EL PAÍS QUE VOLEM.presentació

Report
EL PAÍS QUE VOLEM. Visió
• Un exercici de construcció de sobirania ciutadana
que, pel sol fet de donar-se, canviarà el país i el
paper de la ciutadania en la nova democràcia
que, en qualsevol cas, cal regenerar.
• Construir des de l'inici el procés amb el màxim de
sectors del país, quan més plurals i transversals
millor, que li donin legitimitat com a projecte de
país, sectors que tinguin la més àmplia i
complementària capacitat de convocatòria.
EL PAÍS QUE VOLEM. Objectiu
• Crear un procés participatiu i plural en què la
ciutadania plantegi els principals reptes i les
diverses propostes sobre les estructures
socials, polítiques, econòmiques, culturals i
ambientals per viure en un país millor.
• Ser un espai de resposta a les preguntes
sobre el procés d’independència i les seves
conseqüències.
EL PAÍS QUE VOLEM. Fundadors
• El nucli fundador de l’entitat que impulsarà i
gestionarà el procés estarà format per: ANC, AMI,
OC, UCE, ACUP, IEC,... Aquest nucli convocarà a
• Les entitats i moviments de la societat civil
catalana que, més enllà de la consulta i del seu
resultat, veuen la necessitat d'impulsar un procés
participatiu no partidari en què la ciutadania
pugui plantejar-se els reptes que té com a país i
oferir-hi respostes plurals.
* Pendents de confirmació
EL PAÍS QUE VOLEM. Organització
• Les entitats del nucli promotor crearan una nova entitat
jurídica, una fundació, per organitzar el procés.
• Aquesta fundació es dotarà dels òrgans següents:
Un patronat, on participaran totes les entitats
promotores,
Un Consell directiu, integrat per les entitats
fundadores,
Una Secretaria tècnica, encarregada de gestionar la
metodologia, els continguts, les activitats, la
comunicació i l'administració.
Un Consell Assessor, integrat per personalitats de
prestigi en els diferents àmbits en els que s’estructuri
el debat.
EL PAÍS QUE VOLEM. Promotors
• Un cop constituïda l'entitat jurídica, caldrà
ampliar el nombre d'organitzacions que
formin part de la Fundació, especialment
entre:
les iniciatives que ja estan fent processos i/o
aportacions semblants
les entitats i organitzacions ciutadanes catalanes
les universitats catalanes
els sindicats, les patronals i, en general, totes les
organitzacions del món econòmic i social
EL PAÍS QUE VOLEM. Compromisos
Els socis de la Fundació es comprometen a:
• Generar recursos econòmics i aportar recursos
materials o/i humans per organitzar el procés.
• Organitzar activitats que facilitin l'aportació
ciutadana de reptes i respostes.
• Convidar la ciutadania a prendre-hi part amb tots
els mitjans disponibles.
EL PAÍS QUE VOLEM. Metodologia
• Oferir un sistema plural i participatiu de generar reptes
i respostes sobre el país que volem.
• Recollir les aportacions que resultin dels reptes i
respostes; organitzar i prioritzar participativament
aquestes aportacions.
• Elaborar la síntesis en format viquipèdia.
• Oferir durant tot el procés informació contrastada i
comprensible per poder plantejar els reptes i les
respostes amb més coneixement de causa.
EL PAÍS QUE VOLEM. Participants
• Qualsevol persona o col·lectiu pot inscriure's i
participar aportant continguts en les 2 primeres
fases. Només els participants en les 2 primeres
fases poden participar en la 3a.
• Qualsevol col·lectiu inscrit pot registrar activitats
pròpies o organitzades expressament en el
calendari d'activitats del procés, tot indicant
públicament que és una activitat d'El País Que
Volem; també pot aportar els reptes o respostes
que hagi generat en l'activitat.
EL PAÍS QUE VOLEM. Format
• Els inscrits en el procés podran fer les seves
aportacions –reptes i respostes- de la forma
següent:
 per mitjà dels formularis de participació
en els actes organitzats per la Fundació o els seus
socis.
a través del web de la Fundació.
* Per afavorir la qualitat i la legitimitat de la iniciativa, els
participants tindran una plataforma amb les eines i
coneixements necessaris per aconseguir una informació
contrastada de qualitat, un espai d'argumentació sobre
preguntes i respostes, una gestió participativa i
transparent...
EL PAÍS QUE VOLEM. Fases
• Fase preparatòria (gener-febrer 2014): Formar el nucli
promotor i fer presentació pública el dia 5 de març.
• 1a (5 març–23 abril–31 maig 2014): Invitació a
plantejar i prioritzar reptes compartits.
• 2a (1 juny – 31 d’octubre 2014): Invitació a plantejar
respostes plurals.
• 3a (1 novembre 2014 – 23 d’abril 2015): Priorització de
respostes i publicació de reptes i respostes.
EL PAÍS QUE VOLEM. Fase 0
• Converses i acords amb organitzacions i
plataformes per formar part del nucli promotor.
• Concretar el projecte tècnic i logístic del projecte:
pressupost que permeti la gestió del projecte de
manera ràpida i eficaç,
pla de captació d'ingressos,
inventari de continguts ja existents,
pla de comunicació i identificar les eines de
comunicació a utilitzar,
escollir / adaptar / generar les eines de participació
interactiva més adequades,
formació de promotors i dinamitzadors...
EL PAÍS QUE VOLEM. Fase 1
• A. Presentació pública del projecte (05/03. Acte i
campanya per suscitar participació i col·laboració
de la ciutadania i actors clau).
• B. Llançament del projecte amb invitació a
aportar reptes concrets sobre el país que volem,
sobre com afrontar les necessitats clau de les
persones i del país.
• C. El dia de Sant Jordi (23 d’abril) es fa una
invitació a acabar de presentar objectius i reptes
del projecte i a prioritzar-les (11 de maig).
EL PAÍS QUE VOLEM. Fase 2
• A. Presentació de respostes (valors,
pràctiques, lleis, activitats..) per assolir cada
repte. També a indicar quins serien els actors
responsables d'aplicar les respostes (5 mesos:
1 juny – 31 octubre)
• B. Estructuració definitiva de reptes i
respostes (2 mesos: 1 novembre-22
desembre)
EL PAÍS QUE VOLEM. Fase 3
• Priorització de respostes, a partir de la
classificació resultant de la valoració de les
diferents respostes a cada repte per part dels
participants en les fases anteriors.
• Elaboració col·laborativa (tipus viquipèdia) de
la síntesi plural sobre els reptes amb les
respostes per assolir-los, amb especial
participació de les universitats catalanes.
• Publicació dels resultats definitius (23 d’abril
2015).

similar documents