Projektbeskrivelse

Report
Jyske Ås - projektet.
maj 2013.
Et turistprojekt inden for kategorien:
Oplevelsesbælter, oplevelsesturisme og
oplevelsesøkonomi.
Jyske Aas geografisk & trafikalt.
Hvorfor projekt Jyske Aas?
Målet er:
Visionerne er:
- At udvikle og etablere et oplevelsesbælte omkring Jyske Aas.
1. At skabe et oplevelsesbælte for hele
Jyske Aas med en sammenhæng mellem
natur, geologi og kulturhistorie.
- Et oplevelsesbælte som skaber
værdi for mange.
2. At danne ”Klub Jyske Aas”.
- Et oplevelsesbælte som giver den besøgende værdier i form af unikke og
spændende feriedage, som gerne
gentages igen og igen.
- Et oplevelsesbælte der har vedvarende
værdi for områdets beboere i form af:
at give nye arbejdspladser og en øget
indtjening, Muligheder for øget samarbejde, samvær og øget livskvalitet.
-
I et samarbejde med andre oplevelsesområder at give værdier til gavn for
hele Nordjylland.
3. At skabe 3 samlingspunkter i Jyske Aas
oplevelsesbæltet – de 3 Stjernepladser.
Disse tre visioner er det fundament, hele
projektet bygges op omkring.
Gennem udnyttelse af de muligheder, der
allerede ligger gemt heri og inddragelse af
de impulser og nye ideer vi kan opsuge
herfra sikres, at hele projektets indhold
kan få et unikt tilsnit , som kan virke
inspirerende og tiltrækkende for personer
i alle aldre.
De besøgende vil altid kunne finde elementer, som kan sammensættes efter individuelle ønsker og behov.
1. Natur –
geologi – kulturhistorie.
Søen ved Lunken.
Sømosen i Dronninglund
Storskov.
1. Natur –
Tætte skovområder..
geologi – kulturhistorie.
Åbne heder.
1.
Natur
– geologi –
Højt til loftet & vidt til
væggene.
.
kulturhistorie .
Dybe slugter & stejle
skrænter formet af is
og vand.
1.
Natur – geologi
– kulturhistorie.
En ”rejsende” fra Sømosen.
”Fru Ingeborg Skeel” ved
Voergård.
1.
Natur – geologi
– kulturhistorie.
Pylbørdyssen.
Dorf Vindmølle.
Aktørerne i Jyske Aas.
2. Aktørerne i Jyske Aas.
Rygraden i Jyske Aas projektet er de lokale aktører, deres
engagement og ejerskab til projektet.
2. Aktørerne i Jyske Aas.
Aktørerne skal hver især gøre sig klart – hvad kan jeg bidrage med til
fællesskabet – og hvad kan jeg opnå gennem fællesskabet.
Hvordan engagerer jeg mig i Klub Jyske Aas.
2. Aktørerne i Jyske Aas.
Ud over deltagelse i Klub Jyske Aas får Aktørerne stillet nogle forskellige
værktøjer til rådighed for det daglige arbejde.
Aktører, der allerede nu har mange besøgende ,bliver tilskyndet til at
optræde som ”Bannerfører” for Jyske Aas.
Dette indebærer, at de skal påse, at de planlagte aktiviteter i deres
lokalområde fungerer tilfredsstillende.
De skal være opmærksomme på ønsker og nye ideer fra Aktører og
besøgende og give dem videre til bestyrelsen for Klub Jyske Aas.
2. Aktørerne i Jyske Aas.
Aktørerne organiseres i en
række netværksgrupper.
I øjeblikket er opstillet
følgende grupper:
1.
2.
3.
4.
Bord og seng.
Guidede ture i området.
Aktivitetstilbud.
Museer, Arkiver og
udstillinger
5. Kunstneriske oplevelser.
Kunsthåndværk og gårdbutikker. Specielle naturog kulturhistoriske emner.
8. Markeder, sport og spil.
9. Fælles Base – Netværkscentret.
”Klub Jyske Aas”.
Således er betegnelsen i den
indledende fase for den
organisation der efter etableringsfasen skal stå for den
daglige drift af Oplevelsesbæltet Jyske Aas.
Som medlem af Klubben er alle
Aktører og andre interessenter i
Jyske Aas. Klubben fungerer
son en almindelig forening med
vedtægter, generalforsamling
og bestyrelse.
2. Aktørerne i Jyske Aas.
Asaa Camping med nye
helårshytter. Satser stærkt på
tilblivelsen af Jyske Aas
Oplevelsesbæltet.
Sømosedagene. Et af en række
arrangementer der afholdes i
området . Disse arrangementer vil
både have gavn af Jyske Aas og
trække besøgende til.
2. Aktørerne i Jyske Aas.
Æblegården i Asaa.
Den stedlige pottemager
medvirker også i arrangementet.
Alderslyst Vingård.
Europas nordligste
registrerede vingård.
3. Stjernepladser.
Stjernepladserne bliver det mest synlige af Jyske Aas projektet.
Der etableres 3 stk. Ud over den egentlige information til besøgende og turister orienteres de
således: Mod nord ved ”Lunken” Natur, I midten ved opkørsel 15 ”Porten Til Jyske Aas” særlig fokus
på Information . Mod syd ved Dronninglund Slot fokuseres på kulturhistorien. Den oprettes i
tilknytning til Netværkscentret.
Udformningen af Stjernepladserne skal i sig selv være en inspiration til et besøg.
Vedligeholdelsen af Stjernepladserne sker fra Netværkscentret.
3. Stjernepladserne.
Sådan kunne en stjerneplads udformes. En mulig placering på rastepladsen ved opkørsel 15.
Tanker om et indhold i en plads.
Status for Jyske Aas.
Hvad mangler vi:
Hvad har vi:
- Et godt projekt som har opnået
megen støtte og anerkendelse.
En lang række givne elementer
som er til stede ved naturen og
kulturhistorien.
- En række interesserede Aktører,
deres etablerede anlæg og
medvirken.
- En god beliggenhed og infrastruktur.
- Mulige samarbejdspartnere.
- At få den sidste finansiering på
plads med hensyn til LAG.
- Slut godkendelse af projektet
- At få rådgivningen på plads.
- At få ansøgt om de nødvendige
tilladelser.
- Detailbeskrivelser udarbejdet.
- At få etableret kontakter til
entreprenører mm.
2. Aktørerne i Jyske Aas.
Nogle af vore Aktører samlet til
en forberedende workshop.
Og der grubles og tænkes
mulige ideer.
Udfordringer til Jyske Aas.
Ud over at få de sidste tilsagn på
plads. At få alle de enkelte Aktører
til at samarbejde i en helhed.
Af få alle de enkelte brikker lagt på
plads, så de udgør en funktionel
helhed til gavn og glæde for hele
området.
En hilsen fra Jyske Aas.

similar documents