Podvolantový modul

Report
Autor prezentace: Jan
Syrový, I1.A
Spuštění tl. F5
Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto)
Mgr. M. Tunturovová (IT)
Palubní síť
Konec
Vlastní
diagnostika
Gateway
Systém
CAN-BUS
Souhrn
Rozpoznání
tažného
zařízení
Obsah
Centrální řídicí
jednotka vozu
Kontrola tlaku
v
pneumatikách
Panel
přístrojů
Světla
Stírače
Podvolantový
modul
Pojistkový box
Pojistkový box je umístěn v
levé části panelu přístrojů
Relé
Reléový držák zahrnuje tyto prvky:
-Termopojistka sedadla s pamětí
řidiče
-Relé odstřikovače světlometů
-Relé palivového čerpadla
E-box
Z důvodu nárůstu počtu elektronických
prvků, lepší přístupnosti a v neposlední
řadě také ke zlepšení vlastní diagnostiky
bylo nutné rozšířit množství pojistek a
relé.
V závislosti na výbavě obsahuje E-box mimo
pojistek následující relé:
-Relé napájecího napětí J329(svorka 15)
-Relé napájecího napětí J682(svorka 50)
-Relé palivového čerpadla J17
-Relé žhavicích svíček J52
-Relé napájecího napětí J317(svorka 30)
CAN - Kombi a CAN - Diagnose
Přenosová rychlost 500 kbit/s
Barva vodičů
Can - Kombi
Can H - oranžovo/fialová
Can L - oranžovo/hnědá
Can - Diagnose
Can H - oranžovo/černá
Can L - oranžovo/hnědá
CAN - Info
Přenosová rychlost 100 kbit/s
Barva vodičů
Can H - oranžovo/fialová
Can L - oranžovo/hnědá
Funkce řídicí jednotky gateway
je v principu stejná
jako u předchozího modelu.
Převádí informace mezi
jednotlivými datovýmí
sběrnicemi CAN, panelem
přístrojů a diagnostickým
přístrojem.
-High-verze pro vozidla s
mlhovými světly a
personalizací
-Medium-verze pro
všechny ostatní vozidla
-Jednotlivé verze se liší
pouze indexy.
Hl. funkce:
Řízení spotřeby elektrické
energie
Vnitřní a vnější osvětlení
Zpětná světla
Kontrola žárovek
Palivové čerpadlo (předběh)
Kontrola žárovek
Ostřikovače, stěrače
Zvuková houkačka
Uvolnění pro vyhřívání sedadel a
ovládání střešního okna
Vyhřívání zadního skla
Řízení svorek 15, 75X, 50
V panelu přístrojů jsou
integrovány následující
součásti:
- řídicí jednotka panelu
přístrojů J285
-řídicí jenotka imobilizér
J362
- rychloměr
- otáčkoměr
- ukazatel stavu paliva
- ukazatel teploty chladicí
kapaliny
- kontrolky
- vícefunkční ukazatel
Všechny kontrolky jsou
opatřeny
světelnými
diodami (LED).
Panel přístrojů lze
snadno vymontovat.
S jeho opravami se se
nepočítá a v případě
potřeby
je nutno jej vyměnit
jen jako celek.
Podvolantový modul
shromažďuje všechny signály
z ovládacích prvků na sloupku
řízení a předává
je dál jednotlivým systémům
vozidla k dalšímu
zpracování. Zároveň
zpracovává signály z vozidla
pro tyto ovládací prvky.
Směrem do volantu modul
komunikuje po sběrnici
LIN, směrem do vozu po
sběrnici CAN komfort
a CAN hnacího ústrojí.
7. kontaktní kroužek
- přenáší signály mezi
volantem, houkačkou,
multifunkčním volantem a airbagem
8. Řídicí jednotka podvolantového
modulu
(J527)
- vyhodnocuje signály od jednotlivých
komponentů
a komunikuje se zbytkem vozu
1. spínací skříňka - spínač zapalování
- spínací skříňka přenáší pohyb od vložky zámku
ke spínači zapalování, zamyká tyč řízení
- spínač zapalování spíná signály pro palubní síť
vozu
2. propojovací vedení
- slouží k propojení řídicí jednotky
podvolantového
modulu se spínačem zapalování a elektronickým
blokováním klíče u automatické převodovky
(není součástí podvolantového modulu)
3. nosič
4. páčka směrových světel
- ovládá směrová světla, světelnou houkačku,
dálková světla, parkovací světlo a tempomat
5. páčka stíračů
- ovládá přední stírače a ostřikovače, zadní
stírač
a ostřikovač
6. snímač natočení volantu
- snímá hodnoty úhlu natočení volantu pro
posilovač
řízení případně i pro ESP
Světlomet je jeden celek a je rozčleněn
do tří
reflexních ploch:
- dálkové světlo
- potkávací světlo
- obrysové a směrové světlo
Světlomet s dioptricko-eliptickým prvkem
Dvoukomorový světlomet
Zadní skupinová svítilna
Zadní skupinová svítilna je
zkonstruována tak, že
zadní obrysové světlo svítí po
celém vnějším obvodu
svítilny a vytváří tak tzv. C-efekt.
Boční směrová světla
Jsou umístěna ve vnějších
zpětných zrcátkách.
Tato světla jsou tvořena
třemi diodami LED .
Kontrola tlaku v pneumatikách je softwareový
modul, který je součástí řídicí jednotky
ABS a může rozpoznat ztrátu tlaku
v pneumatice.
Obvod běhounu pneumatiky je závislý na tlaku
v pneumatice. Pokud dojde ke změně hodnoty
tlaku, změní se i obvod běhounu pneumatiky.
Při rozpoznané ztrátě tlaku v pneumatice varuje
řidiče rozsvícená kontrolka na panelu přístrojů,
doprovázená krátkým akustickým signálem.
Varování se vypne teprve tehdy, když řidič
provede
novou kalibraci.
Funkce
- Rozpozná připojení tažného zařízení.
- Řídí a kontroluje rozsvěcení světel přívěsu.
- Indikuje vadné žárovky ve skupinové svítilně přívěsu
(koncová, brzdová a směrová světla). Zpětné
a mlhové světlo indikovat nelze.
- Zajišťuje automatické odpojení mlhového světla
na voze v případě připojení přívěsu.
Výměna dat potřebných pro vlastní diagnostiku
mezi diagnostickým přístrojem VAS 5051 nebo
diagnostickým přístrojem VAS 5052 probíhá přes
diagnostické rozhraní pro datové sběrnice.
Přenos dat do diagnostického přístroje VAS 5051
je možný pouze přes diagnostická vedení VAS
5051/5A nebo VAS 5051/6A.
Při použití diagnostického přístroje VAS 5052 se
využívá diagnostického vedení VAS 5052/3.
Tato diagnostická vedení jsou vhodná pro přenos
dat po datové sběrnici
diagnostiky.
Dosavadní K-vedení se používá k vlastní diagnostice
řídicí jednotky motoru a řídicí jednotky
převodovky.

similar documents