Offline Address Book

Report
Offline Address Book
Damian Cecotka
Premier Field Engineer
2013 01 17
Agenda
•
•
•
•
•
OAB
Tworzenie i dystrybucja
Pobieranie
Troubleshooting
DEMO
Czym jest Offline address book ?
•
Książka adresowa trybu Offline (Offline Address Book
przechowuje Książki adresowe (Address Book)
skonfigurowane na serwerze Microsoft Exchange.
Książka adresowa trybu offline zawiera listę adresatów,
która jest wykorzystywana przez użytkowników
pracujących zdalnie bądź offline w celu uzyskania
informacji o innych użytkownikach w organizacji.
Wersje OAB
•
OAB version 2 (ANSI OAB) Wersja te jest od Exchange 5.5
•
OAB version 3 (Unicode OAB) Ta wersja jest od Exchange 2003.
Posiada ona dodatkowe informacje, redukujące ilość połączeń RPC
do serwera. Dodatkowo Unicode OAB zawiera funkcje, które
pozwoliły na sortowanie w różnych językach.
•
OAB version 4 (Unicode OAB) Wprowadzona w Exchange 2003
Service Pack 2 i wspierana przez Outlook 2003 (SP2), Outlook
2007, and Outlook 2010, Outlook 2013.
Wersja 4 OAB
•
Nowe formaty plików
•
Używa technologii o nazwie Binpatch (Binary Delta Compresion)
•
Używa kompresji LZX. Jest to ten sam model kompresji danych,
który jest używany przez Windows Updates
•
Wprowadza większą tolerancję dla pobierania różnicowego. OAB
v4 toleruje do 50% różnicy w stosunku do pełnej OAB na
serwerze. W poprzednich wersjach było to tylko 12.5%
•
Indeksowanie OAB jest oparte na ustawienie regionalne (język /
kraj) klienta, a nie na serwerach
•
OAB v4 dodaje pełną nazwę do indexu OAB ANR.
OAB Rodzaje dystrybucji
•
Public Folder distribution
Dystrubucja polegająca na umieszczeniu wygenerowanej OAB w
systemowych folderach publicznych.
•
Web-base distribuiton
Dystrybucja polegająca na opublikowaniu OAB po przez WWW
Proces generowania OAB
•
Microsoft Exchange System Attendant wywołuje plik oabgen.dll w celu
zbudowania OAB
•
Pobierane są informacje o szablonach i tworzone tymczasowe pliki
szablonów oraz tymczasowe pliki szablonów klienckich dla wszystkich
języków jakie wspiera Exchange Serwer
•
Po utworzeniu plików szablonów odpytujemy AD w celu uzyskania
informacji o listach adresowych oraz ich zawartości
•
Następnie dane te są procesowane i zapisane do tymczasowych plików w
tymczasowej lokalizacji (System Temp directory)
• Dla wersji 2 i 3 OAB mamy pliki: BROWSE.OAB, DETAILS.OAB,
ANRDEX.OAB, RDNDEX.OAB, TMPLTS.OAB, szablony plików językowych
oraz CHANGES.OAB
• Dla wersji 4 mamy pliki: DATA.OAB, szablony plików językowych i
BINPATCH.OAB
•
Numer „sewkencyjny” dla OAB jest zwiększany po każdym wygenerowaniu
OAB
Dystrybucja OAB – Foldery Publiczne
Dla każdej wersji OAB tworzony jest podfolder
• Do każdego podfolderu dodawane są wiadomości
• Exchanage replikuje te dane do wszystkich baz
folderów publicznych posiadających replikę
•
Dystrybucja OAB – Foldery Publiczne
•
W zależności od wersji OAB różne wiadomości i
załączniki są dodawane
Dystrybucja OAB - Webowa
Tylko OAB w wersji 4
• Na serwerze Mailbox tworzony jest udział(share)
„ExchangeOAB”
• Dla każdej generowanej OAB jest tworzony podfolder o
nazwie <GUID> danej książki
• Skompresowane pliki z tymczasowego folderu są dodawane:
• OAB.XML
• *-DATA-<sequence>.LZX
• *-BINPATCH-<sequence>.LZX
• *-LNG<Lang ID>-<sequence>-LZX
• *-Mac<LangID> - <sequence>-LZX
•
Dystrybucja OAB - Webowa
•
•
•
•
•
Usługa Exchange File Distribution działa na każdym
serwerze CAS
FDS pobiera i kopiuje pliki z udziału na serwerze MBX
do lokalnego folderu
Domyślnie pobiera co 8 godzin
• Aby zmienić: Set-OabVirtualDirectory -PollInterval 30
Outlook 2007+ otrzymuję URL który wskazuję na index
XML plików danych
URL ten jest dostarczany przez usługę Autodiscover
Interakcja pomiędzy Klientem, Active Directory i
Exchange
Zmiany w Exchange 2013
Tylko model dystrybucji opartej o Web
• Generowana przez OABGeneratorAssistant działającym
pod usługą Microsoft Exchange Mailbox Assistants
• Generowana na MBX serwerze, który ma „aktywną”
skrzyknę arbitrażową
• Pliki OAB są zapisywane do w/w skrzynki, następnie
kopiowane do
%ExchangeInstallPath%\ClientAccess\OAB
• Serwer CAS 2013 przesyła (proxy) wszystkie żądania
pobrania do odpowiedniego serwera MBX 2013
• Harmonogram generowania
•
Outlook i OAB
Pojedyncza książka dla każdego użytkownika
• Domyślne ścieżki
• C:\Documents and Settings\<Windows Alias>\Local
Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
• C:\Users\<Windows
Alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Offline
Address Books
•
•
Odszukanie Offline Address Book przez Auto Discovery
Pliki OAB w Outlook
File Name
Description
Anrdex.oab
This file is an index for resolving ambiguous names.
Browse.oab
This is the core file. This file contains the object type, the display name, and a pointer in the
Details.oab file for each object.
Details.oab
This file contains all the object details (those that were included in the generation of the
offline address book), except for the display name.
Pdndex.oab
This file contains the changes to domain names and the lists thereof.
Rdndex.oab
This file is an index for resolving relative distinguished names.
Tmplts.oab
This file contains strings for dialog boxes and for any other items that are static in the offline
address book. Therefore, this file does not increase if you add additional objects to your
directory.
Uxxxxx.oab - This file is the Unicode version of the xxxxx.oab file
Pobieranie OAB
•
Pełne pobranie
• Zawiera pełną kopie OAB
• Pobranie, rozpakowanie do plików tymczasowych,
zmiana nazwy na docelowe
•
Różnicowe pobieranie
• Zawiera zmiany od czasu wygenerowania
ostatniej/poprzedniej OAB
• Pobranie kilkunastu plików Binpatch.oab
• Zmiany są dodawane do pliku Udetails.oab
• Ponowne wygenerowanie pozostałych plików
Pobieranie OAB
Pobieranie Offline Address Book
OAB jest pobierane co 24 godziny
• Outlook ma limit prób pobrania pełnej kopi OAB – raz
na 13 godzin
• Outlook nie ma limitu na próby pobrania kopi
różnicowych
• Outlook będzie próbował pobrać kopie różnicowe co
godzina, aż do skutku
• F9, Wyślji/Odbierz nie aktualizuje OAB
•
Full details vs. no details
•
•
•
W wersji 4 OAB, nie ma
wsparcia dla No Details
offline address book.
Dla użytkownika
końcowego, bez względu na
wybór, „full details” jest
zawsze wykonywana
OAB v2 or v3 będzie
wykorzystywała No Details
Pobieranie OAB w Ex2010
Pobieranie OAB w Ex2013
Autodiscover a pobieranie OAB
Site Milan
Przed RU1 SP2 Exchange OAB jest
pobierana z CAS najbliższego dla
skrzynki użytkownika
Site London
Autodiscover a pobieranie OAB
Site Milan
Po RU1 SP2 Exchange OAB jest
pobierana z CAS który jest używany w
procesie autodiscover
Site London
Troubleshooting
Offline Address Book nie generuje się
•
Problemy z generowanie OAB –Typowe przyczyny:
• Problemy z uprawieniami do dysków lub folderów
publicznych.
• Dostęp do folderu %TEMP%
• System Attendant ma problemy z dostępem do
Directory Service.
•
Problemy z generowanie różnicowej OAB - typowe
przyczyny:
• Uszkodzone pliki lub brak pliku binpatch
• Brak miejsca do zapisania plików na dysku
Troubleshooting
Offline Address Book nie generuje się
Zwiąkszyć logowanie dla komponentu
MSExchange\OAL Generator
Troubleshooting
Publikacja Offline Address Book
•
Czy istnieje przynajmniej jeden Oab-VirtualDirectory w
organizacji ?
• Sprawdź OAB Virtual Directory na serwerach CAS
•
Czy są OAB ustawione do publikacji Web ?
Czy pliki offline address book zostały zreplikowane do
serwerów CAS z serwera Mailbox server (OABGen
serwer)?
• Update-FileDistributionService <casName> -Type
OAB
• Zmiana logowania dla
– MSExchangeFDS\FileReplication
– MSExchangeFDS\General
•
Troubleshooting
Offline Address Book pobieranie
•
•
Downloading OAB v2 or v3 – Klienci Microsoft Outlook
zależą od podłączenie do Folderów Publicznych
Poniższe narzędzia mogą pomóc w diagnozowaniu
problemów z pobieraniem OAB:
• OABInteg
• Netmon
Troubleshooting
Offline Address Book pobieranie
Pobieranie OAB v4 przez Web Distrubution
• Gdy są problemy zweryfikować:
• Połączenie pomiędzy klientem a serwerem CAS
• Czy usługa Background Intelligent Transfer Service
jest uruchomiona
• Czy OAB Virtual Directory (działa, uprawnienia,
autoryzacja)
•
Proces Recovery dla Orphaned Offline Address Book
w Exchange 2010
•
•
•
Orphaned OAB Recovery jest częścią procesu OAB
maintenance
Definicja Orphaned „co najmniej od 25 godzin nie ma
aktualizacji".
Jeśli Orphaned OAB zostanie znaleziona:
• OAB Maintenance Service podejmie próbę
przeniesienia generowania OAB na inny działający
serwis.
OAB timing
Domyślny czas generacji Domyślne pobieranie co 24hDomyślnie pobierane co 8 godzin
03.01 05:00
OAB jest generowana na
serwerze MBX
03.01 10:00
Outlook
sprawdza/pobiera OAB
03.01 12:00
CAS pobiera nową OAB
USERS COMPLAIN !!!
BE AWER OF THIS
04.01 09:00
Użytkownik nadal nie
widzi nowo utworzonej
skrzynki
04.01 12:00
02.01 12:00
02.01 16:00
Nowa skrzynka została
utworzona
DEMO
Pytania?
Kontakt
Damian Cecotka
Premier Field Engineer
Microsoft
http://blogs.technet.com/b/pfe-polska
© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks
and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of
Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to
be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this
presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION

similar documents