Tematy do modlitwy

Report
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Prześladowania chrześcijan
w XXI wieku
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Od początku XX wieku zostało
zamęczonych na śmierć za wiarę
w Chrystusa więcej ludzi niż
w poprzednich dziewiętnastu
stuleciach.
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Jeśli mnie prześladowali
i was prześladować będą.
Jezus Chrystus
Ewangelia Jana 15,20
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Wszyscy, którzy chcą żyć
pobożnie w Chrystusie Jezusie
prześladowanie znosić będą.
Apostoł Paweł
2 List do Tymoteusza 3,12
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Czołowa dziesiątka krajów, w których chrześcijan
prześladuje się najbardziej
Źródło: Lista Open Doors 2014





Korea Północna
Somalia
Syria
Irak
Afganistan





www.gpch.pl
Arabia Saudyjska
Malediwy
Pakistan
Iran
Jemen
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat islamu
Chrześcijan mogą spotykać prześladowania ze strony bojowników islamskich oraz
dyskryminacja w kwestii zatrudnienia i w systemie prawnym. Apostaci często płacą cenę
wolności lub życia. Dżihad i wojna z terroryzmem spolaryzowała świat islamski na
radykałów i rozczarowanych islamem. Bardzo częstym zjawiskiem jest osobiste objawienie
się Jezusa muzułmanom przez sny i wizje.
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat islamu
NIGERIA
Prośmy Boga o pocieszenie, uzdrowienie i zaopatrzenie dla osób dotkniętych
napaściami islamskich bojówkarzy.
Módlmy się o pokój na północy Nigerii, a zwłaszcza o to, by żyjący tam
naśladowcy Chrystusa nie dawali się sprowokować i nie odpowiadali przemocą
na przemoc.
Módlmy się o ochronę dla chrześcijan narażonych na napaści islamistów.
Pastor Faye Pama, jeden z kluczowych
przywódców Kościoła w płn. Nigerii, bestialsko
zamordowany przez Boko Haram 14 maja 2013 r.
Terrorystyczne ugrupowanie Boko Haram dąży do wprowadzenia na
północy Nigerii rygorystycznego islamskiego prawa szariatu i otwarcie
deklaruje chęć wypędzenia z tych terenów wszystkich wyznawców
Chrystusa. Przeprowadza m. in. ataki bombowe na kościoły, napady na
domy chrześcijan. Chrześcijanie znajdują się tam pod ogromną presją i żyją
w stałym zagrożeniu. Mimo to większość z nich pozostaje niezachwiana w
swojej wierze i jest gotowa ponieść nawet największe ofiary, by pozostać
wiernymi ewangelii.
„Wszystkie te zabójstwa i zniszczenia są barbarzyńskie, złe, szatańskie i niesłychane w XXI w. Mamy dosyć tych
prześladowań i niszczenia naszego życia i mienia” – pastor Musa Mwin Tula po pogromie chrześcijan w kwietniu 2011 r.
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat islamu
NIGERIA
Oprócz ofiar w ludziach oraz
odniesionych ran fizycznych, często
prowadzących do trwałego inwalidztwa,
efektem ataków Boko Haram są setki
zniszczonych budynków kościelnych,
domów, firm, samochodów i innego
mienia należącego do chrześcijan.
www.gpch.pl
W kwietniu 2014 r. islamiści z Boko
Haram uprowadzili ponad 200
uczennic liceum w Chibok, w
większości chrześcijanek. Są one
przetrzymywane prawdopodobnie
w Kamerunie i wykorzystywane jako
niewolnice seksualne.
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat islamu
IRAN
Módlmy się za więzionych chrześcijan, aby Bóg wyposażył ich w moc do
dzielenia się prawdą, dla której cierpią w więzieniu.
Módlmy się o mądrość i odwagę dla irańskich chrześcijan.
Módlmy się też, aby urzędnicy irańscy działali sprawiedliwie, okazywali
miłosierdzie i reagowali pozytywnie na poselstwo Jezusa.
Pastor Behnam Irani skazany
na 11 lat więzienia za „działania
przeciwko bezpieczeństwu
narodowemu”.
Niemal każda forma aktywności
chrześcijańskiej jest nielegalna, m.in.
ewangelizacja oraz publikowanie Biblii
i literatury chrześcijańskiej. Działacze
chrześcijańscy są wtrącani do więzień
bez formalnych zarzutów, a potem
zwalniani po wpłaceniu ogromnych
kaucji. Za odstępstwo od islamu
mężczyznom grozi kara śmierci,
a kobietom dożywotniego więzienia.
Farshid Fathi skazany na 6
lat więzienia za „działania
przeciwko bezpieczeństwu
narodowemu”.
Pastor Said Abedini
więziony od lipca 2012.
Skazany na 8 lat
więzienia za zakładanie
kościołów domowych.
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat islamu
PAKISTAN
Módlmy się o zniesienie nadużywanego prawa przeciw bluźnierstwu, na mocy
którego osoby oskarżone mogą być skazane na karę śmierci lub dożywotniego
więzienia.
Módlmy się o ochronę dla więzionych chrześcijan i członków ich rodzin.
Prośmy Boga o położenie kresu przemocy szerzącej się w tym kraju.
Chrześcijanie w tym kraju to
głównie ludzie ubodzy, traktowani
często jak obywatele drugiej
kategorii. Padają ofiarą pogromów,
porwań, pobić, gwałtów i innych
aktów przemocy, których tłem są
zwykle oskarżenia o bluźnierstwo
przeciw Mahometowi lub
Koranowi.
Asia Bibi skazana w
2010 r. na śmierć za
rzekome bluźnierstwo
przeciw Mahometowi.
Więziona od czerwca
2009 r.
Shahbaz Bhatti
zastrzelony za próby
zniesienia prawa
przeciw
bluźnierstwu.
Imran Ghafur skazany
na dożywocie za
rzekome spalenie
kartek z Koranu.
Więziony od 2010 r.
Jedna z ofiar podwójnego
zamachu bombowego na kościół
Wszystkich Świętych w
Peszawarze 22 września 2013 r,
w którym zginęło ponad 80 osób,
a ok. 120 zostało rannych.
„Jestem chrześcijanką i zawsze trwałam niezłomnie w mojej chrześcijańskiej wierze” – Arifa Alfred, porwana chrześcijanka,
zmuszana do przejścia na islam i poślubienia muzułmanina.
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat islamu
EGIPT
Módlmy się o szybkie położenie kresu przemocy w tym kraju.
Módlmy się o wprowadzenie skutecznych rządów prawa z korzyścią dla
wszystkich obywateli.
Módlmy się o skuteczną ochronę kościołów i innego mienia przed atakami
ekstremistów.
Módlmy się o pokój i pocieszenie dla egipskich chrześcijan, by w czasie chaosu
i zamieszania mieli możliwość w coraz większym i bardziej znaczącym stopniu
być świadectwem Bożej miłości, prawdy i łaski.
Chrześcijanie w Egipcie,
stanowiący około 10% populacji,
są ostatnim liczącym się
bastionem chrześcijaństwa w
świecie islamu, dlatego stali się
celem potężnej fali agresji i
represji. „Arabska wiosna”
z 2011 r. doprowadziła do
dalszego pogorszenia ich
sytuacji.
Około 1000 chrześcijańskich dziewcząt
jest co roku porywanych przez
muzułmanów, gwałconych, bitych oraz
zmuszanych do przejścia na islam i
poślubienia muzułmanina.
„W tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, co przyniesie przyszłość” – Samia Sidhom, redaktorka koptyjskiego tygodnika
Al Watani po ataku wojska na demonstrujących Koptów w Kairze w październiku 2011 roku.
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat islamu
SYRIA
Módlmy się o pokój i ochronę dla syryjskich wierzących, by znaleźli wytchnienie
w świadomości, że ich Dobry Pasterz idzie z nimi w tym trudnym czasie (Ps 23).
Prośmy Boga, by dał im siłę wytrwania i zdolność do okazywania miłości i
przebaczenia w obliczu srogich prześladowań i piętrzących się przeciwności.
Módlmy się, aby Boża obecność i pocieszenie były wsparciem dla zmuszonych
do ucieczki syryjskich wierzących.
Przed wybuchem walk Syria była
krajem swobody religijnej dla
chrześcijan. Obecnie spotykają się
oni z wrogością zarówno ze strony
sił rządowych, jak i islamskich
powstańców. Dochodzi do aktów
okrucieństwa, grabieży, pobić,
gwałtów i zabójstw, napadów na
wioski i ataków bombowych.
Korzystając z zawieruchy wywołanej wojną
domową syryjscy ekstremiści islamscy
rozpoczęli bezwzględną rozprawę z
chrześcijanami.
W spalonym kościele: Gdy chrześcijanie
wrócili do swojej wioski, okupowanej przez
trzy miesiące przez islamistów, odprawili
nabożeństwo w każdym kościele, który został
splądrowany.
„Ta wojna jest jak nóż wbity w serce kościoła. Żaden człowiek nie zniesie takiego cierpienia. Bóg jednak jest z nami.
Pośród ciemności widzę Chrystusa” – chrześcijanin z Syrii.
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat islamu
IRAK / PAŃSTWO ISLAMSKIE
Po upadku reżimu Saddama
Husajna w 2003 r. różne
ekstremistyczne ugrupowania
islamskie postawiły sobie za cel
wypędzenie chrześcijan z Iraku.
Liczne zamachy bombowe,
morderstwa, porwania, napaści i
gwałty zmusiły setki tysięcy
chrześcijan do opuszczenia kraju.
W pierwszej połowie 2014 r. islamiści z
Syrii opanowali północne tereny Iraku,
które były dotąd miejscem schronienia dla
wielu irackich chrześcijan. Na podbitych
terenach utworzone zostało Państwo
Islamskie. Na porządku dziennym są tam
bestialskie egzekucje jeńców wojennych,
ścinanie głów bezbronnym ludziom,
krzyżowanie chrześcijan i czystki religijne.
Chrześcijanie w Państwie Islamskim mieli do
wyboru: przejście na islam, płacenie podatku
dżizja, wyjazd bez dobytku lub śmierć. 60 tys.
chrześcijan, pozbawionych środków do życia,
uciekło do Kurdystanu.
www.gpch.pl
Domy chrześcijan w Mosulu zostały
oznaczone arabską literą „n” (od
„Nazarejczyk”). Słowa zapisane na
czarno znaczą: „Własność Państwa
Islamskiego”.
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat komunizmu
Chrześcijan mogą spotykać
prześladowania ze strony władzy
komunistycznej ideologicznie
przeciwnej chrześcijaństwu.
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat komunizmu
CHINY
Módlmy się o duchowe i fizyczne posilenie dla chrześcijan więzionych z powodu
wiary w Jezusa oraz o pocieszenie i zaopatrzenie dla ich rodzin.
Módlmy się o odwagę dla chrześcijan do głoszenia ewangelii.
Módlmy się, żeby wolność religijna była przestrzegana w Chinach.
Prośmy Boga, by doprowadził do uwolnienia więzionych chrześcijan, zwłaszcza
tych, którzy zostali skazani na kary wieloletniego więzienia.
Prześladowania ze strony władz
uderzają w chrześcijan zrzeszonych w
nie zarejestrowanych kościołach
domowych. Są oni bici i wtrącani do
więzienia lub wysyłani do obozów
pracy. Dochodzi też do przypadków
konfiskaty mienia i niszczenia miejsc
zgromadzeń. Od grudnia 2010 r. rząd
prowadzi „operację odstraszania”
przeciw kościołom domowym
i zagranicznym grupom religijnym.
Alimujiang Yimiti skazany
w 2009 r. na 15 lat więzienia
za rzekomą „działalność
wywrotową”.
Gao Zhisheng wielokrotnie
porywany i torturowany przez
władze. Wyszedł z więzienia
jako schorowany człowiek.
Pastor Zhang Shaojie został w
lipcu 2014 roku skazany na 12
lat więzienia i wysoką karę
grzywny za rzekome o
„oszustwo”
i „zakłócanie porządku
publicznego”..
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat komunizmu
Módlmy się o wytrwałość dla północnokoreańskich chrześcijan.
KOREA PÓŁNOCNA
Módlmy się za rządzących w tym kraju, aby Duch Święty doprowadził ich do
pokuty i wiary w Jezusa.
Módlmy się, aby w wyznaczonym przez Boga czasie nastąpił przełomowy
moment, który przyniesie wolność i odnowę do Korei Północnej.
Módlmy się o bezpieczeństwo dla ukrywających się w Chinach uciekinierów
z Korei Północnej, którzy są tropieni przez północnokoreańskich i chińskich
agentów.
300 tys. chrześcijan zostało bestialsko
wymordowanych od 1948 r. Obecny
przywódca, Kim Dzong-Un, wzmógł ucisk
chrześcijan. W kraju panuje zupełny brak
wolności religijnej: dzielenie się ewangelią,
posiadanie Biblii czy uczestnictwo
w spotkaniu modlitewnym są karane
wysokimi wyrokami więzienia lub zsyłką do
katorżniczych obozów koncentracyjnych,
z których wiele osób już nigdy nie wychodzi
na wolność. Władze Korei Północnej uwięziły
tysiące chrześcijan.
Ewangelia przesyłana jest na teren Korei Północnej
w paczkach przywiązanych do balonów wypełnionych
helem.
www.gpch.pl
Potajemne czytanie Biblii
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat komunizmu
ERYTREA
Módlmy się za więzionych chrześcijan, zwłaszcza
tych, którzy są przetrzymywani w metalowych
kontenerach transportowych.
Haile Nayzgi,
(więziony od 2004 r.)
Prośmy Boga, aby ich zachęcał i umacniał w tych
strasznych dla nich okolicznościach.
Prośmy Boga, aby ewangelia była szerzona w tym
bardzo młodym i mało znanym afrykańskim
państwie.
Módlmy się o opamiętanie dla przywódców Erytrei.
W takich kontenerach władze Erytrei trzymają więzionych ludzi.
Od 2002 r. tylko cztery związki
wyznaniowe uznawane są za
legalne: prawosławie, sunnicki
islam oraz kościoły rzymskokatolicki i ewangelicko-luterański.
Kidane Weldou
(więziony od 2005 r.)
Od 2000 do 3000 chrześcijan
przebywa w strasznych
warunkach w więzieniach, m.in.
w metalowych kontenerach
pozbawionych wentylacji i toalet.
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat hinduzimu
Chrześcijan mogą spotykać
prześladowania ze strony bojowników
hinduskich oraz dyskryminacja
w systemie prawnym. Hinduizm jest
silnie wspierany przez państwo.
www.gpch.pl
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Świat hinduizmu
INDIE
Módlmy się, aby chrześcijanie mogli odważnie głosić ewangelię
pomimo zastraszania i przemocy, z jakimi spotykają się w wielu
stanach Indii.
Módlmy się, aby zarówno miejscowi chrześcijanie jak i zagraniczni
misjonarze działali w sposób niewzbudzający podejrzeń o
„przymusowe nawracanie”, demaskując w ten sposób intencje
stojące za prawami antykonwersyjnymi.
Chrześcijan spotykają szykany, napaści,
pobicia i uwięzienie. Chrześcijaństwo
przyjmują głównie Dalici - najubożsi
mieszkańcy Indii.
Módlmy się za przywódców Indii, aby rządzili kierując się zasadami
prawa i sprawiedliwości.
26-letnia wdowa z trójką
dzieci w obozie dla
uchodźców
W siedmiu stanach wprowadzono tzw.
„ustawy antykonwersyjne”, zabraniające
nawracania przy użyciu siły i przekupstwa,
często niesłusznie wykorzystywane
przeciwko chrześcijanom.
Spośród kilkudziesięciu tysięcy chrześcijan
z Orisy, którzy z obawy o życie musieli
opuścić swoje domy w 2008 r., ok. 10 tys.
wciąż przebywa w obozach dla uchodźców.
www.gpch.pl
Aktywiści hinduistyczni są coraz lepiej
zorganizowani i napadają na chrześcijan,
uzbrojeni w kije i metalowe pręty.
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ...
Hbr 13,3
Głos Prześladowanych Chrześcijan





Zachęca i wspiera chrześcijan, by wypełniali Wielkie Posłannictwo
Misyjne na tych terenach świata, gdzie głoszenie Ewangelii Jezusa
Chrystusa pociąga za sobą cierpienia.
Niesie pomoc duchową i materialną rodzinom osób, których dotknęły
prześladowania.
Zachęca cierpiących chrześcijan do postawy bezwarunkowej miłości
i przebaczenia w stosunku do prześladowców celem przybliżenia im
istoty wiary chrześcijańskiej.
Podejmuje akcje wsparcia i zachęty ludzi wierzących w krajach, które
wyzwoliły się spod władzy komunistycznej, celem odbudowy ich życia
i świadectwa chrześcijańskiego.
Działa na rzecz jedności wszystkich wierzących przez udzielanie
pomocy niezależnie od przynależności wyznaniowej oraz przez
ujawnianie i nagłaśnianie okrucieństw popełnianych na
chrześcijanach.
www.gpch.pl

similar documents