zde - Fany

Report
Telekomunikační
systémy a sítě
Linkové kódy
Vypracovali :
Pavel Sedlák
Roztočil Otakar
Linkové kódy – vznik, požadavky
vznikaly při využívání metalických vedení
základní požadavky na přenosové prostředí:
- signál bez stejnosměrné složky
- výkonová hustota v oblasti nf
- co nejmenší chybovost detekce
- signál s dobře obnovitelným taktem
Linkové kódy - použití
–
–
Používají se pro přenosové účely (při
digitálním přenosu dat)
Po procesu lze přímo nasadit na
přenosovou cestu
Linkové kódy
•
Stručný přehled prezentovaných kódů
–
–
–
–
–
–
–
–
RZ - Return to Zero
NRZ - Non Return to Zero
NRZI - Non Return to Zero Inverted
AMI kód
HDB3 kód
CMI kód
MLT-3 kód
2B1Q kód
RZ - Return to Zero
Popis : „návrat“ k nule – stav signálu se
vrací k nule mezi každými impulzy
Nevýhoda:
–
stejnosměrná složka
NRZ - Non Return to Zero
Popis : Signál se nevrací k nulovému napětí
Jedničky a nuly jsou reprezentovány
opačnými hodnotami napětí
NRZ - Non Return to Zero
•
Nevýhody:
–
–
•
spektrum obsahuje stejnosměrnou složku
pří kódování synchronních linek, při dlouhém
sledu po sobě jdoucích stejných hodnot
Použití:
–
RS232 sériový protokol
NRZI - Non Return to Zero Inverted
Popis :
–
–
–
Invertuje signál pro jedničky
Nemění signál pro nuly
Změna napětí signalizuje bit s hodnotou 1
Použití:
– CD disky
– USB technologie
– Ethernet (100Base-FX)
AMI - Alternate Mark Inversion
Popis:
–
–
Logická jednička je reprezentována pulzy
opačné polarity ± A
Logická nula se přenese jako 0 (uzemněný
pulz)
AMI - Alternate Mark Inversion
Výhody:
–
–
Stejnosměrná složka je nulová
Dobrá synchronizace při sekvenci jedniček
Použití:
–
–
PCM systémy 1.řádu
Rozhraní S0 základní přípojky ISDN
HDB3 - High Density Bipolar Three Zeros
Popis :
•
•
Rozšířený AMI kód doplněný o vložené bity
porušení bipolarity V a zachováni bipolarity B
Sekvence 4 a více nul za sebou:
– Nahradí se skupinou 000V (je-li počet
vyslaných impulsů sudý)
– Nahradí se skupinou B00V (je-li počet
vyslaných impulsů lichý)
HDB3 - High Density Bipolar Three Zeros
Výhody:
–
–
Dobré podmínky pro taktování
Odstraňuje dlouhé posloupnosti nul
Použití:
–
PDH 1. až 3. řádu
CMI kód - Coded Mark Inverted
Popis :
•
•
Je založený na AMI kódu, využívá se místo
HDB3 při vysokých rychlostech
Logická jednička je reprezentována pulzy
opačné polarity ± A, logická nula se přenáší dle
pravidla střídající se polarity (záporná a kladná)
CMI kód - Coded Mark Inverted
Použití:
–
–
PDH 4. řádu E4 a STM-1
Pro optická rozhraní STM-N
Popis :
•
•
•
Manchester kód
Zajišťuje určitý minimální počet změn signálu
Logická 0 je reprezentována jako přechod z 0 na
1 uprostřed periody bitu
Logická 1 je reprezentována jako přechod z 1 na
0 uprostřed periody bitu
Manchester kód
Výhoda:
–
Zajišťuje změnu signálu
Použití:
–
V LAN sítích, Ethernet 10Base-T
MLT-3 Multilevel Transmission Encoding – 3 levels
Popis : (na principu NRZI kódu)
•
•
•
Využívá 3 napěťové úrovně
Logická 0 je reprezentována jako setrvalý stav
Logická 1 je reprezentována jako cyklus:
-U  0  +U  0  -U
Použití:
–
Ethernet 100 Base TX
2B1Q - Two-binary One-quaternary
Popis :
• Posloupnost bitů se děli na dibity
• Čtyři napěťové úrovně:
–
+UH, +UL, -UH, -UL
2B1Q - Two-binary One-quaternary
Výhody :
–
Modulační rychlost klesá na polovinu
přenosové rychlosti
Použití:
–
–
Základní přípojka ISDN
Přípojka HDSL
Závěr, zhodnocení

similar documents