Document

Report
Kandidater til
stortingsnominasjonen
2012
Buskerud Høyre
Helge Chr. Aaby
Politiske interesseområder:
Trygge lokalsamfunn og næringspolitikk.
Alder: 67
Bosted: Øvre Eiker
Stilling:
Leder/konsulent/rådgiver
Nøkkelkvalifikasjoner:
Lang erfaring som leder i næringslivet i Norge og
Skandinavia. De siste år som generalsekretær for et
forbund tilknyttet NHO/Norsk Industri.
Samfunnsorientert med lang erfaring innen
bedriftsutvikling og ledelse. Kompetanse innen
organisasjonsutvikling, ledelse, salg og
markedsføring og ledelse på norsk og internasjonalt
nivå. Sitter i annen periode i kommunestyret i Øvre
Eiker.
Morten Mack Berger
Alder: 22
Bosted: Hole
Stilling: Student
Politiske interesseområder:
Utenrikspolitikk, forsvarspolitikk men også
miljø og naturforvaltning. Følger også med
på andre aktuelle samfunnsdebatter og er
interessert i spørsmål knyttet til arbeid,
skole samt helse og omsorg.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Samfunnsengasjert, samarbeidsvillig,
inkluderende, noe politisk erfaring (på
lokalnivå).
Tom Bratlie
Alder: 45
Bosted: Hurum
Stilling:
Kommunikasjonsdirektør
Politiske interesseområder:
Næringspolitikk, samferdsel og regional utvikling.
Nøkkelkvalifikasjoner:
20 års erfaring både som gründer og leder i
næringslivet; først i den lille bedriften Vestfjorden
Grafisk som jeg var med å etablere tidlig på nittitallet
og deretter i børsnoterte internasjonale konsern
innenfor treforedling (Norske Skog) og nå olje- og
gass (DNO International). Lang fartstid i Høyre både
som leder/gruppeleder og ordførerkandidat i Hurum
og som nestleder og mangeårig medlem av
arbeidsutvalget i Buskerud Høyre.
Sandra Bruflot
Politiske interesseområder:
Skole og utdanning.
Psykisk helse.
Grenser for politikk.
Alder: 20
Bosted: Lier
Stilling: Student
Nøkkelkvalifikasjoner:
Kommunestyrerepresentant. 1.nestleder
Buskerud Unge Høyre. Gode debattferdigheter.
Strukturert åpen og inkluderende. Målbevisst
og ambisiøs. Lærevillig. Har velgerapell,
kanskje særlig til første- og andregangsvelgere.
Unni Carlsen
Alder: 61
Bosted: Ringerike
Stilling: Hotelleder
Politiske interesseområder:
Næringsliv og skole.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Hotellbransjen og skole.
Dag Fjeld Edvardsen
Politiske interesseområder:
Skolepolitikk, økonomisk politikk, sosialpolitikk.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Analytisk, teambyggende, kunnskapsrik.
Alder: 41
Bosted: Drammen
Stilling: Co-founder og
seniorrådgiver i Catenda AS
Hatice Elmacioglu
Alder: 43
Bosted: Drammen
Stilling: Førstekonsulent i NAV
Politiske interesseområder:
Å gi muligheter for alle. Verdibehandling av alle
mennesker. Opptatt med nærhetsprinsippet som gir
muligheter til hverenkelt individ til å bli hørt. Skole:
Kompetanse som skaper utvikling. Kvalitet i Politiet
som skaper trygge omgivelser. Veier: Bedre veier og
kvalitet i jernbane. Eldreomsorgen: Fokus på
eldreomsorgen som gir trygg alderdom.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Jeg er positiv og blid. Opptatt med å inkludere alle
og likeverdighet. opptatt med selvutvikling og har
god dialog med alle. Fungerer godt som lagspiller
og er selvstendig arbeidende.
Thomas Fosen
Alder: 54
Bosted: Flesberg
Stilling: Ordfører
Politiske interesseområder:
Trygge lokalsamfunn, oppvekst og
næringspolitikk.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Lang yrkeserfaring ca 30 år med
verkstederfaring og administrativ ledelse.
Medlem av kommunestyret siden 1995, leder
av Forliksråd 4 år, nestleder i Næring og
Ressurs 4 år, leder av Livsløp og Kultur 4 år,
medlem av formannskap siden 2003 og
ordfører siden 2007.
Bård Sverre Fossen
Alder: 59
Bosted: Sigdal
Stilling: Selvstendig
næringsdrivende
Politiske interesseområder:
Lokalt og regionalt næringsliv med fokus på små og
mellomstore bedrifter.
Lokaldemokrati (Muligheter og begrensninger).
Byråkratiets “snikende overtagelse” og detaljstyring.
Den enkeltes ansvar og plikter.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Samfunns- og resultatorientert med lang erfaring innen
bedriftsutvikling og ledelse. Kompetanse innen
organisasjonsutvikling, ledelse, salg og markedsføring,
opplæring og trening, forhandlinger, person- alledelse og
administrasjon. Ledelse på norsk og internasjonalt nivå.
Medlem av formannskap og kommunestyre i Sigdal
kommune 201 – 2015. Representant fra Sigdal til
klageorgan for klinisk veterinær vaktordning i Midt
Buskerud.
Bjarte Grostøl
Politiske interesseområder:
Samferdsel, næringsutvikling og
skole/utdanning.
Alder: 43
Bosted: Røyken
Stilling: Logistikksjef
Nøkkelkvalifikasjoner:
15 års ledererfaring fra næringslivet hvor de
siste 10 innen dagligvarehandel. Folkevalgt
kommunestyremedlem og fast medlem av
oppvekstutvalget.
Jan Egil Halbjørhus
Alder: 43
Bosted: Hemsedal
Stilling: Næringsdrivende
Politiske interesseområder:
Nærings- og finanspolitikk, samferdsel og
regionalutvikling. Opptatt av samspillet
offentlig/privat sektor mht. samfunns- og
næringsutvikling, herunder rammebetingelser
for lokalt og regionalt næringsliv.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Samfunnsorientert med bred næringspolitisk
kompetanse. Analytisk og løsningsorientert. 3.
periode som folkevalgt lokalt. 15 års erfaring
som bedriftsrådgiver. God reiselivskunnskap.
Iselin Haugo
Politiske interesseområder:
Helse, skole og høyere utdanning.
Alder: 24
Bosted: Ål
Stilling: Sjukepleiar
Nøkkelkvalifikasjoner:
Glødende interessert i politikk, åpen og sosial. God
forståelse av hvordan politikk fungerer, og vilje til å
bruke tid og arbeid på å drive med politikk. Som
sykepleier har jeg kanskje et litt annet syn om god
forståelse for b.a Høyres helsepolitikk, og kan trekke
paralleller til hvordan Høyres politikk ville gjort ting
bedre i helsenorge.
Sittet på fylkestinget siden 2011.
Tor Johannes Helleland
Politiske interesseområder:
Kollektivløsninger, skole, høyere utdanning og
studentpolitikk, ungdomspolitikk, forsvars- og
utenrikspolitikk.
Alder: 23
Bosted: Drammen
Stilling: Student
Nøkkelkvalifikasjoner:
Samfunnsengasjert, god til å snakke med
mennesker, interessert i Høyres idelogi og
opptatt av å ta våre på partiets prinsipper.
Trond Helleland
Alder: 50
Bosted: Drammen
Stilling: Stortingsrepresentant
Politiske interesseområder:
Jeg har et bredt politiske interessefelt. Spesielt vil
jeg nevne samferdselspolitikk, justispolitikk og
politikk knyttet til styringen av offentlig sektor. Jeg er
også svært opptatt av å bidra til å løse de store
uløste spørsmålene i Buskerud hvor nytt sykehus,
veiutbygginger og en styrking av høyere utdanning i
Buskerud peker seg ut.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Jeg har god oversikt over de viktige politiske sakene
som berører de ulike regionene i Buskerud, noe jeg
mener er viktig hvis man skal være representant for
hele Buskerud.
Dag Øivind Henriksen
Politiske interesseområder:
Utdanning, Næring, Land og skogbruk, Utenriks
og sikkerhetspolitikk.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Interessert, engasjert og orientert. Bredde i
interesser og engasjement.
Alder: 43
Bosted: Ringerike
Stilling: Lektor
Marit Hollerud
Alder: 53
Bosted: Ringerike
Stilling: Daglig leder
Politiske interesseområder:
Privat næringslivs betingelser i Norge. Nei til
eiendomsskatt. Sett krav til alle slik at de kan bidra
om mulig. Muligheter for alle i skolen, karakterer på
de lavere klassenivå. Globalt samarbeid for sunn
vekst i u-land, lære dem å skape verdier så de får
inntekter. Det skal lønne seg og være “grunder” og å
satse på ny virksomhet.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Har bygd opp og drevet forskjellige firma innen
regnskap, inkasso og bedriftshelsetjeneste. Bred
ledererfaring. Megler i Konfliktrådet. Har eid og
drevet gård.
Jon Hovland
Alder: 52
Bosted: Modum
Stilling: Selvstendig
Næringsdrivende
Politiske interesseområder:
Næring.
Kultur.
Kommunalpolitikk.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Se rasjonelle løsninger.
Kristin Ørmen Johnsen
Alder: 59
Bosted: Drammen
Stilling: Høgskolerektor
Politiske interesseområder:
Interesse for samfunnsutviklingen og hvordan tilrettelegge
for økt verdiskapning og en modernisering av offentlig
sektor. Jeg har stort engasjement for utdanning på alle
nivå. Jeg er opptatt av helse og hvordan tilrettelegge slik
at pasientene får mer igjen for helsekronene. Jeg har
også interesse for det flerkulturelle samfunnet og
integreringsspørsmål.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Nøkkelkompetansen ligger i å lede komplekse
organisasjoner og oppnå resultater ved å jobbe i team.
Kunnskap om hvordan jobbe med næringsliv og det
offentlige for å realisere felles mål. Som tidl. statssekretær
har jeg erfaring fra styring av departement og å utforme
politikk i regjering.
Terje Vegard Kopperud
Politiske interesseområder:
Økonomi, samferdsel og juss.
Alder: 54
Bosted: Drammen
Stilling: Politiker
Nøkkelkvalifikasjoner:
Jeg har bred faglig bakgrunn, mer enn 20 års
erfaring fra lokalpolitikken I Drammen
Kommune og er nå gruppeleder for Høyre i
Fylkestinget. Jeg har arbeidet både i det
offentlige; som lærer i grunnskolen i 15 år og i
det private; med salg/markedsføring og innen
bank/finans med fokus på investering.
Cecilie Laeskogen
Politiske interesseområder:
Verdiskapning
Skole og utdanning Samferdsel
Barnevern Landbruk/kultur/reiseliv
Nøkkelkvalifikasjoner:
Engasjert. Helhetsperspektiv. Verdiorientert.
Generalist.
Alder: 42
Bosted: Hole
Stilling: Driver Sundvolden
Hotell
Børre W. Løkenhagen
Alder: 43
Bosted: Kongsberg
Stilling: Sivilingeniør
Politiske interesseområder:
Finans, næring, forsvar og utdanning.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Analytisk. God evne til systemtankegang.
Løsningsorientert.
Halvor Rennehvammen
Alder: 61
Bosted: Nore og Uvdal
Stilling: Økonomiansvarlig
Politiske interesseområder:
Har politisk erfaring innen videregående
utdanning, samferdsel, kultur og
regionalutvikling.
Primært interesseområde: Samferdsel og
utdanning
Nøkkelkvalifikasjoner:
Teknologi, mikroelektronikk, økonomi og
regnskap. Pluss lang livserfaring innenfor ymse
områder innen næringslivet. 20 år som
fylkestingsrepresentant og vararepresentant i
Buskerud.
Ana Maria Silva-Harper
Politiske interesseområder:
Arbeid, sosial, kultur, integrering, internasjonalt
arbeid innen kommunikasjon og kultur forståelse.
Frivillighet.
Alder: 52
Bosted: Drammen
Stilling: Kontorleder
Nøkkelkvalifikasjoner:
Solid kompetanse innen økonomi, regnskap og
personaladministrasjon. Tolkeutdanning og erfaring.
Jobber systematisk, nøyaktig og selvstendig.
Nytenker, kreativ og samarbeidsvillig.
Lederutdanning og lang ledererfaring.
Samfunnsengasjert person som liker å jobbe med
mennesker. Meget sosial person med stor
kontaktflate i Drammensregionen.
Elizabeth Skogrand
Alder: 42
Bosted: Røyken
Stilling: Fylkespolitiker
Politiske interesseområder:
Jeg er opptatt av at skolen skal ha fokus på
kunnskap og kvalifiserte lærere. Jeg har undervist
på videregående skole selv og har derfor erfaring
med skolen også fra innsiden, i tillegg til å ha ansvar
for videregående opplæring i Buskerud nå. Ellers er
jeg særlig interessert i justispolitikk og
sikkerhetspolitikk.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Jeg leder Hovedutvalg for utdanning i Buskerud og
er vararepresentant til Stortinget. Vervene gjør at jeg
reiser mye rundt i fylket og blir godt kjent. Jeg har
lang erfaring fra politikk og organisasjonsliv.
Elly Therese Thoresen
Alder: 55
Bosted: Nedre Eiker
Daniel Torkildsen
Politiske interesseområder:
Næringspolitikk, skolepolitikk og
arbeidslivspolitikk.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Medier/kommunikasjon, ideologisk bevissthet,
engasjement.
Alder: 23
Bosted: Sætre
Stilling: Rådgiver
Ole Trillhus
Politiske interesseområder:
Helse og sosialpolitikk.
Politi, forvar og samfunnssikkerhet.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Brobygger og gode evner til å samarbeide med
folk.
Alder: 36
Bosted: Nedre Eiker
Stilling: Politibetjent
Gro Sel Tveito
Alder: 50
Bosted: Kongsberg
Stilling: Økonomiansvarlig
Politiske interesseområder:
Mine hovedinteresseområder innen politikk er
utdanningspolitikk og oppvekstvilkår barn og unge, og
næringspolitikk, med fokus på rammebetingelser og
forenkling for små og mellomstore bedrifter. I tillegg er jeg
opptatt av å redusere og forenkle byråkratiet i planprosesser, for næringsliv og innbyggerne, samt i
helsevesenet.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Jeg sitter nå i Fylkesting, fylkesutvalg og Hovedutvalg for
utdanning i Buskerud, og i Kongsberg kommunestyre
siden 1995. I tillegg har jeg to perioder i Formannskap og
utvalg for miljø- og utvikling. Andre verv jeg har innehatt
er gruppeleder, leder og nestleder i Kongsberg Høyre, og
2. nestleder i Buskerud Høyre.
Tor Tveter
Politiske interesseområder:
Samferdsel og forsvarspolitikk.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Risikovurdering, strategi, planlegging og
motivasjon.
Alder: 50
Bosted: Nedre Eiker
Opplæringskoordinator
Marit Johnsen Viksengen
Alder: 50
Bosted: Ringerike
Stilling: Selvstendig
Næringsdrivende
Politiske interesseområder:
Legge til rette for små og mellomstore bedrifter.
Enklere å drive enkeltmannsforetak. Viktig å bevare
skaperkraften og initiativet til å starte nye bedrifter.
Øke innbyggertallet i kommuner utenfor Oslo med å
gjøre det enklere å bygge i landlige (LNF) områder.
Skole og utdanning, der elevene har mulighet til å
velge hva de vil utdanne seg til. Jobbe for at
Ringeriksbanen og ny E16 kan komme i orden så
fort som mulig.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Gründer. Har drevet næring siden 23-års alderen.
Inger-Brit Vindegg
Politiske interesseområder:
Samferdsel - Er nå leder for utvalget for Plan og
Utvkling i Hol kommune.
Alder: 65
Bosted: Hol
Stilling: Adjunkt – selvstendig
næringsdrivende
Nøkkelkvalifikasjoner:
Har et arbeid hvor jeg lett kommer i kontakt
med mennesker. Liker å jobbe sammen med
andre. Har flere verv innen frivillig lag og
organisasjoner.
Christopher A. Wand
Politiske interesseområder:
Utdanning, utenriks og samferdsel.
Alder: 25
Bosted: Hole
Stilling: Generalsekretær i Unge
Høyre
Nøkkelkvalifikasjoner:
Erfaring fra arbeid i Unge Høyre/Høyre. Hatt en
sentral rolle i valg- kampene 2009 og 2011.
Er analytisk og hardt arbeidende, med
ledererfaring fra blant annet jobben som
økonomisjef i Java Personal AS(2010-2012).
Gro Weltz
Alder: 65
Bosted: Drammen
Stilling: Rådgiver
Politiske interesseområder:
Samfunn, helse, sosiale rettigheter og eldreomsorg.
Spesielt innenfor mellommenneskelige
forhold/psykologiske ift hvordan vi ser på hverandre
- en bedre forståelse for hva som er bra for den
enkelte og alle generelt. Skulle gjerne ha hatt en
”finger med i spillet” når det gjelder å endre
holdningen til jusen/psykiatrien (ref. Breivik-saken).
Nøkkelkvalifikasjoner:
Flink til å forstå menneskelige behov og følelser.
Sterk intuisjon. God rettferdighetssans. Stor behov
for å gjøre/hjelpe til å få et bedre fungerende
samfunn med bedre forståelse og toleranse ift
hverandre.
Anders B. Werp
Alder: 50
Bosted: Øvre Eiker
Stilling: Stortingsrepresentant
Politiske interesseområder:
Jeg har en grunnleggende tillit til og tro på Høyres
ideologiske fundament. Derfor er jeg sterkt motivert
til å arbeide videre med å formidle og omsette dette
i praktisk politikk. Særlig innen feltene justispolitikk,
sikkerhetspolitikk, lokalt selvstyre, eiendomsrett og
utdanningspolitikk.
Nøkkelkvalifikasjoner:
Lang politisk erfaring med verv i foreningen og som
folkevalgt både kommunalt, fylkeskommunalt og
nasjonalt.

similar documents