wybory w polsce

Report
HISTORIA WYBORÓW W POLSCE

Wybory w Polsce mają długą tradycję, od
czasów pierwszego Sejmu
walnego w 1493, który był
przedstawicielstwem szlachty wybranej
na sejmikach ziemskich; Sejm
zwoływany był co 2 lata na okres 6
tygodni, sejmiki zaś wybierały po 2
posłów (związanych instrukcjami).
Wybory w Polsce obecnie
przeprowadza się dla wyboru:
PREZYDENTA RP
(WYBORY PREZYDENCKIE)





Jest wybierany co 5 lat
Kandydat musi mieć ukończone 35 lat, najpóźniej w dzień
wyborów
Może sprawować urząd prezydencki tylko przez 2 kadencje
Wybory na Prezydenta RP są równe, powszechne, tajne i
bezpośrednie
Oddać głos może każdy obywatel RP, który ukończył 18 lat,
najpóźniej w dniu wyborów i nie został wyrokiem sądu
pozbawiony praw publicznych, praw wyborczych ani
ubezwłasnowolniony
POSŁÓW NA SEJM I SENATORÓW
(WYBORY PARLAMENTARNE)




Są wybierani co 4 lata
Kandydat na posła musi mieć ukończone 21 lat, a kandydat na
senatora 30 lat, najpóźniej w dniu wyborów
Wybory posłów i senatorów są równe, powszechne, tajne,
bezpośrednie i proporcjonalne
Oddać głos może każdy obywatel RP, który ukończył 18 lat,
najpóźniej w dniu wyborów i nie został wyrokiem sądu
pozbawiony praw publicznych, praw wyborczych ani
ubezwłasnowolniony
POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
(WYBORY EUROPEJSKIE)




Są wybierani co 5 lat
Kandydat na europosła musi mieć ukończone 21 lat,
najpóźniej w dniu wyborów
Wybory do europarlamentu są równe, tajne, powszechne i
bezpośrednie
Oddać głos może każdy obywatel RP, który ukończył 18 lat,
najpóźniej w dniu wyborów i nie został wyrokiem sądu
pozbawiony praw publicznych, praw wyborczych ani
ubezwłasnowolniony
RADNYCH SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, RAD
POWIATÓW I GMIN ORAZ PREZYDENTÓW LUB
BURMISTRZÓW MIAST I WÓJTÓW
(WYBORY SAMORZĄDOWE)




Są wybierani co 4 lata
Kandydaci na te urzędy muszą mieć ukończone 18 lat,
najpóźniej w dniu wyborów
Wybory samorządowe są równe, tajne, powszechne i
bezpośrednie
Oddać głos może każdy obywatel RP, który ukończył
18 lat, najpóźniej w dniu wyborów i nie został
wyrokiem sądu pozbawiony praw publicznych, praw
wyborczych ani ubezwłasnowolniony
‼
ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG
WYBORÓW W POLSCE PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA WRAZ Z JEJ
ORGANEM WYKONAWCZYM –
KRAJOWYM BIUREM WYBORCZYM
‼
NAJBLIŻSZE WYBORY
W POLSCE
WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
ODBĘDĄ SIĘ
25 MAJA 2014 ROKU
WYBORY SAMORZĄDOWE
ODBĘDĄ SIĘ
JESIENIĄ 2014 ROKU
WYBORY PREZYDENCKIE
ODBĘDĄ SIĘ
LATEM 2015 ROKU
WYBORY PARLAMENTARNE
ODBĘDĄ SIĘ
JESIENIĄ 2015 ROKU

similar documents