UHRYZNUTIE HADOM * PRVÁ POMOC

Report
UHRYZNUTIE HADOM – PRVÁ POMOC
MGR. LABÁKOVÁ ANDREA
KDE A AKO SI MÁME DÁVAŤ POZOR
NA HADOV?
• Pri potulkách po slovenských horách môžete
naraziť na rôzne nebezpečenstvá
• V našich zemepisných šírkach je síce jedovatý
plaz skôr výnimkou, no i napriek tomu by ste
mali myslieť na svoju bezpečnosť a chodiť do
lesa s otvorenými očami a poriadnou obuvou
• Pri stretnutí sa s hadom nepanikárte
• Hada nedráždite prudkými pohybmi
• Pri uštipnutí nemusí vždy dôjsť k vstreknutiu
jedu do rany
Hady žijúce na Slovensku:
- užovka (nebezpečné sú len niektoré druhy)
- vretenica alebo inak povedané zmija, ktorá
vám môže spôsobiť nemalé problémy
UŽOVKA
VRETENICA
! SLEPÚCH nie je
had ale jašterica !
KEDY NÁM HROZÍ UŠTIPNUTIE HADOM?
- Uštipnutie hadom nám hrozí od skorej jari do
neskorej jesene
- Je to skôr mimoriadne vzhľadom na to, že
extrémne jedovaté hady u nás nie sú
AKO SA SPRÁVAŤ PRI STRETNUTÍ S HADOM?
-
-
Držte sa späť
Dajte sebe aj zvieraťu čas, aby malo možnosť utiecť a necítilo sa ohrozené
Had útočí len vtedy, keď sa cíti ohrozený
Keď sa zviera nehýbe, obíďte ho veľkým oblúkom
Užovky ani vretenice nepočujú, sú hluché, preto sa neoplatí na ne kričať ani
tlieskať a podobne
Veľmi dobre vnímajú aj najmenší záchvev a otras zeme, takže je lepšie dupať
nohami
Pri prechádzaní cez vysokú trávu sa odporúča mať palicu a občas ňou pred
sebou silnejšie udrieť o zem, tým sa vyplašia všetky hady z blízkeho okolia a
rýchlo sa odplazia
Takto podáte prvú pomoc po uhryznutí
hadom:
PRVÁ POMOC:
• Minimalizovať vstrebávanie jedu – udržať uhryznutého človeka v kľude,
nepripustiť paniku a zariadiť transport do zdravotníckeho zariadenia, kde
býva k dispozícií sérum proti hadiemu jedu
• Miesto nad ranou pevnejšie stiahnuť, aby sa jed nedostal do celého tela,
po 10 minútach uvoľniť a končatinu stiahnuť na inom mieste
• Postihnutý by sa mal počas transportu čo najmenej pohybovať (vhodné
sú nosítka)
• Uhryznutá končatina by mala byť imobilizovaná dlahou a mala by byť
polohovaná pod úrovňou srdca
• Ranu nechať voľne krvácať, krv z rany nikdy nevysávať ústami
• Nedávať nič piť ani jesť. Platí to najmä pre alkohol – ten spôsobí
roztiahnutie ciev a urýchli vstrebanie jedu, nedávať kofeín ani lieky proti
bolesti bez porady s lekárom
• Odstrániť predmety, ktoré by mohli ohroziť prekrvenie končatiny v
prípade opuchu (prstene, náramky, hodinky, topánky ,atď.)
AKO ICH ROZOZNAŤ?
Zafarbením a kresbou pripomína vretenicu
severnú, užovka hladká
VRETENICA SEVERNÁ
UŽOVKA HLADKÁ
ROZDIELY:
VRETENICA SEVERNÁ
UŽOVKA OBYČAJNÁ
- Vretenica je menšia, ale veľká vretenica môže byť rovnako
dlhá ako malá užovka
- Vretenica má na hlave znak tvaru V a na tele má kresbu
- Hlava vretenice je trojuholníková (ale len pri podráždení),
hlava užovky oválna
- Vretenica má vrch hlavy pokrytý malými šupinami, užovka
má niekoľko väčších štítkov
- Telo vretenice je zavalité, má pomerne krátky chvost,
užovka je štíhla s dlhým chvostom
NA BEZPEČNEJŠIE ROZOZNANIE SI
VŠIMNEME OKO HADA:
- Všetky užovky majú okrúhlu zreničku
- Všetky vretenice majú zreničku zvisle oválnu
(štrbinovitú), dá sa to rozoznať už z dvoch
metrov
ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA:
- Ročne sa môže vyskytnúť od 1,2 až 5,5 milióna
uštipnutí, no iba asi v štvrtine z nich ide o útoky
jedovatých hadov
- Okolo 90 000 ľudí ročne podľahne toxickým účinkom
hadieho jedu a to aj preto, lebo nevyhľadajú
zdravotnú pomoc alebo je nedostupná
- Podľa vedca Janaka de Silvu z Kelanijskej univerzity na
ostrovnom štáte Srí Lanka o mnohých obetiach
uštipnutia hadom ani nevedia
- Najviac obetí pripadá na Indiu - ročne tu zomrie na
následky hadieho uštipnutia cca 11 000 ľudí
ZOPAKUJ SI:
- KDE A AKO SI MÁME DÁVAŤ POZOR NA HADOV?
- KOĽKO DRUHOV HADOV MÁME NA SLOVENSKU?
- KTORÝ Z NICH JE JEDOVATÝ?
- KEDY A KDE NÁM HROZÍ UHRYZNUTIE HADOM?
- AKO SA SPRÁVAŤ PRI STRETNUTÍ S HADOM?
- AKO PODÁME PRVÚ POMOC PRI UHRYZNUTÍ
HADOM?
- ČO VIEŠ O UŽOVKE?
- ČO VIEŠ O VRETENICI?
ZDROJE:
Internet:
www.google.sk
http://www.hady.czweb.org/ako.htm

similar documents