Kasvihuonetuotanto

Report
Kasvihuonetuotanto
Luomutomaatti
Joulutähti
Resurssit
• 2 pleksikatteista ja 1 lasikatteinen erillishuone
yht.3000m2 sekä 1 pleksikatteinen kausihuone
230m2.Huoneissa on Dgt:n säätölaitteet.
• Pakkaushalli,sosiaaliset
tilat,varastokaappeja,kemikaalivarasto,3
kylmiötä,autotalli sekä pieni myymälä.Lisäksi erillinen
vihannesvarasto jossa 3 isompaa kylmiötä.
• Töissä 2 vakituista puutarhuria,1-2 kausityöläistä sekä
työssäoppijoita vaitelevasti
• Käytössä traktoreita,Bobcat ja Lm-Truck
• Lämmönlähteenä pellettivoimala
Tuotantopanokset
• Luomutomaatti 1500m2
Kasvualustana Kekkilän Elolevy
Lannotteena hevosenlantakomposti sekä Biolan yleislannos.Lisäksi Hivenravinneseosta ja Neluonnonravinnetta
Taimet ostetaan istutusvalmiina
Kasvinsuojeluun biologiset torjuntaeliöt
Pölytykseen kimalaiset
• Joulutähti 500m2
Kasvualustana Kekkilän Joulutähtiseos,ruukurus 12cm kevytruukkuihin
Ostetut pistokastaimet
Lannotteena Kekkilän Ruukkukasvienkastelulannosta ja kalkkisalpietria
CCC-750 kasvunsäädettä
Previcur juuristotauteja vastaan sekä biol.torjuntaeliöitä
tuholaisia vastaan
Viljelytyöt luomutomaatilla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasvualustojen rakentaminen sekä alaslaskukoukkujen asennus helmikuun alussa.Pedit
rakennetaan Elolevyistä ja hevosenlantakompostista muovin päälle ja peitetään mustavalkoisella
muovilla
Tippukasteluletkujen asennus
Istutus vk 6
Viikottain tehtävät työt : Latvan kierto ja alaslasku sekä alalehtien ja varkaiden poisto
Sadonkorjuu 3 kertaa viikossa huhtikuusta lähtien
Biologisten torjuntaeliöiden levitys
Kimalaisten lisääminen 7 vk:n välein
Yleislannotteen lisääminen kerran kuussa,n.0,5l / taimi
Syyskuun alussa latvan katkaisu
Viljely jatkuu Lokakuun loppuun säistä riippuen
Tuotannon loputtua kasvihuoneet tyhjennetään ja desifioidaan jonka jälkeen lämmöt lasketaan ja
huoneet ovat pakkasella talven sydämen
Tomaatin Sadonkorjuu ja lajittelu
•
•
•
•
•
•
•
•
Sato korjataan joka toinen päivä arkipäivinä
Tomaatit kerätään lähes punaisina jolloin ne ovat jo kasvihuoneessa
ehtineet muuttua makeiksi
Keräysastioina muoviset kierrätyslaatikot
Sato toimitetaan suoraan lajiteltavaksi pakkaushalliin
Kokolajitteluun käytetään omenan lajitteluun kehitettyä karusellia,luokka –
lajittelu tehdään silmämääräisesti
Luokkia on käytössä kaksi,1 lk ja 2lk.Huonommat tomaatit myydään
edullisesti sosetomaatiksitai toimitetaan kompostiin
Lajitellut tomaatit pakataan pestyihin muovisiin kierrätyslaatikoihin 12kg/ltk
Valmiit laatikot siirretään kylmiöön jossa lämpötila on 13 astetta
Biologiset torjuntaeliöt
•
•
•
•
•
•
•
Tomaatin tuholaisia ovat kirvat, ripsiäiset, jauhiaiset ja jossain määrin myös
punkit.
Biotorjujia levitetään koko kasvukauden ajan muutaman viikon välein
tarpeen mukaan
Ansarijauhiasille jauhiaiskiilukaisia
Ripsiäisille petoluteita ja ripsiäispetopunkkeja
Kirvoille kirvavainokaisia
Punkeille ansaripetopunkkeja
Lisätietoja biologisesta torjunnasta esim www.koppert.com tai
suomenkielisiltä sivuilta www.biotus.fi
Kimalaiset
• Pölytyksen tomaatilla hoitavat kimalaiset
• Kimalaiset kasvatetaan vartavasten tätä tarkoitusta varten
Hollannissa ja toimitetaan viljelijöille tilausten mukaan
• Pesä toimii noin 6-7vk jonka jälkeen kimalaisten aktiivisuus laskee
niin paljon että pölytys loppuu
• Pesät uusitaan säännöllisesti ja vanhat pesät saavat jäädä
huoneisiin kauden loppuun asti
• Lisätietoja www.koppert.com
Joulutähden viljely
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pistokastaimet tulevat tarhalle vk 29 ja 32
Vk29 tulee monilatvaiset ja 32 yksilatvaiset joulutähdet
Pistokkaat ruukutetaan 12cm ruukkuihin. Kasvualustana Kekkilän
viljelyseos joulutähdelle.
Ruukut saavat juurtumisen ajan olla ruukkutiheydessä.Kun lehdet tavottaa
toisensa harvennetaan taimet lopulliseen kasvatustiheyteensä.
Heti istutuksen jälkeen taimet kastellaan Previcur liuoksella juuristotauteja
vastaan ja taimille aloitetaan 5 vk:n jauhiaiskiilukais ohjelma
Viljely läpötilat juurrutusvaiheessa 21,kasvullisessa vaiheessa 1819.Lokakuun alusta joulua kohti lämpöä lasketaan niin että säilytys
vaiheessalämpötila on 15 astetta.
CCC 750 kasvunsääde ruiskutus ennen pimennyksen aloittamista
Pimennys 10.9-10.10,klo 16.00-8.00
Joulutähdet kasvatetaan rullapöydillä joissa on vuoksiluode
kastelujärjestelmä
Kastelulannoitus laimeallla liuoksella joka kastelukerta
Kasvustoa valotetaan marraskuulta lähtien n.100W/m2 tarpeen mukaan
Joulutähden lajittelu ja pakkaus
• Joulutähdet lajitellaan luokkiin seuraavasti
– 1+ yksilatvainen poikasin
– Moni M,Moni L ja Moni XL.Ovat monilatvaisia kaikki 12cm ruukussa
versojen määrä ja koko ratkaisee luokan
• Tähdet pakataan kuvioituihin ean-koodilla varustettuihin
pusseihin ja kuljetetaan asiakkaille 8-10kpl:n pahvilaatikoissa
Päätuotteet
• Luomutomaatti
• Joulutähti
Sivutuotteet
• Kasvualustat
– Turvelevyt ja hevosenlanta+muut
lannoitteiden jäämät kompostoidaan ja
levitetään maanparannusaineeksi pellolle
– Käytetyt ruukut puhdistetaan ja käytetään
uudelleen seuraavan vuoden ryhmäkasveilla
– Mahdolliset pilaantuneet tai muuten yli
jääneet joulutähdet kompostoidaan
Jätteet ja päästöt
• Sekajätteisiin tomaattiviljelmästä menee kauden päätyttyä muovit
sekä itse kasvusto nailonnaruineen
• Sekajätteisiin joulutähtiviljelmältä menee rikkinäiset ruukut ja
pakkauspussit
• Tomaatista kasvukaudella tuleva viherjäte kompostoidaan samoin
joulutähdestä jäävä multa ja kuolleet tai muuten huonot kasvit.
Ohjaus ja valvonta
• Eu:n luomukasvintuotantoa koskevat lait ja säädökset
• Kasvihuonetuen saamiseksi edellytetyt viljelysuunnitelmat ja niiden
noudattaminen
• Vuosittaiset luomutarkastukset joihin vaaditaan tarkka
tuotevirtakirjanpito ja kauden viljelymuistiinpanot
• Elintarvikehuoneistolain vaatimat tarkastukset sekä omavalvonta

similar documents