Přehodnocení slovníku

Report
Informační
exploze
Změna
zaměření
Více než jen IT
Zvyšování
hodnoty
Správce IT
Bity a bajty
Obchodník
Hodnota pro organizaci
Uživatelé
Jednoduché výrazy a koncepty
Výstavba základní síťové infrastruktury je klíčem k úspěšné organizaci efektivní spolupráce personálu.
Systém Windows Server 2008 R2 umožňuje zavést centralizovanou správu pracovních stanic, sjednotit úložiště
informací, zajistit dostupnost prostředků z kteréhokoli počítače v síti, auditovat provozní náklady síťových
tiskáren a vytvářet skupinové zásady a přístupová práva uživatelů.
Správce IT
Vývoj základní síťové infrastruktury může vést ke snížení nákladů na správu počítačů a uživatelů.
Přidělováním přístupových práv podle pracovních pozic uživatelů můžete zabránit úniku důvěrných informací.
Síťová infrastruktura také nabízí efektivní nástroj pro podporu týmové práce. Výsledkem je zvýšení produktivity
práce.
Obchodník
Naši odborníci jsou schopni spravovat všechny počítače v rámci podniku. S příslušnými přístupovými právy máte
přístup k informacím z ostatních počítačů.
Běžný
zaměstnanec
Co je ale nejdůležitější – zapomeňte na používání samostatných tiskáren u jednotlivých počítačů a nahraďte
je jedním výkonným strojem.
Jednotný síťový adresář, který je součástí systému Windows Server, obsahuje klíčové informace o síťových
prostředcích – od údajů o počítačích, síťových tiskárnách a jejich umístění, až po e-mailové adresy a telefonní čísla
zaměstnanců.
Správce IT
Obchodník
Běžný
zaměstnanec
Služba AD je nástroj pro podnikovou správu IT. Tato technologie umožňuje spojení všech počítačů do prostředí
s jednoduchou správou. Vyhledání požadované tiskárny pomocí služby AD pomáhá šetřit čas. Rychlejší proces
aktualizace počítačů je výhodný pro celkové zabezpečení společnosti a zabraňuje neoprávněnému přístupu. |
Služba AD umožňuje práci s dokumenty uživatelů v kterémkoli počítači – uživatel k nim má přístup odkudkoli.
Díky tomu neztratíte výkonnost personálu v případě poruchy některých počítačů. Centralizované úložiště
uživatelských účtů zajišťuje bezpečnost podnikových informací a usnadňuje vyšetřování případného porušení
zabezpečení.
Co se týče prostředí IT, služba AD je mozkem společnosti. Umožňuje ukládat jakékoli informace zaměstnanců bez
obav z jejich zneužití neoprávněnými osobami. Můžete zapomenout na problémy s hledáním tiskárny na pracovišti.
Můžete počítače centrálně zapínat i vypínat a také instalovat aktualizace. Díky tomu získáte ochranu před různými
druhy hrozeb zvenčí. Žádný uživatel už nepřijde o své dokumenty. Dokumenty budou uloženy na serveru, ale běžní
uživatelé ani nepoznají, že nejsou uložené v jejich počítači. Co je ale nejdůležitější, nikdo nebude schopen získat cizí
heslo – samozřejmě pokud nebude napsané na lístek přilepený na monitoru.
Služba Vzdálená plocha umožňuje efektivní nasazování a podporu softwaru v podnikovém prostředí. Jakýkoli
software je možné snadno zavádět z jednoho místa. Aktualizace a údržba programů je snadná, protože jsou
nainstalovány na terminálovém serveru, ne v uživatelských počítačích. Když uživatel spustí aplikaci na terminálovém
serveru, bude spuštěna přímo na serveru. Sítí jsou přenášena pouze data vstupu z klávesnice a myši a data
zobrazovaná na obrazovce počítače.
Správce IT
Obchodník
Vzdálená plocha umožňuje uživatelům vzdálené připojení k jejich počítačům. Tato technologie nabízí řadu výhod.
Mobilní personál může používat data uložená v podnikových počítačích. To umožňuje používat celou podnikovou
znalostní bázi při jednání s klienty a nabízí možnost sdílet data s partnery, kteří se nacházejí na podnikovém
pracovišti. Neustálý kontakt s partnery je v obchodním prostředí konkurenční výhodou.
Nahrazení samostatných počítačů tenkými klienty snižuje náklady a zvyšuje spolehlivost. Další výhodou je urychlení
údržby podnikových počítačů a usnadnění procesu zálohování. Použití tenkých klientů nebo staršího vybavení
z centrály také umožňuje ekonomické zavádění nových poboček.
Technologie Vzdálené plochy zajistí produktivitu zaměstnanců i mimo kancelář. Informace jsou uloženy na pracovišti,
takže zaměstnanec může pracovat i ze svého bydliště. Do počítače zaměstnance bude odesílán pouze obraz,
takže není vyžadováno širokopásmové připojení Internetu.
Běžný
zaměstnanec
Nástroj pro zálohování systému Windows Server představuje základní řešení pro archivaci a obnovení dat
na místním serveru. Nástroj je možné použít také ke správě záložních kopií uložených na vzdálených serverech.
Správce IT
Díky integrovanému systému zálohování mohou uživatelé sami obnovovat vymazané soubory. Sníží se tedy potřeba
podpory uživatelů.
Tato výhoda se týká nejen dat uživatelů, ale všech prostředků IT společnosti. Ušetříte výdaje na samostatný software
pro zálohování a zvýšíte návratnost investic do serverového vybavení.
Obchodník
Výroční zpráva účetnictví, databáze výplatních pásek, e-mailová schránka ředitele – to vše je možné obnovit
i v případě zlomyslného vymazání.
Použití této funkce je snadné díky jednoduché nabídce.
Běžný
zaměstnanec
Systém Windows Server 2008 R2 je přizpůsoben pro podnikové aplikace. Obsahuje integrované přísné zásady
zabezpečení, nástroje pro zálohování a systémy obnovení dat. Tato platforma nejen poskytuje zabezpečení
a spolehlivost, ale nabízí také vysoký výkon vašim podnikovým aplikacím.
Správce IT
Windows Server 2008 R2 je nejspolehlivější a nejstabilnější operační systém společnosti Microsoft.
To znamená, že hostováním podnikových aplikací v tomto systému dosáhnete vyššího výkonu.
Vaše aplikace budou dosahovat maximální dostupnosti a minimálních prostojů.
Obchodník
Když je stabilní operační systém, jsou stabilní i aplikace, které jsou v něm hostovány. K dispozici jsou také
integrované nástroje pro řešení problémů. Nikdo si nebude stěžovat, že je server pomalý, a pokud ano, jediným
důvodem bude, že nevyzkoušeli možná řešení.
Běžný
zaměstnanec
Správce IT
Obchodník
Virtualizace umožňuje provozování izolovaného serverového operačního systému na jednom fyzickém serveru, což
umožňuje paralelní provoz, správu přidělování hardwaru, vyrovnávání zatížení a zabezpečení aplikací.
Virtualizace aplikací popisuje proces používání aplikace, která byla upravena tak, aby nevyžadovala instalaci
v operačními systému (stačí aplikaci spustit). Proces správy aplikací je při použití virtualizace výrazně zjednodušený:
aktualizace a údržba je prováděna pouze na serveru, kde jsou aplikace uloženy, ne ve všech počítačích, kde jsou
používány.
Použitím integrovaných technologií virtualizace můžete maximalizovat návratnost investic do systému Windows
Server 2008 R2. Je to možné díky rozumnému využívání hardwarových prostředků podniku, snížené spotřebě
energie serveru a snížení zatížení klimatizačního systému. Navíc dosáhnete omezení prostojů fyzických serverů
v případě selhání systému, jelikož můžete obnovit klíčové podnikové aplikace na jiném serveru.
Virtualizace aplikací pomáhá usnadnit zapojení oddělení IT do procesu zajišťování provozu podnikových aplikací –
všechny aplikace lze totiž spravovat z jednoho místa. Oddělení IT je tím pádem méně vytíženo, což umožňuje
přeskupení interních zdrojů pro podporu důležitějších činností.
Kromě toho lze zabránit konfliktům mezi aplikacemi, takže mohou uživatelé vždy pracovat s aplikací, která jim nabízí
maximální efektivitu.
Virtualizace umožňuje snížení počtu serverů. Už nikdy nebudete mít hrůzu ze serverové místnosti.
V případě výpadku je možné provoz aplikací obnovit téměř okamžitě, takže nikdo nemusí vinit oddělení IT.
Běžný
zaměstnanec
Virtualizace je také malý zázrak například pro účetní oddělení: starší aplikace pro bankovnictví bude fungovat
i v rámci sytému Windows 7 a nebudou hrozit žádné problémy.
Pokud má společnost více pracovišť na různých místech, správa distribuované infrastruktury a přímé propojení mezi
pobočkami se výrazně komplikují. S pomocí systému Windows Server 2008 R2 můžete zajistit odpovídající úroveň
výkonu poboček a překonat problémy správy smíšených prostředí tvořených centrálou a více pobočkami.
Správce IT
Rychlejší a snazší zavádění nových poboček vám umožní rychlý vstup na cílový trh v nové oblasti bez výrazných
administrativních a správních nákladů.
Obchodník
Pokud je vaším úkolem zprovoznit novou pobočku a i když je termín „včera“, oddělení IT to zvládne.
Pro pobočku už nemusíte najímat žádné další IT pracovníky.
Běžný
zaměstnanec
Služba RMS (Rights Management Services) je technologie chránící dokumenty šifrováním a řízením přístupu
uživatelů. Umožňuje zachování omezení přístupu i v případě, že dokumenty uniknou do cizích rukou.
Správce IT
RMS je technologie chránící důvěrné informace a bránící jejich úniku.
Náklady na tuto technologii jsou bezvýznamné v porovnání s hodnotou podnikových dat, která vyžadují ochranu.
Obchodník
S její pomocí zabráníte úniku dokumentů mimo společnost. V případě pokusu o poskytnutí důvěrných dokumentů
osobám mimo společnost nebude možné dokument otevřít.
Běžný
zaměstnanec
V případě, že by se například některý z manažerů rozhodl odeslat databázi zákazníků e-mailem konkurenci,
druhá společnost by nebyla schopna e-mail přečíst, bez ohledu na vynaložené úsilí.
Kromě toho můžete omezením přístupu k dokumentům chránit informace před únikem do nepovolaných rukou.
Technologie DirectAccess nabízí bezpečný vzdálený přístup ke sdíleným podnikovým síťovým prostředkům,
pracovištím a aplikacím bez potřeby instalovat virtuální privátní síť (VPN). Zajišťuje obousměrnou komunikaci se sítí
při každém připojení počítače uživatele k Internetu, dokonce dříve, než se přihlásí. A uživatel se nemusí o nic starat.
Tato technologie také dovoluje podnikovým oddělením IT provádět vzdálenou údržbu uživatelských počítačů
prostřednictvím Internetu, i když nejsou připojeny k síti VPN.
Správce IT
Tato funkce systému Windows Server 2008 R2 poskytuje zaměstnancům společnosti jednoduchý a spolehlivý přístup
k podnikové síti, když se nacházejí na služebních cestách nebo pracují z domu na podnikových noteboocích.
Na rozdíl od jiných řešení technologie DirectAccess nevyžaduje od uživatele žádné zvláštní technické znalosti,
takže ji lze zavést bez nákladů na školení.
Navíc tato technologie zajišťuje dostupnost oddělení IT i pro vzdálené pracovníky.
Obchodník
Při používání technologie DirectAccess není nutné žádné přihlašování ani heslo. Bez ohledu na to, kde se
zaměstnanec nachází, vždy má přístup ke svým dokumentům. Zaměstnanec dokonce ani nepozná rozdíl v procesu
připojení. Stačí se připojit k Internetu a spojení se společností je navázáno.
Běžný
zaměstnanec
A i když má uživatel problémy při práci mimo kancelář, oddělení IT má stále k dispozici. Další výhodou je, že mají
možnost pracovat o víkendu z domova, stejně jako jiní zaměstnanci.
Správce IT
Technologie NAP (Network Access Protection) umožňuje zachování bezpečnosti podnikové sítě povolováním
přístupu pouze počítačům, které splňují určité kvalifikační požadavky definované správcem.
Například v případě, že se mobilní uživatel připojí k podnikové síti z notebooku bez nejnovějších oprav zabezpečení
nebo se zastaralou antivirovou databází, budou mu přidělena omezená přístupová práva (režim Host), dokud
nebudou operační systém a antivirová databáze aktuální (popřípadě dokud nebude pomocí nové databáze virů
provedeno prověřování).
Zabezpečení podniku je jedním z klíčů k jeho efektivnímu fungování. Architektura NAP pomáhá předcházet virovým
infekcím ze sítě, takže se vyhnete prostojům kvůli virovým epidemiím.
Obchodník
Běžný
zaměstnanec
Když se k podnikové síti připojí podezřelý uživatel, systém zkontroluje, zda jeho počítač splňuje definované
požadavky. Tímto způsobem je zajištěna bezpečnost prostředí IT a eliminace nákladů spojených s případnými
prostoji.
Architektura NAP (Network Access Protection) je dodatečný nástroj zabezpečení. Umožňuje kontrolu zabezpečení
celé podnikové sítě.
Pokud například antivirový systém některého z počítačů není aktivní, bude mu zabráněno v případném poškození
podnikové sítě.
Pokud se k síti připojí zákazník z notebooku s virovou infekcí, bude okamžitě lokalizován a izolován.
Stejné požadavky platí kromě virů také pro aktualizace, zásady a další otázky zabezpečení.
BranchCache je technologie pro místní ukládání dat na vzdálených serverech do mezipaměti. Při jejím použití budou
veškerá data stažená ze zdrojů centrálního intranetu uložena do místní mezipaměti pobočky. To znamená, že pokud
zaměstnanec pobočky stáhne data ze vzdáleného serveru, tato data budou lokálně uložena do mezipaměti.
Když si stejná data vyžádá jiný pracovník, získá je z místní mezipaměti bez nutnosti znovu stahovat stejný soubor
z globální sítě.
Správce IT
BranchCache je technologie, která nabízí úspory datových přenosů mezi pobočkami. Tato technologie také zvýší
výkon síťových aplikací a tím pádem i efektivitu zaměstnanců, kteří tyto aplikace využívají.
Celkově vzato nabízí tato technologie více než jen pozitivní ekonomický vliv – zvýší také spokojenost zaměstnanců
poboček díky urychlení výměny dat.
Obchodník
Co je BranchCache? Je to síť P2P od společnosti Microsoft. Když jeden zaměstnanec stáhne soubor z centrální
kanceláře, ostatní zaměstnanci jej mohou sdílet bez využití internetového připojení.
Nebo pokud si například jeden zaměstnanec přečte ranní zprávy, ostatní zaměstnanci si tyto zprávy mohou stáhnout
z jeho počítače namísto Internetu.
Běžný
zaměstnanec
Pokud na pobočce umístíte server, úspory mohou být obrovské.
Technologie DFS (Distributed File System) umožňuje snadný přístup k souborům díky distribuci podnikových dat
mezi více servery.
Správce IT
Uživatelé používají pro přístup k souborům jednotný síťový prostředek i v případě, že jsou soubory uloženy na
různých fyzických serverech. I když se fyzické umístění složky změní, její přístupnost nebude ovlivněna.
Uživatelé k ní budou přistupovat stejně jako předtím a žádnou změnu umístění nezaznamenají.
Obchodník
Systém souborů DFS zajišťuje práci se síťovými prostředky v rámci společnosti.
Jelikož je přístup k podnikovým souborům zprostředkován na základně jednotných adres, strávíte méně času
hledáním potřebných informací. Jednotná adresa je navíc zachována i v případě přesunu dat na jiný server.
Pokud má vaše společnost celosvětově rozmístěné pobočky, tato technologie zvýší výkon vašich oblastních
zaměstnanců a pomůže zabránit problémům spojeným s časovými pásmy. Data budou mít zaměstnanci k dispozici
neustále bez ohledu na to, kde se nacházejí. Tato technologie také klade velký důraz na zabezpečení dat. Díky tomu
je zaručen pouze oprávněný přístup k publikovaným informacím.
Běžný
zaměstnanec
Systém souborů DFS pro systém Windows Server 2008 R2 je technologie, která zkopíruje veškeré informace
relevantní pro chod společnosti do všech poboček. Tím pádem jsou odstraněna omezení způsobená časovými
pásmy. I v případě poruchy jednoho serveru nebudou informace ztraceny.
Uživatelé si navíc nemusejí pamatovat velké množství cest k souborům a pamatovat si, kam uložili soubory, které
nutně potřebují. K přístupu slouží jediná adresa, kterou si každý snadno zapamatuje.
A o zabezpečení se nemusíte obávat – je integrované. Nikdo nezíská neoprávněný přístup, a to ani ve vzdálených
oblastech znemožňujících sledování.
Cluster s vysokou dostupností je skupina nezávislých serverů spravovaných systémem Windows Server tak,
aby společně zvyšovaly dostupnost služeb a aplikací. Pokud jeden ze serverů selže, prostředky budou přeskupeny
a pracovní zatížení bude rozděleno mezi ostatní servery clusteru. Clustery s vysokou dostupností lze používat
k zajišťování nepřerušeného přístupu uživatelů k serverovým prostředkům.
Správce IT
Vytvoření pojistného clusteru založeného na systému Windows Server 2008 R2 je řešením pro nepřetržitý provoz
i v případě poruchy zařízení. Tato technologie zajišťuje provoz společnosti a zvyšuje jeho spolehlivost. Jedná se
o zaručenou ochranu proti prostojům způsobeným systémovými chybami nebo poruchami zařízení. Takováto jistota
podporuje tok financí a zvyšuje obrat podniku.
Obchodník
Cluster umožňuje přesměrování uživatelů z jednoho serveru na druhý. Nikdo například nezaznamená, když jeden
ze serverů selže, a oddělení IT může problém rychle a efektivně vyřešit. Výsledkem je, že nevzniknou prostoje
a činnost podniku zůstane nepřerušená.
Běžný
zaměstnanec
Při použití pojistného clusteru může oddělení IT zajišťovat téměř 100% dostupnost klíčových aplikací.
Webový server podporuje přístup uživatelů k informacím, ukládá a poskytuje data obvykle uspořádaná ve formě
webových stránek, zpracovává požadavky klientů a podporuje provoz webových aplikací a služeb.
Správce IT
Obchodník
Funkce webového serveru sníží náklady na podporu externích podnikových zdrojů. Umožní vaší společnosti
prezentovat se na Internetu s minimálními výdaji.
Používání webového serveru také pomáhá při efektivním vývoji potřebných webových stránek, publikaci nových
informací a analýze statistik návštěvnosti. Výsledkem je efektivní podnikový marketing.
Používáním webového serveru můžete vytvořit bezpečné a spolehlivé řešení pro jakoukoli úlohu využívající data,
a to při současném zachování zabezpečení dat.
Funkce webového serveru umožňuje šetřit náklady za hosting, který obvykle poskytuje třetí strana.
Vaše oddělení IT bude mít neustálý přehled o tom, kolik uživatelů navštíví podnikový web.
Běžný
zaměstnanec
A co je důležitější, můžete používat interní podniková data a nemít obavy z toho, že je bude ukládat třetí strana.
Vše budete mít u sebe a v bezpečí.
A když bude potřeba nový vývoj, budete jej moci uskutečnit pomocí interních prostředků, a tím pádem výrazně
levněji.

similar documents