Prezentovanie knižníc v mobilných zariadeniach

Report
Prezentovanie
knižníc v
mobilných
zariadeniach
Mgr. Zuzana Juchová Jurošková
Vymedzenie pojmov
knižnica
???
tenký a hrubý klient
smartfón
Safari
Mozilla Firefox
Obchod je základ
Android
market
App Store
Prieskum
• zameraný na zistenie typov prezentácie knižníc
a ich úrovne prostredníctvom smartfónov
• obchod = App Store
• veľkosť skúmanej vzorky = 100 aplikácií nájdených
po zadaní kľúčového slova „library“ z celkového
počtu 1338 vyhľadaných aplikácií určených pre
smartfóny typu iPhone
Typy vyhľadaných
aplikácií
5%
aplikácie určené na tvorbu knižníc
multimédií
2%
aplikácie využívajúce knižnice
multimédií
3%
3%
knižnice určené pre lekárov, a pod.
9%
knižnice obsahujúce knihy zaoberajúce sa
konkrétnou problematikou
aplikácie na tvorbu knižníc špeciálne pre
ebooky/audiobooky
10%
53%
špeciálne aplikácie na hodnotenie kníh
čitateľmi
aplikácie „knižníc o knižniciach“
aplikácie určené na predaj kníh
13%
2%
nesprávne zaradené aplikácie
Prezentácia knižníc
spočíva v:
• v možnosti prístupu používateľa ku zdigitalizovaným
knihám a iným dokumentom zaradeným do
kultúrneho dedičstva (Famous Books – Treasures of
the Bavarian State Library),
• vo virtuálnych prehliadkach samotnej
budovy/budov knižnice,
• v navigácii ku knižnici zo štartovacieho bodu,
• v poskytnutí zoznamu udalostí a výstav
realizovanými knižnicami,
• v možnosti zadávania otázok pracovníkom knižnice,
• v multimediálnej prezentácii knižnice (obraz+zvuk),
• v sumarizácii relevantných odkazov, vrátane ich
oficiálnych stránok a pod.
Problém:
1. Ako sa dostať ku katalógom?
2. Ako získať hľadané informácie o knižnici ako
inštitúcii, alebo knižnici ako poskytovateľovi
služieb?
3. Aké sú možnosti vypožičania elektronických kníh
do smartfónu?
4. Ako zabezpečiť, aby aj knižnice u nás boli
dostupné prostredníctvom aplikácií?
Ďakujem za pozornosť

similar documents