Dünya`da ve Türkiye`de İSG -Abdullah ANAR

Report
Türkiye ve Dünyada ve bizde İSG
Abdullah Anar
Makina Mühendisi
İş Güvenliği Uzmanı
Tech IOSH Member
EI Member
İSG Derken ?
İSG'yi bir yönetim olgusu olarak aldığımızda
4 ana unsur buluyoruz.
Planlama
Uygulama
Kontrol
Geliştirme
PLANLAMA
PLANLAMA
Iş kazası-meslek hastalığına karşı hazılıklı olma
İş kazası ve Meslek hastalığı
Neden oluyor ve nasıl önlerizin yanıtı Planlama
PLANLAMA
PLANLAMA
Iş kazası-meslek hastalığına karşı hazılıklı olma
Iş kazası-Meslek hastalığına asıl neden,
İŞ
PLANLAMA
O ZAMAN İŞ'i bilmek
Planlamanın asıl parçası
PLANLAMA
İŞ'in unsurları,
Ekip,
Organizasyon,
Ekipman,
Malzeme,
Çevre,
Yöntem,
Zaman
PLANLAMA
Planlama bunların hepsinin belirlenmesidir.
Bunlardan bazılarında olası değişiklikler de
planlamada yer almalıdır.
Değişiklik Yönetimi
PLANLAMA
PLANLAMA
Tehlike Tanımlama
Risk Değerlendirme
Önlem Alma ve Etkinliğini Sağlama
Bunların dökümante edilmesi
UYGULAMA
UYGULAMA
Eğitim
Kapı Kontrol – Saha giriş eğitimi
SG İşaretleri
Ekipmanlar
KONTROL
KONTROL
Denetim : Güv. Davranış + Durum
GELİŞTİRME
ÖĞRENME
Ramak kala
Kaza
Büyük Kaza
Kriz
Kazaların potansiyel sonucu
gerçek sonucu kadar önemli
ÖZET
İŞ
Tehlike Tanımlaması
Risk Değerlendirmesi
Önlem ve Önlemin etkinliği
Uygulama (Eğitim, giriş kontrol, ortam ölçümü vs)
Denetim (güvensiz davranış-durum)
Ramak Kala
Kaza
Büyük Kaza
Sistemin Dökümante edilmesi
İSG El kitabı,
İç yönerge, iç yönetmelik, SGP ve İSG Planı
Prosedürler,
EKED, Kısıtlı Alan, İş izni
Risk Değerlendirmesi,
L matris, fine-kinney, hazop, bow tie (fta+eta)
Formlar
Kontrol Listesi, İş izni formu,
Denetim
İGU, İH, Süpervizör, 3.taraf, Devlet
Sistemin Dökümante edilmesi
Bütün bu aşamalar;
Türkiye'de
Dünyada
Bizde
Nasıl oluyor ?
El Kitabı
İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik gereği 50
kişinin üstünde çalışan işyerlerinde zorunlu,
İşyeri büyüklüğüne göre politika veya İSG El
Kitabı zorunlu
Büyüklüğe bakılmaksızın El Kitabı zorunlu. Tüm
uygulama orada özetli.
Prosedürler – Saha Kabul
Böyle bir prosedür de gereklilik de yok.
Yasal gerkelilik yok ancak saha girişinin kontrolü
tavsiye ediliyor.
Projeye başlamadan saha girişi prosedürü
hazırlanıyor ve tüm girişler kontrol ediliyor.
Prosedürler - EKED
EKED için net bir yasal gereklilik yok. Özellikle
Uluslararası bağlantısı olan firmalar uygulama
yapıyor.
Yasal olarak da uygulamada da tanımlı.
Prosedürler zorunlu, el kitabından adresleniyor
Prosedürler - EKED
Prosedürler - Kimyasallar
Kimyasallar ile çalışmada MGBF'ler halen
yetersiz. Uygulaması sorgulanmıyor. Etiketleme
yeni değişti ancak ...
MGBF'ler isteniyor, denetleniyor ancak çalışan ile
iletişim sorgulanmıyor.
MGBF elde edilir, çalışana anlatılır ve RD buna
paralel yapılır.
Prosedürler – Kısıtlı Alan
Prosedürü yok, yasal gerekliliği yok, nerenin kısıtlı
alan olduğu belirsiz.
Yasal gereklilik var. Prosedür var. Uygulama
oldukça sıkı. ABD'de izinli ve izinsiz alanlar,
Avrupa'da tamamı izin gerektiren alanlar.
Kısıtlı alanlar el kitabında belirlenir veya prosedür
oluşturulur. Uygulama sıkı takip edilir.
Risk Değerlendirmesi
Zorunlu, fine-kinney tavsiye ediliyor. Sahada
olmazsa faaliyet başlayabiliyor. Yakalanana kadar
serbest. Çalışana aktarma nerdeyse hiç yok.
Zorunlu, olmazsa faaliyet başlamıyor. Çalışana
aktarım çok az.
Zorunlu,
yapım yöntemi ile beraber hazırlanıyor
Çalışana aktarılıyor ve görüş alınmaya çalışılıyor.
Risk Değerlendirmesi
Proses risk değerlendirmesi, yer bazlı risk
değerlendirmesi, ekipman bazlı risk
değerlendirmesi yok denecek kadar az.
PRD ve RD var ama sahada etkisi tartışılır.
Yeni yeni uygulamaya başladık ve sürekli
geliştiriyoruz.
Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi için veri yok.
RD hazırlığında veri olması için ciddi bir veri
tabanı var.
Türkiye'den veri olmadığı için Uluslararası
veritabanını kullanıyoruz.
Risk Değerlendirmesi - Formlar
Öneriliyor ve kullanılıyor
Öneriliyor ve kullanılıyor
Tüm kaynaklardan gelen formatlardan
yararlanarak kendimize uygun olanı kullanıyoruz
Uygulama - Eğitim
Eğitim 16 saat zorunlu.
RD çalışana aktarılacak – çalışan görüşü alınacak
İşbaşı konuşması kavramı yok
Eğitim zorunlu saat sınırlaması yok.
İşbaşı konuşmaları bazı ülkelerde yasal gereklilik
ancak projelerde zorunlu.
Zorunlu değil, gerekli eğitimler, RD çalışana
aktarılması, işbaşı konuşması
Ekipman
Gaz, toz, gürültü ölçüm cihazı aldırmak kolay
değil, EKED aksesuarı her projede bilinmiyor.
Tüm ölçüm cihazları şart, EKED aksesuarı
biliniyor.
Zorunlu cihazlar alınmalı, EKED aksesuarları
gerekirse yerelde ürettirilerek kullanılmalı.
Sağlık Güvenlik İşaretlemesi
Poster şart (SG işaretleri yön.)
Bakanlık bu konuda ciddi destek veriyor.
Posterlemek şart. Bazı kuruluşlar bizdeki gibi
poster hazırlayıp yardım ediyor.
Posterler, kaza sonrası iş güvenliği uyarıları,
Saha giriş kontrol
Saha giriş kontrolü yok veya kimlik kontrolü için
Sahaya kabul bir prosedür
Saha girişi uygunsuzluk azaltmak için kritik nokta.
Vinç, kimyasal, ekipman yeterli şartlarda sahaya
girebilmeli.
Denetim
Yasal olarak gerekli ancak izlenmiyor. Genel
beklenti isg görevlilerinden :1/1000
Denetim için tüm süpervizörler görevlendiriliyor,
isg görevlileri denetim yapıyor. 1/50
50'de bir benimseniyor ancak projeye veya
uygulamaya göre farklılık gösterebiliyor.
Denetimlerin günlük raporlanması şart.
Denetim
Devlet denetimi az.
Devlet denetimi ve 3. taraf denetimleri sürekli.
Çapraz denetimler.
Denetim
Uygunsuzluk kişiye göre.
Uygunsuzluk sisteme göre ancak kişiye göre
değişiyor.
Uygunsuzluk El kitabı veya prosedürlere refere
edilmeli.
Geliştirme
Kaza sonrası kişide hata aranıyor.
Kaza sonrası detaylı inceleme. Kök neden analizi
zorunlu. Hata bazen kişide de aranabiliyor.
Kaza sonrası detaylı inceleme. Kök neden analizi
zorunlu. Hata daima sistemde.
Diğer yerlerde yaşanan kazalar da bizim için
öğrenme fırsatı
Geliştirme
Toplantılara üst yönetim katılımı az.
Toplantılara üst yönetim katılımı zorunlu.
Toplantılara katılsın diye üst yönetim daima
çağrılıyor.
Geliştirme-İGU
İş Güvenliği Uzmanı iş durduramaz. Ne yapar
İşverene söyler, deftere yazar, bakanlığa bildirir
Kovulur.
İş durdurma yetkisi var. Hesabı işveren veriyor,
igu değil. Igu tavsiye eden. (adviser)
İş durdurma yetkisi anahtar.
Şu an en çok mağdur olan çalışan OSGB'de iş bulmuş İş Güvenliği
Uzmanı. Hemen hemen hepsi mutsuz. İşini yapması olanaksız.
Özet
İnsan heryerde aynı. Denetim ile artan duyarlılık
üretim baskısı ile azalan İSG performansı.
Müşteri, mühendis, kredi veya sigorta firmalarının
baskısı çok belirleyici. Firma kültürüne dönüşmüş
İSG uygulaması ise Türkiye ve Dünya'da büyük
bir soru işareti.

similar documents