Echogeleide blokken perioperatieve

Report
Drs. A.A.L. Eyssen
Anesthesioloog Medisch Centrum Alkmaar
Wat is echografie?
 Waarom echogeleide blokkades?
 Waarom niet altijd blokkades.
 Waar op te letten
 Toxiciteit
 Wat kunnen we blokkeren?

Wat is echografie
•
•
•
•
Probe of transducer met piezo-elektrisch kristal
Hoge frequentie geluidsgolven
Hogere frequenties, minder penetratie weefsel.
Geluidsgolven worden geabsorbeerd,
gereflecteerd of doorgelaten
Gereflecteerde geluidsgolven worden
opgevangen door het piezo-elektrisch
kristal
Vervolgens omgezet in zwakke stroom die
via software in beeld wordt omgezet.
 Vloeistof is donker (weinig reflectie)
 Bot en lucht is witter (veel reflectie)

Waarom echogeleide blokkades?
Creëren gevoelloosheid.
 Creëren bewegingloze target.
 Voordelen t.a.v. algehele narcose;

 Minder fysiologische veranderingen
 Minder anesthesiologisch gerelateerde
complicaties
 Goede postoperatieve pijnstilling
 Minder misselijkheid
 Minder cognitieve dysfunctie

Aanvankelijk paraesthesie techniek
 Anatomische oriëntatie
 Met scherpe naald tot paraesthesie

Gevolgd door stimuplex
 Anatomische oriëntatie
 Met short bevel naald met stroompulsen
 Indien 0,2-0,5 mA, correcte positie

Nu echogeleide blokkades:
 Anatomisch oriëntatie door kennis en






visualisatie
Met short bevel naald a vue tot target
A vue zicht op verspreiding LA
Minder punctie pogingen
Minder failures
Differentiatie tussen intra- en extravasculaire
injectie
Differentiatie tussen extra- en intraneurale
injecties
Waarom niet altijd blokkeren?






Wakkere patiënt of niet coöperatieve
patiënt
Geen mogelijkheid tot testen zenuwfunctie
postoperatief
Anticoagulantia
Allergie lokaal anesthetica
Infectie op plek van injectie
Complicaties
 Hematoom
 Neurale schade
 Infectie
Waar op te letten

Goede voorbereiding;
 Steriele conditie
 Lokaal anestheticum zonder lucht!

Tijdens punctie;
 Altijd eerst aspireren (lucht, bloed)
 Niet doorspuiten onder hoge druk (intraneuraal?)
 Tekenen van intoxicatie

Na de punctie;
 Vitale parameters
 Conditie patiënt
 Adequaat blok?
Toxiciteit

Centrale zenuwstelsel
 Excitatie;
-
Tintelingen mond/tong
Duizeligheid
Wazig zien
spiertrekkingen
 Volledige CZS reactie
- Gegeneraliseerde
convulsie
- Coma
- Respiratoir arrest
- Depressie vasomotore
centrum
Toxiciteit

Centrale zenuwstelsel
Therapie;
 Excitatie;
Voorkomen hypoxie en
acidose;
 100% O2
 Veilig stellen ademweg
 Couperen convulsie:
-
Tintelingen mond/tong
Duizeligheid
Wazig zien
spiertrekkingen
 Volledige CZS reactie
- Gegeneraliseerde
convulsie
- Coma
- Respiratoir arrest
- Depressie vasomotore
centrum

Barbituraat (Thiopental 50100mg)
 Benzodiazepine
(Midazolam 1-2 mg)

Intralipid
Toxiciteit

Cardiaal:
○ Ritmestoornissen
○ Myocardiale
depressie
○ Resuscitatie
resistentie
Toxiciteit

Cardiaal:

Therapie:
○ Ritmestoornissen
 100% O2
○ Myocardiale
 Veiligstellen ademweg
depressie
○ Resuscitatie
resistentie
 Intraveneuze
vochttoediening
 Adrenergica met alphaals beta1 stimulantia
 VT, VF of asystolie:
volledige reanimatie
 Intralipid
Continue infusie 0,25 ml/kg/min
Wat kunnen we blokkeren?
Bovenste extremiteit:
 Onderste extremiteit:
 Romp en cutane blokken:
 Neuraxiaal en perineuraxiaal:

Bovenste extremiteit
Oppervlakkig cervicale plexus
 Plexus Brachialis





Interscalenus
Supraclaviculair
Infraclaviculair
Axillair
Voorarm
 Pols blokken

Onderste Extremiteit






N. Femoralis
Fascia Iliaca
N. Obturatorius
N. Saphenous
Adductor kanaal blok
N. Ischiadicus





Anterieur
Transgluteaal
Subgluteaal
Poplitia
Enkelblok
Romp en cutane blokken
 Transversus Abdominis Block
 Ilioinguinaal en iliohypogastrisch
 Rectus sheath
 N. Cutaneous lateralis femoralis
Neuraxiaal en perineuraal
Spinaal
 Epiduraal
 Paravertebraal
 Intercostaal
 Lumbale plexus

[email protected]
Indien filmpjes niet starten:
Slide 14: werking intralipid
 Slide 20: supraclaviculair blok
 Slide 21: femoralis blok
 Slide 22: Trans Abdominis Plain blok
 Slide 23: Axillair blok


similar documents