Lysbilder fra kontaktmøte Vg3

Report
Velkommen til kontaktmøte Vg3 23.10
•
•
•
•
•
•
Resultater/fullført og bestått
Karriereveiledning for Vg3
Eksamensperioden
Russetid
Avslutning for Vg3
Møte i klasserommene
m/kontaktlærer
Fullført og bestått
Skoleår
AFK
Valler
2013/14
2012/13
86%
83%
93%
93%
2011/12
81%
88%
2010/11
81%
93%
2009/10
83%
94%
2008/09
79%
93%
Gjelder programområde SSP
Alle tre årene
Oppfølging av fravær
Karriereveiledning 2014:
5-10.september: Info hva skjer i vg 3? Søknadsfrister og søkerprosess til
høyere utdanning i inn-og utland. UCAS, ANSA, Universitetsturneen
12. September: Across the Pond, studier i Storbritannia, UCAS-søknad
17. September : Norge-Amerika Foreningen
7. Oktober: NTNU – Industriell økonomi og teknologiledelse
14. Oktober: Info om Psykologistudiet v/ psykolog Henrik Gilde,
15. Oktober: Sonor Study outside Norway)New Zealnd, USA, England,
Australia-studier I utlandet
24. Oktober: Besøk fra Handelshøyskolen BI
Desember : Besøk fra NTNU
Desember : Besøk fra CBS
Desember : UiT – Ida Knudsen-Politikk, økonomi, filosofi
Desember : Studere i London
Desember : Infomøte i storefri: Studier , valgmuligheter, søknadsprosesser,
poengkrav,
Karriereveiledning 2014:
10. Januar: Universitetsturneen: 08.30-12.00. Informasjon- og besøksdag fra
Universitet og Høgskoler, Parallellforedrag.
Februar: Utdanningsmessen i Oslo SpektrumFebruar: Karriere økt storefri.
Søknadsprosessen Samordnaopptak
Mars: Åpen Dag: UiO, UMB,AOH, BI, div fagskoler (søknad)
Mars: Søknadsfrist studier Danmark
Mars: Drop-in-veiledning i storefri
Mars: Individuell karriereveiledning, hjelp i søknadsprosessen.
April: Individuell karriereveiledning, hjelp i søknadsprosessen
15.April:Søknadsfrist Universitet og høgskoler i Norge og Sverige
ANSA: (ca. kl 1700-2100)
Oktober
8. Gruppeveiledning: Studier i USA, ANSA sentralt
10. Temakveld: Studier i Brasil, ANSA sentralt
22. Gruppeveiledning: Studier i USA, ANSA sentralt
24. Kick-off; Studier i Australia, ANSA sentralt
29. Temakveld: Idrettsstipend i USA, ANSA sentralt
31. Informasjonskveld: Studier i Irland, ANSA sentralt
November
5. Gruppeveiledning: Studier i USA, ANSA sentralt
19. Gruppeveiledning: Studier i USA, ANSA sentralt
25. Gruppeveiledning: studier i UK, ANSA sentralt
Desember
3. Gruppeveiledning: Studier i USA, ANSA sentralt
VIKTIGE SØKNADSFRISTER:
PRIVATIST oppmelding:
15. september, høstsemester
15.januar, vårsemester
www.privatistweb.no
NORGE:
1.mars: Politihøgskolen: (må fylle 20 år i søkeråret)
15.april: Universitet og høgskoler i Norge
www.samordnaopptak.no
1.juli: Ettersending av vitnemål og omprioritering på studieønsker.
20.juli: Hovedopptak universitet og høgskoler
26. juli: Svarfrist til universitet og høgskoler
UTLANDET:
NB: Ulike søkerdato fra land til land:
Se www.ansa.no - søknadsfrister
Kurs i LEDELSE for vg3
Valler vgs
Kurs for elever som ønsker å lære mer om ledelse, teambuilding, selvfølelse og
kommunikasjon.
I tillegg blir det bedriftsbesøk og møte med ledere.
Kurset går over 4 skoledager spredt gjennom skoleåret.
EKSAMENPERIODEN VÅREN 2015
•
Uke 15/16 heldagsprøver/påskeprøver
•
fredag15.5 kunngjøring trekkfag
•
•
Alternativ timeplan fra 18.5
Skriftlig eksamensperiode 19.5 – 3.6
Norsk hovedmål 29.5
•
Med forbehold:
muntlig eksamen:
trekkes 8.6 og gjennomføres 10.6
Avslutning for Vg3 11.06.13 kl.19.00
Russetid

Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en
positiv vinkling og godkjennes av skolens
ledelse.

Russ på Valler v/ Henrik Skåtun president

Politiet informerer v/ Mia Kværna

Viktig å huske på som foreldre
v/ helsesøster Solfrid Lien Hoff

Tema økt m/ helsesøster og politi i april

Besøk av Statens vegvesen etter avtale med
russestyret
MØTE M/KONTAKTLÆRERE
3a
3b
3c
3d
3e
3f
Tone Sørli Lund
Arne Dahl
Dagne Nordli
Alexander Borch
Mette Bø
Ragnhild Sprovin
R21
R22
R23
R24
R25
R02

similar documents