Prezentacja na temat Jana Kochanowskiego.

Report
1.Biografia.
2.Najważniejsze utwory.
3.Teksty trenów : V ,VII ,VIII .
4.Obraz Jana Matejki: „Kochanowski nad
zwłokami Urszulki”.
5. Podsumowanie : znaczenie twórczości Jana
Kochanowskiego dla polskiej literatury .
Biografia
 Jan Kochanowski (1530-1584),jeden z najświetniejszych twórców





w całych dziejach literatury polskiej ; poeta, dramatopisarz.
Urodził się w Sycynie w średnio zamożnej rodzinie szlacheckiej.
W 1544 roku rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej. Studia kontynuował
w Królewcu. Potem wyjechał do Włoch, gdzie podjął studia na uniwersytecie
w Padwie.
Zwiedził Włochy i Francję , poznał kulturę renesansowej Europy, zetknął się
z reformacją . Po powrocie do kraju w 1559 r. poeta był sekretarzem na dworze króla
Zygmunta Augusta oraz na dworach magnackich i biskupich.
W 1574 roku osiedlił się w dziedzicznym Czarnolesie, gdzie pędził żywot szczęśliwego
ojca licznej rodziny . Nieoczekiwanie zmarły mu córki : Urszulka, później Hanna.
Kochanowski poświęcił Urszulce cykl 19 „Trenów”, a Hannie epitafium.
W kilka lat później atak serca zakończył życie poety.
Napisał m.in. : „Fraszki”, „Pieśni”, „Treny”, dramat pt. „Odprawa posłów greckich” ,
poemat epicki „Zgoda”, „Szachy”, „Psałterz Dawidów” – tłumaczenie psalmów.
Najważniejsze utwory









Pieśni (1586)
Fraszki (1584)
Treny (1580)
Psałterz Dawidów (1579)
Odprawa posłów greckich (1578, dramat)
Zuzanna ( poemat epicki )
Zgoda ( poemat epicki )
Szachy ( poemat epicki )
Satyr albo dziki mąż ( poemat epicki )
Tren V














Jako oliwka mała pod wysokim sadem
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc,
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc;
Tę, jesli ostre ciernie lub rodne pokrzywy
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy,
Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej
Upada przed nogami matki ulubionej.
Takci sie mej namilszej Orszuli dostało:
Przed oczyma rodziców swoich rostąc, mało
Od ziemie się co wznióswszy, duchem zaraźliwym
Srogiej śmierci otchniona, rodzicom troskliwym
U nóg martwa upadła. O zła Persefono,
Mogłażeś tak wielu łza dać upłynąć płono?
Tren VII



















Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory
Mojej namilszej cory!
Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie,
Żalu mi przydajecie?
Już ona członeczków swych wami nie odzieje Nie masz, nie masz nadzieje!
Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany...
Już letniczek pisany
I uploteczki wniwecz, i paski złocone,
Matczyne dary płone.
Nie do takiej łożnice, moja dziewko droga,
Miała cię mać uboga
Doprowadzić! Nie takąć dać obiecowala
Wyprawę, jakąć dała
Giezłeczkoć tylko dała a lichą tkaneczkę;
Ojciec ziemie brełeczkę
W główki włożył. - Niestetyż, i posag, i ona
W jednej skrzynce zamkniona!
TrenVIII














Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim!
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu,
Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu.
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
A serce swej pociechy darmo upatruje.
Obraz Jana Matejki
Znaczenie twórczości Jana Kochanowskiego
dla polskiej literatury
 Twórczość Jana Kochanowskiego rozpoczyna bardzo
istotny rozdział w historii literatury polskiego
odrodzenia . Jest to pisarz , który wprowadził naszą
poezję do dziejów literatury ogólnoeuropejskiej ,
a więc wówczas - ogólnoświatowej . Z tego powodu
nazwisko poety możemy stawiać tuż obok Kopernika
i Modrzewskiego . Na dopisanie czwartego nazwiska
przyjdzie nam czekać dwa i pół wieku , do czasów
Adama Mickiewicza .
Koniec
 Przygotował: Krzysztof Kołodziejczyk.
 Źródło: grafika, Sciaga.pl , Wikipedia

similar documents