Podchlazení - Skialp nad Hrobem

Report
Podchlazení
studijní materiál HS ČR
Okrsek Bouřňák
MUDr. Machold Petr
Podchlazení – co to je ?
Lidský organismus lze zjednodušeně rozdělit na
centrální tělesné jádro a periferní obal – obraz cibule.
Tělesné jádro, ve kterém
teplota kolísá jen
minimálně zajišťuje
základní životní funkce. Je
tvořeno dutinou lební,
hrudní, břišní a vnitřní
částí svalstva končetin.
Prioritou lidského těla je
udržet stálou teplotu v
jádře. Cca 40-45 st.
Tělesný obal, tj. kůže a
podkoží a vrstva svalů
uložená v blízkosti
kůže je nejdůležitějším
činitelem v
mechanismech
výměny tepla a
udržování stálé vnitřní
tělesné teploty
(termoregulace).
Cca 36-37 st. C
Dojde-li ke ztrátě tepla, tělo „obětuje“ periferní obal a přesune
krev do jádra.
Podchlazení – vyvolávací faktory
• rychlá nebo pomalá ztráta tepla
• nedostatečný příjem stravy, hladovění, fyzické
vyčerpání a nedostatek tekutin
• nadmořská výška – hypoxie
• stress, vyčerpání
• některá onemocnění a současné poranění
např. velké krvácení
• alkohol
Podchlazení – reakce těla
Postupné přizpůsobování lidského těla chladu
• uzavření tepen v obalu a přesunutí krve do jádra
• svalový třes = produkce tepla
• omezovaní fyzické aktivity
– nástup únavy
• omezování psychické aktivity
– ospalost, zívání
• bezvědomí
• zdánlivá smrt
• smrt
Rychlé „šokové“ podchlazení
Vzniká při pádu do ledové vody.
Velmi rychlé zúžení kožních cév (kvůli omezení ztrát tepla kůží).
Náhlá smrt – ihned (vteřiny)
• prakticky okamžitá aktivace autonomních nervů (vůlí neovlivnitelných)
• přesun krve do tělesného jádra = přetížení srdce, poruchy rytmu (fibrilace), zástava
- ŠOK
Pomalejší smrt – 15 min
• přesun krve do jádra pomalejší, ale rychlejší nástup kompenzačních mechanismů.
• zrychluje se dechová a tepová frekvence
• postižený je zprvu neklidný, úzkostný, později nastupuje únava, apatie a smrt
• chlad vyvolává bolestivý svalový třes k získání potřebného tepla = vyčerpání zdrojů
energie (glykogen ve svalech a v játrech)
Ztráty tělesného tepla jsou ve vodě mnohonásobně vyšší (voda odvádí teplo
lépe než vzduch), plovací pohyby tepelné ztráty urychlují (větší prokrvení
periférie, proudění již ohřáté vody).
Podchlazení – postupné chladnutí
Postupné podchlazení způsobuje kaskádu adaptačních
reakcí organismu:
1. pocit zimy, chlad na periferii, objevují se omrzliny
2. svalový třes, zhoršení mluvy (mrznutí svalů obličeje)
3. pocit únavy, snaha si sednout a počkat, není již
svalový třes
4. psychické selhávání, dezorientace místem, časem,
nepoznávání kamarádů, svlékání se – pocit tepla
5. bezvědomí, puls lze nahmatat na krku, dech nepatrný
6. hluboké bezvědomí, bez pulsu a dechu
7. mrznutí vody v tkáních = úplná ztuhlost
Podchlazení - stadia
1.
stadium – lehké podchlazení: svalový třes a slabost, zrychlení tepu
a dýchání, vědomí je zachováno.
2. stadium – stř. těžké podchlazení ustává svalový třes, poruchy
vědomí – spavost, desorientace
3. stadium – těžké podchlazení: bezvědomí, zpomalení tepu a dechu.
Ke ztrátě vědomí dochází při poklesu teploty na 30°C (centrální
teplota !)
4. stadium – zdánlivá smrt: nelze zjistit tep ani dech, zpomalení
reakce zornic na světlo. Nedojde-li k poklesu tělesné teploty pod
20-15°C, je naděje na oživení i při déle trvající zástavě oběhu a
dýchání, neboť nízká tělesná teplota minimalizuje potřebu kyslíku.
Z toho vyplývá zásada, že podchlazenou, jinak nezraněnou osobu
nelze prohlásit za mrtvou, dokud není její tělo zahřáno.
POZOR !!! Jiný postup u podchlazeného v lavině !!! POZOR
Podchlazení – léčba na místě
• ochrana před dalším prochladnutím (deky, fólie, oděv a teplo zachránců).
• Hiblerovo balení, čepice
• vyvarovat se aktivních nebo pasivních pohybů podchlazené osoby, tzn. že s
podchlazeným jednáme jako při poranění páteře, netřeme jej ani
nemasírujeme. Podchlazený NESMÍ sestupovat sám.
• nepodáváme léky ani alkohol.
• podchlazeného nesmíme ponechat o samotě, pro zmatenost může dojít k
pádu.
Rychlý transport vrtulníkem,
nejlépe do specializovaného
zdravotnického zařízení s
možností mimotělního krevního
oběhu.
Pochlazení – léčba na místě
1. stadium: při zachovaném vědomí
podávání horkých oslazených nápojů, bez
alkoholu, sledovat dýchání a oběh,
nepodávat léky. Termoska s čajem patří
do báglu při každé hledačce.
2. stadium: při bezvědomí sledovat dýchání a oběh,
stabilizovaná poloha
3. stadium: při zástavě dechu a/nebo dýchání
kompletní resuscitace až do příletu vrtulníku.
Podchlazení – léčba na chatě
Poloha vleže, v teple a na měkkém.
Podáváme horké a slazené nápoje bez alkoholu (pokud je při vědomí a polyká).
Ošetření poranění – hl. omrzlin.
Hiblerovo balení s pravidelnou obměnou hřejících látek.
• dříve - pětkrát složené prostěradlo se zevnitř polije horkou vodou a přiloží na
spodní prádlo na hrudní a břicho. NE NA TĚLO – hrozí popáleniny.
• v současnosti – doplnit o hřející sáčky nebo i menší horké zábaly na krk, do
podpaží a do třísel.
• čepice
Podchlazení – léčba v nemocnici
• Foukače teplého vzduchu pod deku
• Ohřáté infuze
• Napuštění teplé vody do žaludku a její
odsávání – tzv. laváž
• Mimotělní oběh
Podchlazení materiály
materiál podchlazení ke stažení
www.skialpnadhrobem.cz/guide

similar documents