Tunele czasoprzestrzenne Fizyka kwantowa Definicja tunelu

Report
Tunele czasoprzestrzenne
Menu :
• Definicja tunelu
• Klasyfikacja
• Nad biegunem Południowym
• Podróż FTL
• Koncepcja
• Zakrzywiona czasoprzestrzeń
• Galeria
• Biobibliografia
• Autor
Definicja tunelu
Tunel czasoprzestrzenny
hipotetyczna właściwość topologiczna czasoprzestrzeni będąca
rodzajem „skrótu” pomiędzy co najmniej dwoma obszarami
Wszechświata lub rodzajem mostu łączącego wszechświaty.
Tunele czasoprzestrzenne są przedmiotem poszukiwań i sporów
współczesnych fizyków. Nie zanotowano dotąd żadnych
obserwacyjnych wskazówek na ich istnienie, choć ogólna teoria
względności Alberta Einsteina dopuszcza istnienie tuneli w
niektórych modelach czasoprzestrzeni.
Klasyfikacja
1) Ze względu na połączenia wyróżniane w tunelach
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
2) Ze względu na model obliczeniowy
a) lorenzowskie
b) euklidesowe
3) Ze względu na właściwości
a) przenikalne
b) nieprzenikalne
Nad biegunem południowym
27 stycznia 1995 w obozie na Antarktydzie, niedaleko bieguna
południowego zatrzymała się grupa brytyjsko-amerykańskich
naukowców w celu wykonania badań. Tego dnia, prawie
dokładnie nad biegunem zaobserwowali oni na niebie szary wir.
Najpierw wzięli to za zwyczajną burzę piaskową, ponieważ
również na Antarktydzie znajdują się suche obszary, które nie są
pokryte lodem. Jednakże dziwny twór ani się nie przesuwał, ani
nie zmieniał kształtu, co było zastanawiające.
Nad biegunem południowym cdn…
W takiej sytuacji naukowcy zdecydowali się bliżej zbadać
zjawisko i w tym celu wysłali balon meteorologiczny, który
rejestrował prędkość wiatru, temperaturę i wilgotność powietrza.
Kiedy balon zbliżył się do tajemniczego wiru i znalazł się
dokładnie nad nim, ku ogromnemu zdziwieniu obserwatorów
znikł bez śladu.
Ponieważ jednak był wyposażony w drogi sprzęt, pozostawał na
uwięzi, tzn. został umocowany na sznurze, który teraz kończył się
gdzieś w niebie. Ciągnięcie za sznur powodowało, że balon
można było sprowadzić na Ziemię, co udało się również tym
razem.
Nad biegunem południowym cdn…
Wśród sprzętu, w który wyposażono balon, znajdował się
chronometr wskazujący dokładną datę i godzinę. Po
wylądowaniu balonu wskazywał on 27 stycznia 1965, a więc
dokładnie 30 lat temu!
Badania przyrządów nie wykazały żadnej usterki, ani innej
przyczyny ich wadliwego działania. Naukowcy zdecydowali się
więc powtórzyć cały eksperyment jeszcze kilkakrotnie. Za
każdym razem balon znikał, a chronometr pokazywał tę samą
błędną datę.
Nad biegunem południowym cdn…
Badanie zagadkowego wydarzenia trwa do dziś, a interpretacje
wyników są sprzeczne. Jedna z hipotez zakłada, że być może w
strefie tej znajduje się portal do innego czasu, a być może
otwierają się tam drzwi do innego, równoległego świata.
Przyczyną dziwnych zjawisk mogą być też anomalie grawitacyjne
i (lub) magnetyczne.
wystą-
Biegun południowy. Na czerwono zaznaczone miejsce
prawdopodobnego wystąpienia tunelu na ziemi.
Podróż FTL
Chcąc podróżować z punktu A do B możemy skorzystać z
normalnej drogi w czasoprzestrzeni, albo ze skrótu jaki oferuje
droga poprzez tunel czasoprzestrzenny. W tym drugim
przypadku dotrzemy do punktu docelowego znacznie szybciej
nawet bez konieczności poruszania się szybciej od światła.
Koncepcja
Według Colemana i Korte pomysł tunelu czasoprzestrzennego
został wprowadzony w 1921 roku przez Hermanna Weyla podczas
jego badań nad masą w polu elektromagnetycznym.
Jedna z pierwszych prac wskazująca na możliwość istnienia tuneli
pod kątem teorii względności to opublikowany w 1935 roku most
Einsteina-Rosena. Albert Einstein i Nathan Rosen wspólnie
odkryli, że połączenie modelu czarnej dziury z modelem
tzw. białej dziury, prowadzi do powstania rodzaju tunelu w
czasoprzestrzeni.
Koncepcja cdn…
Jako że był to jedyny znany tunel, jego nazwa przez długi czas
określała wszystkie tunele. Wiele wkładu nad badaniami tuneli
włożyli amerykańscy fizycy John Wheeler i Robert Fuller w latach
60., którzy udowodnili m.in., że mosty Einsteina-Rosena są
niestabilne i zapadłyby się same w sobie, zanim cokolwiek
mogłoby je przemierzyć.
Zakrzywiona czasoprzestrzeń
W roku 1918 Einstein sformułował zasadę, według której
obserwacje przeprowadzone w układzie poruszającym się
ruchem przyspieszonym są nie do odróżnienia od obserwacji
wykonanych w obecności pola grawitacyjnego.
Centralne założenie ogólnej teorii względności Einsteina brzmi
następująco: zakrzywienie czasoprzestrzeni jest określone przez
rozkład zawartej w niej materii i energii. Równania Einsteina
ustanawiają ścisły matematyczny związek między zakrzywieniem
z jednej strony, a materią i energią z drugiej.
Zakrzywiona czasoprzestrzeń cdn…
Wzór Einsteina
lewa strona równania = prawa strona równania
ZAKRZYWIENIE = MATERIA I ENERGIA
Tym, co czyni tę teorię tak piekielnie trudną w zastosowaniach
jest właśnie owo proste sprzężenie zwrotne: zakrzywienie
czasoprzestrzeni jest określone przez rozkład materii i energii we
Wszechświecie, z kolei rozkład ten jest uzależniony od
zakrzywienia czasoprzestrzeni.
Galeria
Różne zdjęcia i ujęcia wyobrażenia sobie tunelu
czasoprzestrzennego. Ten tunel jest jak energia, pierwiastki czy
materia nie możemy go zobaczyć gołym okiem, ale wiemy że coś
takiego istnieje !
Galeria cdn…
Galeria cdn…
Bibliografia
1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Tunel_czasoprzestrzenny
2. http://www.paranormalium.pl/tunel-czasoprzestrzenny-nadbiegunem-poludniowym,326,6,artykul.html
3. https://sites.google.com/site/kosmosnieprzebytaprzestrzen/t
unele-czasoprzestrzenne
4. http://stanb.w.interia.pl/tabela/tab_czasoprze.htm
Kliknięcie na obrazek powoduje przejście na stronę z której
został pobrany !
Autor
Prezentację wykonał :
Michał S. ( SAKUwBarakuSHOW)
4 Kl Ti
********************** 2013 ************************

similar documents