Hledání dělitelů

Report
Prvočísla a čísla složená
Matematika – 6. ročník
Dělitelnost – hledání dělitelů
Postup při hledání všech dělitelů čísel:
32
1 32
2 16
4 8
6
1. Zapíšeme dané číslo a pod něj
zakreslíme písmeno „T“.
2. Číslo rozkládáme na součin dvou
čísel (dělitelů). První rozklad
je vždy 1 × dané číslo.
3. Rozkládáme tak dlouho, dokud se
Číslo 32 má 6 dělitelů:
nedostaneme k číslu, které
1; 2; 4; 8; 16; 32.
je vynásobené samo sebou větší
nebo rovno danému číslu.
Dělitelnost – hledání dělitelů
Najděte všechny dělitele čísel:
48
1
2
3
4
6
7
48
24
16
12
8
Číslo 48 má
10 dělitelů:
1; 2; 3; 4; 6; 8;
12; 16; 24; 48.
64
71
1 64
2 32
4 16
8 8
8
1 71
9
Číslo 64 má
7 dělitelů:
1; 2; 4; 8; 16;
32; 64.
Číslo 71 má
2 dělitele:
1; 71.
180
1 180
2 90
3 60
4 45
5 36
6 30
9 20
10 18
12 15
14
Číslo 180 má 18 dělitelů: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9;
10; 12; 15; 18; 20; 30; 36; 45; 60; 90; 180.
Dělitelnost – hledání dělitelů
Najděte všechny dělitele čísel:
28
63
144
97
1; 2;
3; 3;
97
4; 4;
7;
7; 6;
9;
14;8;63
21;
28
9; 12; 16; 18; 24; 36; 48; 72; 144
Prvočísla a čísla složená
Prvočísla jsou čísla,
která mají právě dva různé dělitele
(číslo jedna a samo sebe).
Složená čísla jsou čísla,
která mají víc než dva různé dělitele.
Číslo 1 není ani prvočíslo ani číslo složené.
Prvočísla a čísla složená
Rozdělte čísla podle počtu dělitelů (prvočísla
podtrhněte, čísla složená přepište červenou):
12
9
21
57
1
33
37
91
15
78
89
44
83
111
11
101
51
77
39
47

similar documents