HDTV DVB-T2 & MPEG4/AVC

Report
Nové technologie – Nová budoucnost
Televize má schopnost se měnit
Příštích deset let
bude
charakterizováno
rozvojem
technologie i
programového
obsahu televizního
vysílání a s tím
souvisejících
nových služeb.
Otázkou je – Kdy ? Jak ? Za kolik?
Faktory dalšího rozvoje TV
Technologické inovační cykly se zrychlují
Adaptační procesy stagnují
Distribuce
Technologie
Kvalitní
programový
obsah
Zdroje
Kreativita
Odvaha riskovat
Lidi
Ekonomika a Finance
HDTV
HbbTV
3DTV
HEVC
(High Efficient Video Coding)
Ultra-HDTV
Kvalitní , atraktivní,
Nové
nadčasový,
technologie=nové
perfektně výrobně
postupy
zvládnutý
programový obsah
DVB-T,T2
DVB-S,S2,S3
DVB-C
Internet
Nutnost využívat
veškeré dostupné
distribuční
platformy pro
oslovení diváka
Terestrické vysílání – Rozhodovací proces
Politické
rozhodnutí
Je terestrické vysílání základní distribuční platformou
pro TV vysílání ?
Je veřejným zájmem digitální dividenda 2 (DD2) ?
Je veřejným zájmem regionální členění TV vysílání ?
Je veřejným zájmem trvale udržitelný rozvoj
terestrického televizního vysílání ?
Monitoring
Strategie postupu
Nové technologie
Realizace
O plošné migraci na novou
technologii nemůže rozhodovat ani
ČTÚ ani jakákoli televize či
telekomunikační operátor . Nikdo z
nich k tomu ani nemá legislativní
oporu.
Migrace na DVB-T2
Je zájmem ČR – DD 2 ?
ANO
Stát musí určit pravidla a
vytvořit podmínky
Technický
plán řízené
migrace
Legislativní
vyřešení role
ČT, řešení
zdrojů
Jistota
zavedení a
základní
garance pro
diváky
NE
Stát musí určit pravidla
Tržní postup
Neřízená
migrace
Business
plány
komerčních
subjektů,
omezená role
ČT
Žádná jistota
zavedení či
nezavedení a
žádná
garance pro
diváky
Migrační proces a role ČT
(příklad možného postupu)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
DVB-T
DVB-T2
Pilotní pravidelné
vysílání
Neřízená
migrace
Migrace
Strategie
Příprava a
schválení
Příprava
realizace
HDTV
DVB-T2 &
MPEG4/AVC
UHDTV1-4k
DVB-T2 & HEVC
Iniciační role ČT
Řízená
migrace
Postupná realizace
UHDTV2-8k
DVB-T2 & HEVC
UHDTV2-8k
DVB-Tx & HEVC x ?
Stabilizační role ČT
2025
Shrnutí
•
Je třeba urychleně vypracovat strategii udržitelného rozvoje terestrického vysílání, včetně nastavení
procesu průběžného monitoringu a testování nových technologií, což přepokládá základní politická
rozhodnutí
•
Je třeba zahájit v dohledné době pilotní pravidelné vysílání v DBV-T2 s jasně definovaným časovým
rámcem
•
ČT bude naplňovat požadavky zákona: FTA vysílání v DVB-T + regionalizace + rozvoj nových vysílacích
technologií podle stávající legislativy a její možnosti pro realizaci úplné plošné migrace z DVB-T na jinou
terestrickou platformu jsou v této chvíli prakticky nulové, může však být iniciátorem celého procesu
•
ČT musí mít vytvořeny základní podmínky
–
–
Legislativní – zmocnění k technologické migraci, distribuční mix
Zdroje
•
•
•
Kmitočty (základní MPX veřejné služby, regionální subsíť, testovací subsíť)
Pokrytí nákladů plošného souběžného vysílání při řízené migraci
ČTÚ musí zachovat maximální dostupnost kmitočtového spektra až do doby kdy bude jasná koncepce
terestrického vysílání a jeho dlouhodobě udržitelného rozvoje. Do té doby je DD2 nepřijatelná.
• Spuštění pravidelného pilotního vysílání v roce 2014 je reálné
• DD2 před rokem 2025 není v ČR reálná, pokud nebude přijata
adekvátní strategie a vytvořeny odpovídající podmínky

similar documents