metamodel powerpoint - Je ongekende vermogens

Report
Welkom
bij de NLP-vervolgcursus
“Met je ongekende vermogens je
succes vergroten”
Volksuniversiteit Zwolle, 11 November 2014
Goed en Nieuw
In tweetallen, 2 minuten elk, de één luistert
ander praat.
Focus op een recente gebeurtenis die goed
en/of nieuw was. Waarin je energie, blijheid of
geluk voelde.
Deel in de hele groep de titel van jouw ervaring
en laat je gevoelens op je gezicht zien
Open Frame
• Vragen
• Gebeurtenissen
• Korte verhalen
Deel een echte levenservaring om na te
denken vanuit NLP
Doel: toepassen van NLP in jouw eigen werkelijkheid.
Meta-Model
Van Virginia Satir naar
John Grinder
The Structure of Magic
Richard Bandler
NLP communicatie model en oppervlakte en diepte
structuur
Diepte structuur
Transformatie
Zintuiglijke ervaring
Taal oppervlakte structuur
Noam Chomsky
(transformatieve grammatica)
Zintuiglijke ervaringen
Weglaten, vervormen, generaliseren
Woorden
Weglaten, vervormen, generaliseren
Robert Dilts schrijft: "Volgens Chomsky, kunnen zintuiglijke en emotionele ervaringen
(dieptestructuren) worden uitgedrukt door verschillende woorden (oppervlakte
structuren).
Diepte structuren bereiken het oppervlak na een reeks van 'transformaties'. Deze
transformaties fungeren als een soort filter op de op ervaring gebaseerde diepte
structuren.
Volgens Grinder en Bandler (1975) wordt bij de beweging van diepte structuur naar
oppervlaktestructuur noodzakelijkerwijs de processen van weglating, generalisatie en
vervorming gebruikt. “
Virginia Satir
Virginia Satir (1916-1988) was pionier in de praktijk van gezinstherapie die uitgroeide
tot ver buiten de wereld van de therapie.
Ze geloofde dat mensen in staat zijn tot verdere groei, verandering en nieuwe
inzichten. Haar eerste doel was om relaties en communicatie binnen het gezin te
verbeteren.
Counseling sessies zijn er om de cliënt aan te moedigen om pijn en problemen onder
ogen te zien, de huidige situatie te accepteren, en om innerlijke vreugde en vrede van
de geest te ontdekken.
Ze zei ooit: "Het gezin is een microkosmos. Door te weten hoe we de familie kunnen
genezen, weet ik hoe ik de wereld kan genezen ".
Haar wereld invloed kan worden samengevat in haar universele mantra:
Vrede van binnen, vrede tussen mensen, vrede onder de mensen.
Meta-Model
Doel is om je dichter bij de realiteit (diepte structuur) te brengen.
In de praktijk betekent dit vaak dat het probleem daardoor kleiner
wordt.
Probleem
Metamodelvraag 1
Probleem
Bijv. ‘Die plant is lelijk’
Metamodelvraag 2
Metamodelvraag 3
Bijv. ‘Wat is
Bijv. ‘Zijn alle bla- er lelijk aan
deren van de
dat blad?’
plant lelijk?’
Bijv. ‘Wat maakt
dat je dit blad
lelijk vindt?
Probleem
Probleem
Metamodelvraag
1
‘Die plant is lelijk’
‘Zijn alle
bladeren van de
plant lelijk?’
Metamodelvraag 2
‘Wat is er lelijk aan
dat blad?’
Metamodelvraag 3
‘Wat maakt dat je
dit blad lelijk
vindt?
Vervormingen: Gedachtenlezen
Het spijt me je met
mijn verhaal te
vervelen.
Wat maakt het dat je
denkt dat jouw
verhaal mij verveelt?
Generalisatie: Moeten
We moeten dit doel
bereiken voor het
einde van het jaar.
Wat gebeurt er als we die
niet halen?
Zijn er andere doelen die
ook belangrijk zijn?
Weglating:
Er is geen
communicatie hier
Nominalisatie
Wie communiceert
niet met wie?
Vervorming: Oorzaak-Gevolg
Het nieuws maakt me zo treurig!
Hoe precies doe je dat?
Word je ook wel eens vrolijk van het nieuws?
Vervorming: Oorzaak-Gevolg
Als mijn baas eens wist hoe hard ik
werk, zou hij dit nooit doen!
Hoe weet je dat je baas het niet weet?
Wat zou je willen dat hij wel doet?
Hoe zou je het je baas kunnen laten weten?
Weglatingen: Hoe?
Mijn dochter heeft mij afgewezen
Hoe heeft ze je afgewezen?
Wat heeft ze gedaan dat jij je afgewezen voelt?
Weglating: Simpele weglating
Ik voel me niet op mijn gemak
Waarover voel je je niet op je gemak?
Wat zou maken dat je wel op je gemak voelt?
Weglating: Simpele weglating
Hij is nog erger!
Erger dan wie?
Is hij ook wel eens beter?
Mini-metamodel
Hoe gebruik je het minimodel?
1 .Daag alle 'moetens' en 'niet kunnen' uit zodra je ze hoort.
'Wat gebeurt er als je het niet doet?'
'Wat weerhoudt je om het te doen?'
2. Vraag om alle zelfstandige naamwoorden specifieker te
maken.
'Welke kinderen met name?
3. Vraag om alle werkwoorden te specificeren.
'Groot worden, hoe precies?'
De 7 W’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wie?
Wat”?
Waar?
Welke?
Waarvoor?
Wanneer?
Welke manier? Hoe?

similar documents