Urz*d Miasta E*ku

Report
Północno - Wschodnia część
Polski, Województwo Warmińsko –
Mazurskie.
Ełk jest trzecim co do wielkości
miastem w województwie.
- 70 km do Rosji,
- 85 km do Litwy,
- 118 km do Białorusi.
Warsaw
Miasto Ełk to największe i najludniejsze miasto na Mazurach
oraz główny ośrodek przemysłowy i kulturalny w regionie.
Region ten nazywany jest „Krainą Tysiąca Jezior”
Stan na
1.01.2012
Ogółem
57 581
Ludność Ełku
MĘŻCZYZN
27 535
KOBIET
Struktura wiekowa
ludności Ełku
0 – 19
lat
13 390
30 046
pow. 65
lat
20 – 65
lat
37 280
6 911
Powierzchnia
Ełku 2108 ha
BUDŻET MIASTA w 2012
Dochody :
Wydatki :
183,6 mln PLN
180,3 mln PLN
Poziom bezrobocia:
Stopa bezrobocia (grudzień 2011)
24,00%
19.40%
12.10%
Polska
11.63%
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat Ełcki
Miasto Ełk
Przyrost naturalny (perspektywa 2012-2035):
Obwodnica Miasta Ełku
Etap III i IV (2010-2012, długość drogi 4 760 m)
Koszt całkowity inwestycji: 146 403 675,21 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 113 640 077,00 zł
Miasto Ełk: 2 986 337,83 zł
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Ełku
LATA REALIZACJI 2009 - 2013
Całkowita wartość projektu
Dofinansowanie UE
PWiK Sp. z o.o.
Miasto Ełk
– 113,3 mln PLN
– 64,6 mln PLN
– 42,3 mln PLN
–
6,4 mln PLN
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Okres realizacji: 2009 – 2012
Całkowita wartość projektu
Fundusz Spójności
12 Gmin Związku
Pożyczka inwestycyjna
–
–
–
–
89
41
32
15
853
929
924
000
670
185
485
000
PLN
PLN
PLN
PLN
Od
1992 roku rozpoczęto realizację programu
„Ełk – miasto ekologiczne”, który rok później
uznany został za jeden z najlepszych w Europie
i wyróżniony prestiżową Nagrodą Forda.
Konsekwentne
wdrażanie projektów pozwoliło
miastu zbudować m. in.
• Jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni
ścieków,
• Rekultywować jezioro,
• Ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza,
• Efektywnie wypromować ekologiczne źródła
energii.
CEE
w Ełku zaczęło swoją działalność w 2001 roku. Od
września 2005 roku CEE w Ełku jest samodzielną placówką
oświatową aktywnie wspieraną organizacyjnie i finansowo przez
samorząd terytorialny.
Park wodny został oddany do użytku w 1999 roku. Do dyspozycji swoim
klientom oferuje: basen sportowy (25m x 16m i głębokości 2m), basen
rekreacyjny, zjeżdżalnia 106m długości, jacuzzi, solarium, sauna sucha
oraz parowa, sauna Infrared (podczerwieni), łaźnia parowa, grota lodowa.
Szpital
Miejski w Ełku prowadzi działalność zdrowotną w szerokim
zakresie: szpitalnictwo, specjalistyka, ratownictwo medyczne, rehabilitacja
lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna, leczenie uzależnień, usługi
pielęgnacyjno - opiekuńcze i opiekuńczo - lecznicze.
Miasto Ełk

similar documents