vznik, poloha, obyvatelstvo, hlavní město, další velká města, povrch

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Lenka Soušková
Název:
EU_32_SOU_VL5_019
Téma:
Vlastivěda 5. ročník
Ročník:
5.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
22. 4. 2013
Ověřeno:
29. 4. 2013
Rakouská republika
(Rakousko) – náš jižní
soused
Vznik, poloha, obyvatelstvo,
hlavní město, další velká
města, povrch
Anotace:
• Poloha, hlavní město, další města, povrch,
Polské republiky – nové učivo
• Státní vlajka, znak, hymna
• Práce s mapou
• Zápis do sešitu
• Prověření pozornosti – doplňování textu,
vybírání správné možnosti
• Na jihu Česká republika sousedí s
Rakouskem
Česko
Slovensko
Maďarsko
Slovinsko
Itálie
Švýcarsko
Lichtenštejnsko
Německo
Úkol: Vyjmenuj státy, se kterými
Rakousko sousedí a popiš jejich polohu
vzhledem k Rakousku
• V minulosti bylo Rakousko spolu s
Českem a dalšími zeměmi součástí
velkého soustátí zvaného Habsburská
monarchie.
• V roce 1918 zanikla Habsburská
monarchie – vznik Rakouska
• Österreich znamená v češtině „východní
říše“
• Rakousko je neutrální zemí – není členem
NATO ani jiného vojenského spolku
• V roce 1955 vyhlásilo Rakousko neutralitu a od
té doby je hlavním cílem armády Rakouska
chránit neutralitu Rakouska.
• Jediné současné rakouské vojenské
vyznamenání je
Odznak za vojenské zásluhy.
• V Rakousku žije asi 8 milionů obyvatel
• Úředním jazykem je němčina
• Rakousko tvoří 9 spolkových zemí
• Hlavní město Rakouska - VÍDEŇ
Úkol: Najdi Vídeň na mapě
• Vídeň je zároveň jednou ze spolkových
zemí Rakouska
• Byla hlavním městem Habsburské
monarchie
Schönbrunn - letní
sídlo Habsburků
Schönbrunn
Prater
• Další velká města: Linec, Salcburk, Graz,
Innsbruck
Graz
• Druhé největší rakouské město
• V roce 1999 zapsáno na seznam
světového dědictví UNESCO
Linec
• Třetí největší město v Rakousku
• Leží na řece Dunaj
Salcburk
• Čtvrté největší rakouské město
• V roce 1996 zapsáno na seznam
světového dědictví UNESCO
Innsbruck
• Páté největší město Rakouska
• je hlavní město rakouské spolkové
země Tyrolsko. Leží v údolí Innu. Jméno je
složeno z německých názvů řeky Inn a
most Brücke, znamená tedy most přes řeku
Inn.
• V Innsbrucku najdeme také skokanské
můstky. Konají se zde světové poháry a
mistrovství ve skocích na lyžích
Povrch
• Většinu území pokrývají velehory Alpy
• Na východě se rozprostírá nížina
(Vídeňská pánev), na severu vrchovina
• Téměř polovinu území pokrývají lesy
• Rakousko má největší plochu lesů ve
střední Evropě
Grossglockner
• Nejvyšší vrchol Rakouska
• 3797 m. n. m.
Úkol: Najdi Grossglockner na mapě
3797 m. n. m.
Zápis do sešitu
•
•
•
•
Rakouská republika (Rakousko) – vznik,
poloha, obyvatelstvo, hlavní město, další
velká města, povrch
Vznik 1918 – po rozpadu Habsburské
monarchie
Neutrální země, není členem NATO ani
jiného vojenského paktu. Je členem EU.
Asi 8 milionů obyvatel
Republika, kterou tvoří 9 spolkových zemí
• Úředním jazykem je němčina
• Hlavní město - Vídeň
• Další velká města: Linec, Salcburk, Graz,
Innsbruck
• Povrch: většina území – velehory – Alpy,
na východě nížina – Vídeňská pánev, na
severu vrchovina.
• Téměř polovinu území pokrývají lesy.
•
•
•
•
•
Doplň nebo vyber jednu z možností
Rakousko je náš severní – jižní soused
Úředním jazykem je němčina .
Povrch státu je převážně hornatý - nížinný
Většinu státu pokrývá pohoří Alpy .
Nížina je v okolí hlavního města Vídeň ,
které leží na řece Dunaj .
Jaká města jsou zaznačena na mapě?
Innsbruck Salcburk Linec Graz Vídeň
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CITACE:
http://www.mszskyjov.cz/mapy.htm
http://leccos.com/index.php/clanky/evropa-2
http://www.urocnice.eu/fotoalbum/historickemapy/rok-1526---1740---habsburska-monarchie.html
http://www.statnivlajky.cz/rakousko
http://blogisekbarci.blog.cz/en/1001/rakousko
http://skveladovolena.com/dovolena-vrakousku/rakousko/
http://rakousko.tripzone.cz/
http://www.aktivtours.cz/info/rakousko_oblast.html
http://www.hotelcapri.at/vienna-prater.en.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sch%C3%B6nbrunn
_3.JPG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wappen_Graz.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GrazerRathaus-edit.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linz_view_2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wappen_Linz.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SalzburgerAltstadt02.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Wappen_at_s
alzburg_stadt.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hofburg_Innsbruck_Austria.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Wappen_at_i
nnsbruck.png
http://www.dovolena-rakousko.com/mista/krajina/les
http://rakousko.tripzone.cz/rakouske-alpy/fotogalerie/nejvyssi-horarakouska-grossglockner-2027
CHALUPA, Petr; ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5 Česká republika jako
součást Evropy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011, ISBN
9788072892600, učebnice,
ŠTIKOVÁ, Věra; TABARKOVÁ, Jana. Vlastivěda 5, pracovní sešit pro 5.
ročník. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2011, ISBN 9788072893393
Materiály jsou určeny pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech ZŠ. Jakékoliv další využití
podléhá autorskému zákonu.

similar documents