Prezentacja joga

Report
Lekcja JOGI –
„gimnastyka umysłu”.
Klasa VI e SP9
Prowadzący: Bożena Wójcik
Miejsce: salka rekreacyjna
Przybory: karimaty, muzyka relaksująca,
plansze z Powitaniem Słońca
Zadania szczegółowe lekcji:
Umiejętności: UU potrafią wykonać powitanie
słońca oraz kilka prostych asan
Motoryczność: rozwój podniesienie siły
słabym miejscom ciała, rozluźnienie miejsc
napiętych, wzmacnianie równowagi fizycznej
Wiadomości: poznanie różnych form
aktywności ruchowej










Wychowawcze:
wdrażanie uczniów do poznania samych siebie, swoich
możliwości, co ma stymulować i zachęcać do pracy nad
sobą, kondycją, umiejętnościami
wdrażanie do odnajdywania siebie, znajdowania swoich
ograniczeń
nabycie umiejętności prawdziwego relaksu wewnętrznego
rozwijanie wśród dzieci od najmłodszych lat świadomych
zachowań dotyczących dbałości o własne zdrowie fizyczne i
psychiczne
wychowanie w kulturze fizycznej
wzbudzanie zamiłowania do sportu
wdrażanie do aktywnego wypoczynku
ukazanie jogi jako szkoły charakteru, szkoły poznania
własnego wnętrza, szkoły przygotowującej do lepszego
radzenia sobie z codziennymi zdarzeniami
wdrażanie zasad higieny stroju i obuwia w czasie zajęć
sportowych
Indywidualizacja pracy z uczniem –
eksponowanie sukcesów i osiągnięć,
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w
grupie.
Metody realizacji zadań ruchowych –
naśladowcza, zadaniowa i ścisła
Metody zdobywania i przekazywania
wiadomości - pokaz, objaśnienia,
pogadanka.
1.Czynności organizacyjno-porządkowe.
Zbiórka, przywitanie grupy, sprawdzenie gotowości do
zajęć.
2.Motywacja do aktywnego uczestnictwa w
zajęciach.
Pogadanka na temat wpływu ćwiczeń kształtujących siłę
na układ mięśniowy człowieka. Wywołanie pogodnego
nastroju i atmosfery efektywności pracy.
3. Rozgrzewka
POWITANIE SŁOŃCA
Powitanie słońca (Surya Namaskar) jest doskonałym
ćwiczeniem rozgrzewającym, pobudzającym mięśnie i
pranę- dlatego zawsze wykonywane jest bezpośrednio
przed praktykowaniem asan.
Pozycja pierwsza: stań prosto ze złączonymi
stopami, dłonie złóż przed klatką piersiową jak do
modlitwy. Oddychaj normalnie.
Pozycja druga: na wdechu unieś ramiona ku górze
wychylając się jak najbardziej do tyłu.
Pozycja trzecia: wykonaj skłon w przód robiąc jednocześnie wydech.
Jeżeli możesz, oprzyj dłonie na podłodze obok stóp, a głową dotknij
kolan.
Pozycja czwarta: robiąc wdech wykonaj przysiad podparty (prawa
noga ugięta pod kątem prostym, stopa ułożona pomiędzy dłońmi;
lewa noga wyciągnięta jak najdalej do tyłu, staraj się nie dotykać
kolanem do ziemi). Głowę unieś ku górze.
Pozycja piąta: w czasie wydechu dostaw prawą stopę do lewej,
utrzymuj tułów w linii prostej podpierając się rękami.
Pozycja szósta: wstrzymując oddech opuść ciało w kierunku podłoża,
oprzyj się na stopach, kolanach, klatce piersiowej, dłoniach i czole.
Pośladki, uda i brzuch unieś ku górze.
Pozycja siódma: podczas wdechu opuść biodra na podłogę.
Wspierając się na rękach unieś w górę klatkę piersiową i głowę.
Pozycja ósma: wykonując wydech podnieś biodra i pośladki do góry,
prostując przy tym nogi i opierając się na stopach i rękach. Głowę
schowaj między ramiona.
Pozycja dziewiąta: podczas wdechu wykonaj przysiad podparty (lewa
noga ugięta pod kątem prostym, stopa ułożona pomiędzy dłońmi;
prawa noga wyciągnięta jak najdalej do tyłu, staraj się nie dotykać
kolanem do ziemi). Głowę unieś ku górze.
Pozycja dziesiąta: na wydechu dostaw lewą stopę do prawej.
Prostując obie nogi, wykonaj skłon w przód tak jak w pozycji
3 - jeżeli to możliwe, oprzyj dłonie na podłodze obok stóp, a
głową dotknij kolan.
Pozycja jedenasta: przy wdechu unieś ramiona w górę i wychyl się do
tyłu powracając tym samym do pozycji 2.
Pozycja dwunasta: robiąc wydech opuść ramiona i powróć do pozycji
wyjściowej - dłonie złożone przed klatką piersiową.
4. Część główna
Nauczanie kilkupodstawowych asan
przywracających równowagę fizyczną,
podnoszących siłę słabym miejscom i
miękkość miejscom napiętym.
POZYCJA DRZEWA
Nogi stanowią podporę dla ciała, by unosiło się z gracją
i siłą. Pozycja równowagi daje efekt stabilizujący.
POZYCJA TRÓJKĄTA
Wzmacnia nogi i mobilizuje biodra, napina tułów i
otwiera klatkę piersiową. Daje efekt ożywiający.
POZYCJA ODWRÓCONEGO TRÓJKĄTA
Doskonali równowagę.
POZYCJA DZIECKA
Wzmacnia równowagę i harmonię ciała, wprowadza umysł w
stanotwarcia i percepcji. Pozwala na lepszą koncentrację.
POZYCJA ROZCIĄGNIĘTEGO DZIECKA
Otwiera barki i klatkę piersiową, powoduje pełny
dopływ powietrza do klatki piersiowej i brzucha.
POZYCJA KIJA NA SIEDZĄCO
Budzi całe ciało, daje efekt uspokajający.
POZYCJA SFINKSA
Rozluźnia barki i otwiera obszar serca, ma efekt
energetyzujący.
POZYCJA KOBRY
Otwiera klatkę piersiową, stymuluje układ trawienny,
zwiększa ruchomość kręgosłupa. Daje efekt energetyzujący i
wzmacniający.
POZYCJA RYBY
Silnie otwiera klatkę piersiową, daje efekt ponoszenia
na duchu.
POZYCJA MARTWE CIAŁO
Daje całkowite odprężenie ciała i duszy.
Kontrolujemy oddech i koncentrujemy umysł
Pamiątkowe zdjęcie zrelaksowanych i
skoncentrowanych dziewcząt z klasy VI E

similar documents