Apartheid in zuid-afrika omgedraaid?

Report
APARTHEID IN ZUIDAFRIKA OMGEDRAAID?
ASSF-project Nick Laarhoven, voorjaar 2012
Inhoud
• Stage
• Het ASSF-onderzoek
• Het apartheidsregime
• Hedendaagse sociale verhoudingen
• Maatregelen overheid voor aanpak economische
ongelijkheid
• Conclusie
• Toekomstbeeld
• Vragen
Stage bij Kubik
• Bestaat ongeveer 8 jaar
• Maakt nog steeds geen winst
• Onprofessionele, inefficiënte productieafdeling
• Verspilling van tijd, materialen en geld
• 5S-verbeterproject op de productievloer
Waarom Apartheid?
Onderzoeksvraag ASSF
• In hoeverre is de scheiding van de samenleving tussen
zwart en blank, 18 jaar na afschaffing van de apartheid,
nog steeds aan de orde in Zuid-Afrika?
De verhoudingen ten tijde van het
apartheidsregime
• Wat hield het regime in de praktijk o.a. in?
• Huwelijken tussen verschillende rassen verboden
• Speciale scholen
• Blanken altijd eerst aan de beurt bij de kassa
• Speciale paspoorten voor zwarten
• Na bepaalde tijd waren zwarten niet meer welkom in de stad
• Reacties zwarte bevolking:
• Opstanden
• Rellen
• Gewelddadige acties
Het bloedbad van Sharpeville
De moord op Amy Biehl
Hoe zijn de sociale verhoudingen tussen
blanken en zwarten tegenwoordig? (1/2)
• Op het eerste gezicht niks aan de hand:
• Als gewone toerist merk je niks van spanningen e.d.
• In de townships ben je ook als blanke meer dan welkom
Hoe zijn de sociale verhoudingen tussen
blanken en zwarten tegenwoordig? (2/2)
• Maar als blanke inwoner van Zuid-Afrika zie je een hele
andere kant:
• Politici beschuldigen elkaar van racisme
• Media zorgen voor verkeerd beeld (in handen ANC?)
• Blanken voelen zich gediscrimineerd
(werkgelegenheid/toelatingseisen universiteiten)
• Blanken zijn erg ontevreden over de mentaliteit van zwarten
Wordt de economische ongelijkheid effectief
aangepakt door de overheid? (1/2)
• Interview met Geordin Hill-Lewis
• Onderminister van Handel en Industrie
• Lid van de DA
• Parlement van de Western Cape
• Aanpak overheid d.m.v. ‘Black Economic Empowerment’
• % zwarte werknemers/bestuurders/aandeelhouders
Wordt de economische ongelijkheid
effectief aangepakt door de overheid? (2/2)
• Grootste oorzaak armoede = hoge werkloosheid
• Komende 10 jaar een economische groei nodig van 8%.
• Investeringen buitenlandse bedrijven vereist.
• Korte-termijn-beleid van ANC werkt dit tegen:
• Nieuwe business  nationaliseren om mee te kunnen profiteren
• Kwaliteit omlaag  bedrijven gaan kapot  werkloosheid
• Grootste voorbeeld is de mijnindustrie
• Mogelijke oplossing: Vrije marktwerking
• Kwaliteit omhoog, aantrekkelijker voor investeerders, meer mensen
met een baan en op termijn inkomsten door belasting.
Conclusie
• Op eerste gezicht lijkt apartheid totaal niet meer aan de
orde, ook niet omgedraaid.
• In de onderste laag van de bevolking is hier ook niks van
terug te vinden.
• Op hoger niveau worden maatregelen ingevoerd om de
(economische) verschillen te doen laten verdwijnen,
hierdoor wordt de blanke bevolking gediscrimineerd.
•  Dus wat dat betreft is de apartheid daadwerkelijk
‘omgedraaid’.
Toekomstbeeld
• Politiek:
• De DA is langzaamaan terrein aan het winnen t.o.v. het ANC, maar dit is
tot dusver alleen in de Westkaap.
• Rest van het land is voor overgrote deel zwart, en die blijven stemmen op
het ANC. (ook m.b.v. trucjes van ANC)
• Economie:
• Gaat eerder achteruit dan vooruit, omdat mensen op verkeerde plekken
worden gezet.
• Blanken (kennis van het land) verlaten het land vanwege de slechte
kansen.
•
Sociaal
• Blanken worden steeds meer ontevreden en situatie van zwarten verbetert
niet echt, dus kans op enige wrijving.
Vragen?

similar documents