Federatia Nationala a Patronatelor Serviciilor Publice din Romania

Report
FEDERATIA NATIONALA A PATRONATELOR SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMANIA
THE NATIONAL EMPLOYERS’ FEDERATION OF THE PUBLIC UTILITIES
OPERATORS OF ROMANIA
Str. George Enescu Nr. 27-29, Sector 1, 70141Bucureşti, Romania
Fondat 1990 – Membru al Patronatului European CEEP din anul 2000
PROPUNERI PRIVIND DEZVOLTAREA SI CONSOLIDAREA
ACTIVITATII DERULATE DE CATRE FEDERATIA NATIONALA A
PATRONATELOR SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMANIA
(FNPSPR) IN ANUL 2014

Prezinta : Dr. Ing. ION SORICI

Presedinte Liga Citadina

Presedinte Executiv FNPSPR
13-16 Martie 2013
Hotel Rina – Sinaia
In ultimii ani, Federatia Nationala a Patronatelor
Serviciilor Publice din Romania (FNPSPR), cu
reprezentativitate conform Legii 62/2011, si-a asumat
rolul stabilit prin HG nr. 246/16.02.2006, privind
aprobarea strategiei nationale de accelerare a
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, art.
5, alin. (3), litera K, de unic partener de dialog social si
profesional pentru toate problemele privind
managementul serviciilor publice de utilitati.
I.
Asumarea acestor responsabilitati inseamna o
permanenta preocupare pentru realizarea principalelor
obiective si prioritati din sfera serviciilor comunitare de
utilitati publice legate:
Dezvoltare si modernizare;
 Cresterea calitatii;
 Finantarea investitiilor din domeniul infrastructurii locale,
inclusiv prin atragerea fondurilor europene;
 Reforme manageriale si administrative;
 Pregatirea profesionala continua, calificarea personalului;
 Cresterea capacitatii tehnico-organizatorice a operatorilor;
 Starea capacitatii tehnico-materiale a operatorilor,

II. Pentru promovarea, reprezentarea si rezolvarea
problemelor operatorilor din serviciile publice de utilitati
cat si pentru ridicarea standardelor de performanta ale
operatorilor din domeniu, FNPSPR si Liga Citadina au creat
Centrul de Management si formare profesionala in serviciile
publice de utilitati, avand un colectiv de specialisti in planul
consultantei manageriale, in cel al asigurarii dezvoltarii
profesionale continue prin programe de training, precum si
in sprijinirea accesarii de fonduri europene si implementarii
proiectelor, a carui activitate concreta, consta in :
II.1 Servicii de consultanţă pentru operatorii din serviciile
publice de utilitati şi autorităţile administraţiei publice locale
Elaborare strategii de dezvoltare.
 Studii de restructurare a societăţilor comerciale din sistemul
serviciilor publice de utilitati
 Elaborare planuri de afaceri.
 Elaborare master planuri.
 Reproiectarea sistemului de management al unui operator în
condiţiile regionalizării activităţii sale (structură organizatorică,
sistem informaţional, metodologic şi decizional).
 Bugetarea multianuală a investiţiilor.
 Previziunea masei salariale.
 Asistenţă în recrutarea, selecţia şi managementul carierei
resurselor umane.

Studii de impact social privind gradul de satisfacere a
beneficiarilor unui serviciu public.
 Proiectare şi implementare indicatori de performanţă pentru
managementul operatorilor. Realizare tablouri de bord.
 Benchmarking-ul unui serviciu public.
 Proiectare de soluţii IT şi de sisteme informatice pentru creşterea
calităţii serviciilor publice.

II.2 Elaborare cereri de finanţare pentru accesarea de fonduri
în cadrul unor programe operaţionale (POS DCA, POS DRU,
POS CCE
II.3 Participare la implementare de proiecte finanţate prin
fonduri europene.
II.4 Dezvoltarea profesională a resurselor umane prin
programe de training
Federatia Nationala a Patronatelor Serviciilor Publice din
Romania, ca si organizatie patronala si profesionala in
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, dispune de
un personal de inalta tinuta profesionala, disponibil sa ofere
consultanta de specialitate in scopul implementarii, aplicarii si
respectarii prevederilor legislatiei incidenta serviciilor
comunitare de utilitati publice si, inclusiv realizarii de
documentatii privind :
1. Analize diagnostic
2. Studii de oportunitate
3. Expuneri de motive ale initiatorilor de acte normative avand
aplicabilitate locala.
4. Conformarea autoritatilor administratiei publice locale la
prevederile art. 8 alin.(2) lit. H din Legea 51 /2006 republicat,
legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv :
 regulamente ala serviciilor comunitare de utilitati publice
 caiete de sarcini ale serviciilor comunitare de utilitati publice
 modele de contract de furnizare / prestare a serviciilor comunitare
de utilitati publice
 stabilire/ modificare/ajustare de tarife pentru serviciile comunitare
de utilitati publice
 alte documente aferente serviciilor comunitare de utilitati publice,
impuse de particularitatile situatiei existente / cerute de beneficiar.
5. Obtinerea licentelor de operator de servicii comunitare de utilitati
publice
6. Infiintarea si functionarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilitati publice
Reprezentarea FNPSPR in :
-
Unitatea centrala de monitorizare a serviciilor publice din
cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice
-
Consiliul Consultativ al ANRSC si in comisiile de licentiere
-
Comisiile de specialitate ale Parlamentului ( servicii publice
si industrie, administratie publica, mediu,etc).
-
Comisiile de dialog social teritoriale la nivelul prefecturilor
-
Comitetul Sectorial pentru Standardele ocupationale
De asemenea, FNPSPR isi propune :
-
-
-
-
semnarea unui acord de parteneriat cu Ministerul pentru
Dialog Social privind promovarea dialogului social tripartit in
sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
actualizarea acordului de parteneriat cu structurile asociative
ale autorităţilor publice locale şi cu UNCJR;
realizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii patronatelor
si organizaţiilor sindicale din ramura gospodăriei comunale
pe teme privind dezvoltarea şi modernizarea serviciilor
publice;
acreditarea FNPSPR de către ANC (Autoritatea Naţională de
Calificări) ca furnizor de formare profesională şi calificare a
personalului din serviciile publice;
reluarea activitatii revistei FNPSPR “ INFO”.
- reluarea activităţii în cadrul comisiilor de specialitate ale CEEP - The
European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services
de la Bruxelles ( Centrul European al Angajatorilor si Intreprinderilor
Furnizoare de Servicii Publice );
- organizarea de vizite de studii şi schimburi de experienţă în ţări ale
Uniunii Europene;
- realizarea de parteneriate şi acorduri de colaborare cu organizaţii
similare din Europa;
- organizarea anuală în România a unei Şcoli de vară / iarnă cu
participarea reprezentanţilor organizaţiilor patronale din serviciile
publice europene;
- pregătirea până la sfârşitul lunii mai a unui eveniment naţional
care să marcheze un deceniu de la crearea FNPSPR cu tema Serviciile
publice ca mijloc de dezvoltare locală şi a Expoziţiei universale:
Echipamente, produse şi servicii pentru administraţia locală;

similar documents