ISTORIE - WordPress.com

Report
ISTORIE-clasa a IV, Mihai Manea,
Aurelia Fierascu
Prima unitate de invatare /2011-2012
Document realizat de Gina Posirca
Scoala Nr 12 Buzau
TERMENI DE SPECIALITATE
•
•
•
•
Î.Hr.
-înainte de Hristos
d.Hr
-dupa Hristos
Antichitate -perioada de început a istoriei
Evul Mediu – perioada dintre Antichitate şi
lumea modernă
Istoria
• - ISTORIA este ştiinţa care studiază trecutul omenirii,
din cele mai vechi timpuri până astăzi.
• - ISTORIA ROMÂNILOR este istoria poporului român şi
a strămoşilor lui din toate timpurile şi din întreg spaţiul
geografic şi politic în care au trăit.
• - NAŢIE – popor, comunitate umană mare ai cărei
membri trăiesc pe acelaşi teritoriu şi vorbesc aceeaşi
limbă; popor care are conştiinţa propriei sale identităţi.
• - IZVOARE ISTORICE – sunt urme, mărturii, dovezi ale
trecutului cu ajutorul cărora se realizează cercetarea
istorică.
Izvoare istorice: scrise si nescrise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izvoare istorice scrise:
- inscripţii (scrise pe piatră)
- diplomatice (documente)
- literare (cronici, letopiseţe)
- monede
- sigilii
- steme
- cartografice (hărţi)
- legende şi povestiri.
Izvoare istorice nescrise (tacute):
• – oferă informaţii mai ales din domeniul
creaţiei materiale:
• - unelte
• - vase
• - locuinţe
• - arme
• - podoabe
• - morminte (necropole).
• 5. Priveşte imaginile următoare şi precizează care
dintre acestea sunt izvoare scrise şi care sunt izvoare
nescrise:
•
•
•
•
•
IZVOARE SCRISE
NESCRISE
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
IZVOARE
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Ce este istoria?
Nicolae Bălcescu
(1818-1852)
-mare istoric şi om politic;
-a declarat:
“ISTORIA este cea dintâi carte a unei naţii.
Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi
viitorul.”
Mihail Kogălniceanu
(1817-1891)
- mare istoric şi om politic;
- a declarat:
“ISTORIA este adevărata
povestire şi înfăţişare a
întâmplărilor neamului nostru
omenesc, icoana vieţii
trecute.”
Ce este familia?
• Familia este un grup din care fac parte soţul,
soţia, copiii, bunicii, strabunicii, unchii şi
mătuşile.
Relaţii care exista între membrii unei
familii:
• Relaţii bazate pe dragoste;
• Relaţii bazate pe respect;
• Relaţii bazate pe înţelegere reciprocă.
Drepturile copilului
•
•
•
•
•
•
Dreptul de a avea o familie
Dreptul de a se exprima liber
Dreptul de a invata
Dreptul de a i se respecta religia
Dreptul de a fi protejat impotriva violentei
Dreptul de a nu fi implicat in munci
daunatoare sanatatii
Vecinii şi comunitatea în care trăim
•
•
•
•
•
•
Primaria,
bierica,
poliţia,
şcoala,
dispensarul,
poşta sunt instituţii importante ale oricărei
comunităţi locale.
• Dictionar:
• Izvor istoric =mărturie scrisă sau nescrisă
despre trecut
• Deceniu =unitate de timp care cuprinde 10 ani
• Secol =unitate de timp care cuprinde 100 de
ani
• Mileniu =unitate de timp care cuprinde 1000
de ani
• Eră istorică =perioadă de timp care este
caracterizată printr-o anume trasătură
comună.
• Arbore genealogic= repreyentare grafică , de
obicei sub forma unui copac cu ramuri, care
înfăţişează membrii unei familii, cei mai în vârstă
fiind aşezaţi la rădăcină.
• Patern=care aparţine tatălui
• Matern=care aparţine mamei
• Comunitate= grup de oameni cu interese,
credinţe sau norme de viaţă comune, totalitatea
locuitorilor unei localităţi
• Monografie=studiu de mari dimensiuni, asupra
unui subiect prezentat în amănunt
• Arhivă=totalitatea actelor sau documentelor unei
instituţii, care se referă la activitatea dintr-o
anumită perioadă de timp.
Adio ora de sport! Mai incearca!
• 1.Izvor istoric inseamna:
• a) izvor de apa minerala
b) mărturie scrisă sau nescrisă despre trecut
c) izvor de sănătate
Foarte bine! Mergi mai departe!
• 2. Mileniu =
• A) unitate de timp care cuprinde 10 ani
• B) unitate de timp care cuprinde 100 de ani
• C) unitate de timp care cuprinde 1000 de ani
Foarte bine! Mergi mai departe!
Adio ora de sport! Mai incearca!
• 3. Deceniu =
a) unitate de timp care cuprinde 10 ani
b) unitate de timp care cuprinde 100 de ani
c) unitate de timp care cuprinde 1000 de ani
Foarte bine! Mergi mai departe!
Adio ora de sport! Mai incearca!
• 4. Eră istorică =
• A) unitate de timp care cuprinde 100 de ani
• B) unitate de timp care cuprinde 1000 de ani
• C) perioadă de timp care este caracterizată
printr-o anume trasătură comună.
Foarte bine! Mergi mai departe!
Adio ora de sport! Mai incearca!
5. Arbore genealogic=
a) arbore de cauciuc
b) reprezentare grafică , de obicei sub forma
unui copac cu ramuri, care înfăţişează
membrii unei familii, cei mai în vârstă fiind
aşezaţi la rădăcină.
c) site geologic
Foarte bine! Mergi mai departe!
Adio ora de sport! Mai incearca!
6. Patern=
a) Care aparţine tatălui
b) Patent
c) Pate de ficat
Foarte bine! Mergi mai departe!
Adio ora de sport! Mai incearca!
7. Matern=
a) Care aparţine mamei
b) Matematica
c) Care apartine tatălui
Foarte bine! Mergi mai departe!
Adio ora de sport! Mai incearca!
•8. Comunitate=
• A) grup de oameni cu interese, credinţe sau
norme de viaţă comune, totalitatea
locuitorilor unei localităţi
• B) studiu de mari dimensiuni, asupra unui
subiect prezentat în amănunt
• C) totalitatea actelor sau documentelor unei
instituţii, care se referă la activitatea dintr-o
anumită perioadă de timp.
Foarte bine! Mergi mai departe!
Adio ora de sport! Mai incearca!
9. Monografie=
• A) grup de oameni cu interese, credinţe sau
norme de viaţă comune, totalitatea
locuitorilor unei localităţi
• B) studiu de mari dimensiuni, asupra unui
subiect prezentat în amănunt
• C) totalitatea actelor sau documentelor unei
instituţii, care se referă la activitatea dintr-o
anumită perioadă de timp.
Foarte bine! Mergi mai departe!
Adio ora de sport! Mai incearca!
10. Arhivă=
• A) grup de oameni cu interese, credinţe sau
norme de viaţă comune, totalitatea
locuitorilor unei localităţi
• B) studiu de mari dimensiuni, asupra unui
subiect prezentat în amănunt
• C) totalitatea actelor sau documentelor unei
instituţii, care se referă la activitatea dintr-o
anumită perioadă de timp.
Adio ora de sport! Mai incearca!
Foarte bine! Mergi mai departe!
Adio ora de sport! Mai incearca!
Alege cele mai importante institutii ale
comunitatii locale:
• A) Parlamentul, Guvernul, Primaria
Municipiului Bucuresti
• B) Banca Mondiala, ONU, Consiliul Europei
• C) primaria, biserica, politia, scoala,
dispensarul si posta
Foarte bine! Mergi mai departe!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 Completează rebusul şi vei descoperi numele unei discipline pe care o studiezi la clasa a IV-a.
1.Unitate de timp care cuprinde 1 000 ani
2 Unitate de timp care cuprinde 100 ANI
3 Care se află în albumul familiei
4 Mărturie scrisă sau nescrisă despre trecut
5 Lucrare despre o localitate
6 Tatăl tatălui meu este pentru mine...........
7 Care aparţine mamei când se căsătoreşte

similar documents