VLASTNOSTI LÁTEK

Report
VLASTNOSTI LÁTEK
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renata Jeřábková
Základní škola Kolín III., Masarykova 412
Dostupné na www.7zskolin.cz
Spolufinancované z ESF, akce EU peníze školám
1.4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Chemické látky – mají stálé složení a
strukturu
Skupenství – pevné
- kapalné
- plynné
- plazma
Skupenské přeměny



Tání – tuhnutí
Vypařování – zkapalňování
Sublimace – desublimace
Rozpustnost látek
Pokus : cukr, naftalen, oxid hlinitý + benzín
nebo voda
Výsledky pozorování :
Látka rozpustná ve vodě ………………
-Látka rozpustná v benzínu ……………
-Látka nerozpustná ani ve vodě ani v benzínu
……………..
Kontrola



Cukr se rozpouští ve vodě
Naftalen se rozpouští v benzínu
Oxid hlinitý je nerozpustný v obou
rozpouštědlech
Zdroje informací

V celé prezentaci byly použity obrázky ze
souboru Klipart sady MS Office

similar documents