Slaid 1 - Arengufond

Report
E-autod on tulemas. Olge valmis.
[email protected]
Mis on rohelised autod
Miks see teema üleval on?
Milline on asjade seis 2009/09
Rohelise transpordi poliitikas
Tehnoloogiaarengus
Elektromobiilne Eesti – Miks?
Majanduse Rohelise Kasvu Kava
Millised on rohelised autod?
Fuel Cell
kütuseelement
Kõige energiaefektiivsem
0,15 kWh energiat 1km kohta
EV e. elektriauto
Rohelised autod
PHEV-s
Laetavad hübriidid
Series hybrid
Hübriidid
Parallel hybrid
Biokütusel autod
Mild hybrid
E(lektri)volutsioon
Joonis: SpiegelOnline
Miks kogu maailm räägib elektromobiilsusest?
3 makrotrendi
Kliimamuutused ja Võitlus KHG
keskkonnateadlikkus emissiooniga
Geo- ja ressursipoliitika
Energiarelvade
välkumine
Tehnoloogia areng
Uued energiatootmise ja
salvestamise
tehnoloogiad (mobile
revolution)
Mis muutub
Tarbija
Automüügi langus,
säästlikkus tarbijatrendi
tipus
Tootjad
Uued akud, hübriidautod,
elektriautod
Valitsused
Kliimapoliitikad
Energiapoliitikad
Transpordipoliitikad
T&A poliitikad
Fire starter: III nafta šokk @2018
Source: Federal Reserve Bank of St. Louis.
http://research.stlouisfed.org/fred2/series/OILPRICE/downloaddata?cid=98
Reaktsioon
Obama
USA-s miljon e-autot
@2015
Merkel
2020 miljon e-autot
Saksamaale
Brown & Sarkozy
Me toetame sadade
miljonite eurodega e-autode
arendamist
Kus me oleme 2009.a. sügisel
Talvised-kevadised poliitiliselt statementid
maailma liidritelt on jõudmas väljunditeni
(toetused, laenud jne)
Laborites on küpsemas uusi
(energiasalvestus-) tehnoloogiaid
Ükski autofirma ei julge öelda, et nad ei
tegeleks roheliste sh. elektriautode
arendamisega
Poliitika
EU Green
Car
Inititative
5 bEUR
Mõõdetuna miljardites dollarites
Riiklikud vahendid elektromobiilsusele ja teistele puhta
transpordi initsiatiividele.
7,3
2
2,4
USA
green
transport
stimulus
0,7
0,6
Viimased poliitika
initsiatiivid
Agency Elektromobilität (GER, eelarve
44,6MEUR)
 Obama 2,4mlrd $ stimulus laiali jagatud

 1,5 akutootjatele
 0,5 elektriajamitele/mootoritele
 0,4 elektriautode ostmiseks erinevatesse
demoprojektidesse, infrastruktuurile jne
E-autode arenduse hetkeseis
Elektriautod aastatel 2010-2015
Tesla
Roadster/Model S
Ford
Focus EV
Hyundai
BlueWill
Mini
E
FIAT
?
GM Chevy
Volt PHEV, Opel Ampera jt
Subaru
Stella
VW
Up?
Toyota
Prius Plug-In
Honda
?
Citroen
EVie
BMW
Project I
Peugeot
Nissan Leaf
Renault ?
Mitsubishi
iMIEV
2009
2010
2011
Mazda
?
Volvo
ReCharge
Mercedes
E-Drive?
2012
2013
2014
2015
2016
Nissan Leaf
Range 160km
Hind: ?
Tesla Model S
Range 260km
Hind: 49 900$ (koos dotatsioonidega)
Smith Electric
Range ~240km
Hind: ?
Veel pilte Frankfurdist
Rahvusvaheliselt automessilt @2009/09
Mis toimub energiasalvestustehnoloogiates 2009-2015
Aku hind
Võtmekriteerium akusüsteemi hind per kWh
Eelkõige markeerib see e-autode hinnakonkurentsi võimet tavaautode suhtes
US DoE hinnang 2007
1000
GM Volt aku 2008/09
500
BYD aku (hinnang) 2009
US DoE eesmärk 2014/15
200
E-Autode konkurentsivõime koridor
$/kWh
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Energiatalletusvõime
Elektrokeemia areng: palju mahub energiat ühte kilosse
?
5-10 aasta jooksul jõuavad kommertsialiseerimisse akukeemiad, mis tõstavad
energiasalvestusvõimet kordades
Liitium-oxygen
3500 – 6000 Wh/kg
5000
100kg akupakett võimaldab sõita
400 kuni 1600 km
Liitium-väävel
600-2500 Wh/kg
500
100kg akupakett võimaldab sõita
100 kuni 150 km
Liitium-ioon 150-200 Wh/kg
Erinevad keemiad (FePO, Mg
jne)
50
Wh/kg
Kommertsialiseerimine
NiMH
50-70 Wh/kg
2007
2010
2014
Laadimisvõrk ja laadimissüsteemid
E-autode infrastruktuur
Palju enamat kui akulaadimine
5. Auto-võrk ja autoauto side
3G + GPS
Sõiduandmed
Lisateenused
4. RFID/Plugin side
auto ja NAPi vahel (ID,
kilometraaž, energiatarbimine, lisateenused
1.Laadimispunktid/NAPs
Level 1. 220V pistikud
Level 2. 440V < ?
Kiirlaadimisjaamad
Akuvahetus?
Car
OS
ID ja mõõtmissüsteem
2. Wireless
andmeside
3. Veebipõhine
kliendiliides
e-arved, läbisõit,
lepingud/paketid
tarbimise ja ID kohta +
lisateenused
Laadimistehnoloogiad 1.0
Energia traati mööda autosse
Level 1: laadimispunktid
230V pinge, 1 faas,
Täislaadimine sõltuvalt akust 3-8
tundi
Level 2: kiirlaadimine
400V, 3 faasi ?
Täislaadimine sõltuvalt akust 15
minutit kuni tund
Lisaks laadimisele andmevahetus auto ja laadimispunkti vahel.
Laadimistehnoloogiad 2.0
Energia ja andmed laineid mööda sõidukisse
Induktiivlaadimine ja
elektrifitseeritud teed
Energia kantakse
autosse üle EM lainete
abil ilma otsekontaktita.
Auto identifitseerib end
RFID tehnoloogia abil.
Prototüüp: 10 minutiga
25kWh energiat (~160
km sõitu)
Hetkeseis ja võimalused
Personaaltransport Eestis
Täna
2020
550 000 sõiduautot
100 000 e-autot
7-10 miljardit km/a
(54 km päevas)*
2 miljardit e-km/a
8-12 miljardit krooni
autokütustele aastas**
0,3 TWh kohalikku el.
energiat aastas*
* Eesti Statistikaamet
** Keskmiselt 0,08L/KM, keskmiselt 15EEK/L
* keskmiselt 15kWh/100km
E-personaaltranspordi areng ja
Eesti asjaosalised
T&A
TTÜ
Jõuelektroonika ja elektriajamid
Elektroenergeetika, energiasüsteemid, jaotusvõrk
RFID tehnoloogiad (raadio- ja sidetehnika)
Mehhatroonika, IT?
TÜ
Keemia Instituut, superkondensaatorite valdkond
E-personaaltranspordi areng ja
Eesti asjaosalised
Sõidukid
start
upid
ZEV, rodster
Tulemas kergesõidukid : Veloelektrik, Stigo

Ümberehitus
Silwi Autoehituse As
E-personaaltranspordi areng ja
Eesti asjaosalised
akud, akusüsteemid, elektroonika
Akud
Ecometal (ümbertöötlus)

Elektroonika
Allhange: Enics, Stoneridge, ABB jt
Originaaltootjad: Estel?, Artec?
 jpt.
E-personaaltranspordi areng ja
Eesti asjaosalised
Infrastruktuur, võrk, IKT – tugevam
olemasolev baas
Energeetika
EE, BEN, 4Energia
Elering ehk Põhivõrk?
Hardware
Harju Elekter jt.
Tarkvaraarendus,
telemaatika
Tugevad süsteemiintegraatorid Webmedia, Helmes, jt
Originaallahendused: Oskando SeeMe
Äri Eestis: millal?
2010-11: turuarendus sh. ka
regulatsioonide teema, äri jaoks
“seemnefaas” sh. infra pilootprojektid,
väärtusahela konsolideerimine
 2012-13 äriklientide pilootprojektid (fleet
solutions)
 2013-15 eraklienditurule sisenemine

Riigi plaanid perspektiiviga kuni 2020
Majanduse rohelise kasvu kava
Miks?  2009.a. II lisaeelarve toetamise
kokkuleppe
 Miks 2?  RMi kava CO2 müügiks
 2009-2013 taastuvenergia ja
energiasäästu toetuseks 2,5mlrd EEKi +
4,5 mlrd taastuvenergia toetusskeem
 Kuni 2020  13,5mlrd EEKi rohelise
kasvu toetamiseks

Rohelise kasvu teemad
Energiakasutuse tõhustamine:
elamumajanduses
 Taastuvenergia allikate mitmekesistamine: tuule
tasakaalustamine, bioenergia laiem kasutamine
sh. transpordis (biogaas ühistranspordis)
 Põlevkivi energia keskkonnasäästlikumaks
muutmine (uued blokid, tuha ladestamine)
 Muud teemad (maksud, 2011 rohelised
riigihanked, jäätmekäitlus, energiatehnoloogiate
programm, energiaagentuur)

Rohelise kasvu teemad / MKM
ettepanekud
Holding fond erinevate meetmete
rahastamiseks (laenud, riskikapital)
 ISO 14000 keskkonnajuhtimise sertifikaadi
toetus
 Clean tech teadus- ja arendustöö
võimekuse kasvatamine (clean
tech/energeetika TAK + prototüübi faasi
toetused)
 Elektromobiilsuse pilootprojektid

Elektromobiilne Eesti 2020
ettepanekud





Elektromobiilsuse üksus Energiaagentuuri
juurde
Prototüüpimise meede
Võrgu pilootprojekt
Rohelised hanked
Ehitusnõuded
Elektromobiilne Eesti 2020
Lisainfo http://ee2020.wordpress.com
[email protected]

similar documents