonderdelen
registreren
• Zorg ervoor dat alle opleidingsonderdelen die je wil
opnemen in het academiejaar 2014-2015
aangevinkt staan in je ISP.
• Voor elk aangevinkt opleidingsonderdeel moet je
(waar mogelijk) ook een event selecteren en
bevestigen via het -icoontje.
• Het event dat je moet selecteren is het event van
de klasgroep waaraan jij bent toegewezen. Bv. je
bent toegewezen aan klasgroep 1B BM/1M: dan
selecteer je, zoals in onderstaand voorbeeld, voor
het opleidingsonderdeel ‘bedrijfsbeheer’ het eerste
event voor studenten uit klasgroepen 1B BM/1M1,
1B BM/1M2 en 1B BM/1M3.
Vrijstellingen? Vergeet deze niet aan
te duiden in je ISP!
• Zodra je weet voor welke opleidingsonderdelen je
een vrijstelling (EVK) hebt, vink je deze aan in je ISP.
Nadien klik je op het - icoontje en vul je de
informatie m.b.t. het reeds behaald
creditbewijs/studiebewijs/bewijs van bekwaamheid
- op basis waarvan de vrijstelling door het
studiegebied werd toegekend - aan . Vergeet zeker
niet deze informatie op te slaan via het – icoontje
STAP 4: Je ISP voorlopig
opslaan/definitief doorsturen
• Sla je ISP voorlopig op indien je nog niet zeker bent van de
gemaakte keuzes en je je ISP op een later tijdstip nogmaals wenst
te bekijken of te bewerken.
• Zijn alle opleidingsonderdelen die je zal volgen in het
academiejaar 2014-2015 aangevinkt? Stuur je ISP dan zo snel
mogelijk door, zodat je ISP-verantwoordelijke je ISP verder kan
behandelen en goedkeuren. Opgelet: van zodra je je ISP
doorstuurt ter controle kan je zelf geen wijzigingen meer
aanbrengen!
• Vergeet je ISP niet definitief door te sturen en dit ten laatste op
- 8 oktober als je een student bent van een academische KU
Leuven-opleiding
- 15 oktober als je een student bent van een professionele
opleiding aan Odisee
• Van zodra je ISP is goedgekeurd worden je gegevens doorgegeven
aan de overheid en het kinderbijslagfonds (indien van
toepassing).
• ISP opslaan = wijzigingen worden bewaard
en doorgestuurd naar Toledo.
ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen ook docenten zien deze keuze al.
• ISP doorsturen = idem als ISP opslaan én je geeft aan dat je keuze
“definitief” is. Je krijgt geen herinneringsmails meer en je kan het ISP hierna niet
meer wijzigen
• Uitwisseling aanvragen
Vergeet na de bevestiging niet een evenement (groen kadertje hierboven) te boeken !
• Studenten kunnen mits toelating van hun
opleidingshoofd gebruik maken van de optie “Vrij
selecteren uit het onderwijsaanbod” onderaan het
ISP- overzicht. Studenten met een creditcontract
moeten dit sowieso doen.
• Andere weergaves
Credit of
vrijstelling
werd
goedgekeurd.
Keuzevak
wordt
gedoceerd
aan andere
instelling (komt
dus ook niet voor
in je uurrooster)
ISP –
Uurrooster
Opgelet!
Niet alle ex- KAHOopleidingen bieden
hier de uurroosters
aan.
Controle correspondentie- adres !
INHOUDSTAFEL
• Student van een groter geheel
• De verschillende logins
• KULoket en registreren ISP
• De leeromgeving Toledo (Blackboard)
• Het studentenportaal
• Communicatie naar studenten
• Wifi, printen en campusshop.be
De leeromgeving Toledo (Blackboard)
Via http://student.odisee.be/
http://toledo.odisee.be/
Toegang
voor PC/laptop
Toegang
voor smartphone/tablet
Eerste keer… Close this info page
Tabblad My Toledo
• Snelle links naar
toepassingen en
hulpmiddelen
• O.m. naar KU Loket,
taalinstelling voor
Toledo en
meldingsinstellingen
voor What’s recent
• Melding van wijzigingen in
jouw cursussen en
community's
• Aanpasbaar via
Meldingsinstellingen
(Notifications)
• Toegang tot vakoverschrijdende
community's, bv. van de
opleiding, voor projectwerk,
enz…
• Globaal navigatiemenu
• Updates (= What’s Recent) en
• Profiel, leernetwerk en spaces via
Blackboard Cloud (optioneel)
• Overzicht van de vakken waarvoor je op
basis van jouw ISP automatisch werd
ingeschreven
• Aangevuld met cursussen waarvoor je
manueel inschreef of door een docent
ingeschreven werd.
• Enkel cursussen die door een docent
beschikbaar werden gesteld zijn ook
aanklikbaar.
Module What’s recent
RSS Feed voor integratie
op studentenportaal
Individuele cursus
Cursusmenu kan
verborgen zijn
d.m.v. pijltje!
Tabblad Toledo+
• Persoonlijke
bestanden binnen
de leeromgeving.
• Deelbaar met
andere gebruikers.
• Portfolio’s gemaakt
of ontvangen binnen
Toledo op basis van
het Blackboard
Portfolio systeem.
Tabblad My Portfolio / My Projects
• Portfolio’s gemaakt
op basis van het
[email protected] systeem.
• Projecten gemaakt
op basis van het
[email protected] systeem.
Tabblad Bibliotheek
• Nieuwsberichten uit de
bibliotheken.
• Opzoeken van boeken en
e-bronnen in catalogi.
• Linken naar websites van
de campusbibliotheken.
Tabblad Help
Toledo op mobiele toestellen
• Blackboard Mobile Learn
• Native app voor mobiele toestellen
• Toledo mobile
• Webversie aangepast aan
kleine schermen
• http://toledo.odisee.be/m
INHOUDSTAFEL
• Student van een groter geheel
• De verschillende logins
• KULoket en registreren ISP
• De leeromgeving Toledo (Blackboard)
• Het studentenportaal
• Communicatie naar studenten
• Wifi, printen en campusshop.be
Studenten
portaal
•
•
•
•
Is het informatie- en
communicatiekanaal van alle
campussen
Informatie onder studie,
campus, ….
Communicatie via Nieuws
(met de kans om te filteren op
campus *) en berichtgeving
uit Toledo What’s Recent via
RSS(*)
Links die je toegang geven tot
de meest gebruikte
toepassingen.
(*) als einde september de knop
“Aanmelden” zichtbaar wordt
Mijn loket studentenportaal
INHOUDSTAFEL
• Student van een groter geheel
• De verschillende logins
• KULoket en registreren ISP
• De leeromgeving Toledo (Blackboard)
• Het studentenportaal
• Communicatie naar studenten
• Wifi, printen en campusshop.be
Communicatie naar studenten
• E-mail
• Studentenportaal
• Toledo – Mededelingen en Valven
E-mail:
• De AO studenten ontvangen een mailbox van de KU
Leuven.
• http://webmail.kuleuven.be/
• De PO studenten krijgen in de week van 15/09 een
nieuwe mailbox binnen het UC (MS Office 365).
De inhoud van hun huidige mailbox wordt niet
gemigreerd. De oude mailbox zal nog tot eind
kalenderjaar 2014 toegankelijk zijn (er zal geen
nieuwe mail meer op toekomen). De nieuwe
mailboxen bevatten het @student.odisee.be emaildomein.
Overzicht Office 365 studenten:
http://portal.odisee-online.be (vanaf 15/09)
2x aanmelden: bij Microsoft; vervolgens op de
HUBKAHO/ODISEE- login pagina
•
•
•
•
•
Mail
Agenda:
Adresboek
OneDrive
MS Office- toepassingen
Office 365 in cijfers
• Mailbox, MS Office en Onedrive geldig tot paar
maand na afstuderen
• Oude mailboxen of Google drive worden niet
gemigreerd. Toegankelijk tot eind dit AJ
• Grootte van Mailbox is 50 GB
• Grootte van OneDrive is 1 TB !
• MS Office: tot op 5 toestellen
(PC/Mac/Mobiel/Tablet)
• Mail ook eenvoudig mobiel toegankelijk
Mail versturen
Meer info en handleidingen via het studentenportaal
Studentenportaal - Nieuws
Toledo: mededelingen en valven
in What’s Recent?
INHOUDSTAFEL
• Student van een groter geheel
• De verschillende logins
• KULoket en registreren ISP
• De leeromgeving Toledo (Blackboard)
• Het studentenportaal
• Communicatie naar studenten
• Wifi, printen en campusshop.be
Uitgebreide info en stap voor stap info
te vinden op het studentenportaal
Draadloos netwerk WiFi
• Op alle campussen beschikbaar
• Wordt volop uitgebreid
(project voorzien tegen eind 2014)
• Intern: best SSID ‘odisee’ gebruiken.
• Geeft toegang tot alle lokale netwerkdiensten
• Geeft toegang tot Internet
• Algemeen: SSID ‘eduroam’
• Te gebruiken met kuleuven login (r/s –nummer)
• Ook toegang tot internet op andere locaties (in België en
in het buitenland)
Papercu t printen aan ODISEE
• Printen en Kopiëren op Odisee wordt beheerd via de
applicatie Papercut. Je vindt jouw informatie terug
via de Papercut portal (http://print.odisee.be).
Aanloggen via je HUBKAHO/Odisee account.
• Per academiejaar ontvangt elke student een tegoed
van 3.5€ om te gebruiken als printkrediet (dit komt
ongeveer overeen met 100 pagina’s). Dit wordt
automatisch op jouw Papercut account geboekt.
• Bijkomend printkrediet kan je enkel opladen via printvouchers. Je kan deze vouchers kopen op het
secretariaat van jouw campus. Het opladen van de
voucher doe je via het Papercut portal.
• Je kan enkel printen indien je aangemeld bent aan het
HUBKAHO netwerk. Je afdrukken worden dan
automatisch aangerekend.
• Om te kopiëren dien je je aan te melden op een
kopieertoestel. Dit kan via je studentenkaart of met je
HUBKAHO login/paswoord
• Papercut wordt operationeel vanaf 22/9/2014. Tot dan
blijft de werkwijze van de lokale campus operationeel.
Betaalkaart met MiFair+
technologie (campus Brussel)
Je studentenkaart fungeert ook als toegangs- en betaalkaart en kan worden opgeladen tot een
maximum van 250 EUR.
HOE OPLADEN?
• Via oplaadterminals:
Hermes: naast de drankautomaten op 1e verdieping
T’Serclaes: in de cafetaria
Parnas: in de cafetaria
• Via internet:
- Opladen, controleren van je saldo en transacties
• Via bancontactoestel van STUVO HUBrussel (enkel campus Parnas)
• Via bankoverschrijving van Stuvo- dienst (uizonderlijk)
IT Hardware AANBOD
http://www.campusshop.be
Hulp
• Accountproblemen e.d. :
Helpdesk ICT : [email protected]
Ook URL : http://servicedeskICT.odisee.be
• Aanmelden met HUBKAHO/Odisee account
• Ondersteuning bij gebruik Toledo:
• [email protected]

similar documents