Měření činného výkonu

Report
Měření činného výkonu
Měření činného výkonu
Ing. Jaroslav Bernkopf
Elektrická měření
1
Měření činného výkonu
Možnosti měření výkonu
Elektrický výkon je možno měřit
• přímo
• hodnotu výkonu čteme přímo na
stupnici wattmetru
• nepřímo
• hodnotu výkonu vypočteme ze
změřeného napětí a proudu
Elektrická měření
2
Měření činného výkonu
Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Dvě cívky
• napěťová
• proudová
Elektrická měření
3
Měření činného výkonu
Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Proudová cívka
• nepohyblivá
• tlustým drátem
• v sérii se
spotřebičem
• měří proud
Elektrická měření
4
Měření činného výkonu
Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Napěťová cívka
• pohyblivá
• tenkým drátem
• paralelně ke
spotřebiči
• měří napětí
Elektrická měření
5
Měření činného výkonu
Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Napěťová cívka
se pohybuje
v magnetickém poli,
které vytvoří
proudová cívka.
Elektrická měření
6
Měření činného výkonu
Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Neteče-li proud,
proudová cívka
nevytvoří magnetické
pole, napěťová cívka
se nepohne,
ani kdyby na ní bylo
napětí.
Elektrická měření
7
Měření činného výkonu
Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Není-li napětí,
napěťová cívka se
nepohne,
ani kdyby proudovou
cívkou tekl sebevětší
proud.
Elektrická měření
8
Měření činného výkonu
Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Je-li nulové napětí
nebo nulový proud,
výchylka je nulová.
Výchylka závisí na
součinu napětí a
proudu.
Elektrická měření
9
Měření činného výkonu
Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Výchylka závisí na
součinu
P=U*I
Wattmetr měří
součin napětí a
proudu. Wattmetr
měří výkon.
Elektrická měření
10
Měření činného výkonu
Přímé měření výkonu
Zapojení wattmetru
Z
a)
Z
b)
Proudová cívka sériově,
napěťová cívka paralelně.
Elektrická měření
11
Měření činného výkonu
Nepřímé měření výkonu
Nepřímé měření výkonu
A
A
V
Z
V
Z
a)
b)
Změříme napětí a proud,
vypočteme výkon:
P=U*I
Elektrická měření
12
Měření činného výkonu
Nepřímé měření výkonu
Nepřímé měření výkonu
A
A
V
Z
V
Z
a)
b)
Hodí se pro měření činného výkonu
• ve stejnosměrných obvodech
• ve střídavých jen pro odporovou zátěž
Elektrická měření
13
Měření činného výkonu
Nepřímé měření výkonu
Nepřímé měření výkonu
A
A
V
Z
V
Z
a)
b)
Při zátěži kapacitní a induktivní
neměří výkon činný, ale zdánlivý.
Elektrická měření
14
Měření činného výkonu
Metody
Wattmetr
Z
Z
a)
b)
A
A
a)
V
V
Z
zapojujeme
podobně
jako
voltmetr a
Z
ampérmetr.
b)
Elektrická měření
15
Měření činného výkonu
Metody
Obě metody způsobují chybu měření.
Z
Z
a)
b)
A
A
a)
V
Z
V
Z
a)
Měříme napětí na
zátěži (to je dobře),
ale i na ampérmetru
(to je špatně).
b)
Elektrická měření
16
Měření činného výkonu
Metody
Obě metody způsobují chybu měření.
Z
Z
a)
b)
A
A
a)
V
Z
V
Z
b)
Měříme proud do
zátěže (to je dobře),
ale i do voltmetru
(to je špatně).
b)
Elektrická měření
17
Měření činného výkonu
Metody
Obě metody způsobují chybu měření.
Z
Z
a)
b)
A
A
a)
Hodí se pro velké
napětí a malý proud.
a)
V
Z
V
Z
b)
Elektrická měření
18
Měření činného výkonu
Metody
Obě metody způsobují chybu měření.
Z
Z
a)
b)
A
A
b)
Hodí se pro malé
napětí a velký proud.
a)
V
Z
V
Z
b)
Elektrická měření
19

similar documents