Ştiaţi că…

Report
Cum îţi
închipui o
‘familie’ ?
În toată lumea sînt copii a căror
familii sînt:
Îmi plec genunchii înaintea Tatălui, din care îşi trage
numele orice familie, în ceruri şi pe pămînt. Şi-L rog
ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă
întăriţi în putere, prin Duhul Lui…pentruca, avînd
rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi
pricepe, care este lărgimea, lungimea, adîncimea şi
înălţimea dragostei lui Hristos, şi să cunoaşteţi
această dragoste ce întrece orice cunoştinţă—ca să
ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
- Efeseni 3 v 14-21
Ştiaţi că…
În toată lumea sînt 10.4 milioane
familii de refugiaţi şi că în
taberele de refugiaţi jumătate
din ei sînt copii.
În Regatul Unit sînt 3.6 milioane copii ce trăiesc în
sărăcie, ceea ce reprezintă mai mult decît o pătrime din
toţi copiii ţării.
Ştiaţi că …
În fiecare an 275 milioane copii din toată
lumea devin victime ale violenţei de
familie, locul ce este destinat să primească
protecţie şi afecţiune.
În fiecare zi 39,000 fete devin mirese copile, deseori fiind
date după un bărbat mult mai în vîrstă decît ele. La fetele ce
devin însărcinate pînă la vîrsta de 15 ani pericolul de deces în
timpul sarcinii este de cinci ori mai mare decît la femeile
de 20-24 ani.
Ştiaţi că …
În toată lumea sînt 132 milioane
copii înregistraţi ca orfani. Studiile
arată că dintre copiii neadoptaţi peste 10%
vor încerca să-şi puna capăt vieţii înainte
pînă a atinge vîrsta de optsprezece ani.
Estimatirăle arată că în America Latina se află în jur de 50
milioane copii ai străzii, cei mai mulţi din ei fie au fugit din
familii, fie au fost abandonaţi.

similar documents