Resultat från årets malprovfiske i Helge å

Report
Malen tillbaka i Vattenriket !
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Utbredning i världen (Silurus glanis)
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Reproduktion/Diet/Aktivitet
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
•
•
•
•
•
•
•
Brukar kallas en ”värmerelikt”
Vattentemperaturen > 20C för lyckad reproduktion
Börjar reproduktion vid ca 2 kg (60 – 70 cm)
Hanen bygger ett ”bo” som den försvarar
Kan kanske bli upp mot 80 år
Äter mest fisk men även musslor & kräftor
På vintern sägs den gå i dvala?
Skeingesjön
Sommaren 2011
Syn/känsel
• Smak och luktorgan
välutvecklade och
koncentrerade till de långa
skäggtömmarna
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
• Det små ögonen tyder på
att malen ser ganska dåligt
Storlek (Silurus glanis)
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
• Största malen, södra Ryssland (ca 5 meter > 300 kg) ??
• Sveriges största mal fångades i Båven (Nyköpingsåns
avrinningsområde). Den var 3.6 meter lång och har beräknats
väga ca 180 kg.
• Ivösjön (3.1 meter, 127.5 kg), Emån ca. 100 kg
• Störst i Helgeån ? (40 kg ?)
Brodde Almer har skrivit
ett kapitel i fisksumpen
om Ivösjömalen
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
Jonas Johnsson 1833 – 1920
Den stora malen fångades ca 1890
Utbredningen av mal i Sverige
Funnits tidigare
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
• Skräbeån (Ivösjön, Oppmannasjön, Immeln)
• Mälaren
• Hjälmaren
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
• Förmodligen i fler vattendrag förr
Nuvarande
• Nyköpingsån (Båven)
• Emån
• Helgeå
Helge å
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Skånes största vattendrag
(Jönköping, Kronoberg &
Skåne Län)
Totalt avrinningsområde 4725 km2
56 % Skog
17 % Åker
5 % Betesmark
5 % Vattenyta
17 % Övrig yta
Surt och brunt vatten från Småland
men näringsfattigt.
Mycket näringsämnen tillförs vid
Kristianstads slätten
Mal i Helge å
• ” uti Ousbysjö finnes en
stor witfisk wilken sluker
och föröder annan fisk”
• Förmodligen allmän i hela
Helge å
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
• 1749
• Skeingesjön
Nedre Helge å
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Utsläpp/kraftverk slog ut malen i Nedre Helgeån
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Arbetet med att återintroducera malen
inleddes på 90 - talet
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
•
•
•
•
•
•
Kontakt togs med dåvarande
Fiskeriverket
FiV bedrev odlingsförsök i
Älvkarleby med mal
Malarna kom från Båven, Emån
och övre Helgeån
12 malar släpptes ut 1999
1,5 kg – 8,8 kg (65 – 104 cm)
5 ♀ och 7 ♂
Rapporter om fångade malar
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
• Malar fångades av både
yrkesfiskare och
sportfiskare
• Små malar började dyka
upp
• Verkade som
reproduktionen funkade
åtminstonde vissa år
• Ett provfiske med
kräftmjärdar genomfördes
Standardiserat provfiske
• 25 stycken
• Metodik som kan
upprepas
• Möckeln, Kronoberg
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
• Parryssjor
Parryssja
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Varje parryssja är 14 meter lång
25 stycken blir ett ca 400 meter långt redskap
Vilka lokaler skulle vi välja
Pratade med sportfiskare med
stor lokalkännedom
•
Letade efter lokaler med
överhängande salix (vide, pil o
dyl.)
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
•
Vilka lokaler valde vi
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Metodik
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
• 24 timmar
• Alla arter noterades
• Malen mättes, vägdes och
ett fenprov togs
Resultat (annan fisk)
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
• 17 olika fiskarter +
signalkräfta
• Björkna och ål dominerade
300
250
200
150
100
50
0
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
350
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
400
+ Tjockskalig målarmussla, signalkräfta
Sveriges rikaste fisksamhälle
• 30 – 33 arter
• Totalt i Sverige ca 50
fiskarter
• + marina arter kan vandra
upp
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
• Emån, Götaälv, Mälaren,
Dalälven & Helge å
Resultat
Sammanlagt 78 malar
Mest årsyngel, 1-åringar & 2-åringar
Tyder på god reproduktion
Tätheterna jämförbara med Möckeln & Emån
Största malen >6 kg
96 cm
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
•
•
•
•
8
6
12
10
4
2
0
50
40
20
30
Storlek (cm)
10
0
Malen verkar växa ca. 10 cm år de första åren
Förmodligen var det bara de största årsynglen vi fångade
14
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
Antal
Storleksfördelning mal
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
Septe…
Oktober
Novem…
Decem…
25
20
15
10
5
0
Temperatur Kavröbro
2011
Temp. Kavröbro 2010
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
Temperatur
30
20
10
0
Temperatur
Temperatur > 20 C
Var hittar man de unga malarna
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Flyr malarna Helge å?
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
• Det tror vi inte därför att…
• God status med avseende
på fisk och plankton
• Vattenkvaliten är relativt
god och blir långsamt
bättre
• Naturligt
spridningsbeteende
• Vanligt i Emån att större
malar tar en tur i
Kalmarsund
Inte alla gillar malen
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
Varför vi gillar malen
• Symbol för rent vatten
• Mystisk & Spännande
• 2012 - Malskådning
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
• Rödlistad
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike
• Hemortsrätt
Tack
Bra
Good
för
for
både
the
Man
natur
ochthe
människor
Biosphere
Bra
för
natur
ochand
människor
®®
®
Kristianstads
Biosphere
Reserve
Biosfärområde
Kristianstads
Vattenrike
BiosfärområdeVattenrike
Kristianstads
Vattenrike

similar documents