pptx

Report
Téma: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL 1
Vytvořila: Mgr. Martina Bašová
[email protected] , 7. 12. 2012
VY_32_Inovace/1_025
Anotace:
Prezentace uvádějící početní výkony s celými čísly. Vysvětlení principu sčítání a odčítání celých čísel
na konkrétních příkladech.
Jazyk:
Český jazyk
Očekávaný výstup:
Provádí početní operace v oboru celých čísel.
Speciální vzdělávací potřeby:
Žádné.
Klíčová slova:
celá čísla, kladná, záporná, sčítání, odčítání, znaménko, příklady
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace doplněná výkladem
Cílová skupina:
Žák
Typická věková skupina:
12-13 let (7. ročník)
záporná čísla
nula kladná čísla
Nula není ani kladné ani záporné číslo,
Ale patří mezi celá čísla.
Při sčítání se na číselné ose doprava.
2+6=8
+6
Sčítání čísel s různými znaménky.
Při sčítání se na číselné ose doprava.
-2 + 6 = 4
+6
Sčítání čísel se stejnými znaménky.
+3 + 4 = 7
+4
Sčítání čísel se stejnými znaménky.
-3 + (- 4) = -3 – 4 = -7
Nejdříve odstraníme
závorky.
JAK?
DVĚ ZNAMÉNKA ZA
SEBOU:
+ +
- - +
+ -4
+
+
-
Odčítání čísel se stejnými znaménky.
Při odčítání se na číselné ose doleva.
-2 - 6 = -8
-6
Odčítání čísel se různými znaménky.
-2 - (+6) = -2 – 6 = - 8
Nejdříve
odstraníme
závorky!
-6
Odčítání čísel se různými znaménky.
2 – (-6) = 2 + 6 = 8
Nejdříve
odstraníme
závorky!
+6
Použité zdroje:
• Vlastní tvorba

similar documents