Informatika_1_6

Report
Informatika 1_6
6. Týden
11. A 12. hodina
Základní deska
• Její charakter určuje výkon, kompatibilitu a možnosti rozšíření PC
• Řízení má na starosti skupina integrovaných obvodů, zvaná chipset-zabezpečuje
většinu funkcí základní desky. Obsahuje instrukce pro chod desky, přesun údajů po
sběrnicích a spolupráci s ostatním HW. Chipset určuje charakteristiky některých
vsazených modulů – typ procesoru, paměti
• Součástí chipsetu mohou být rozšiřující karty – zvuková, síťová, grafická
• Sběrnice (bus) – zabezpečuje komunikaci a vzájemné propojení komponent, skupina
elektrických obvodů spojující jednotlivé části počítače. Skládá se z:
• Adresová sběrnice-jednosměrná,přenáší údaje o adrese zařízení, která se zúčast.komunikace,
příp. o adrese paměti, ke které se přistupuje
• Datová sběrnice – obousměrná, přenáší údaje (data) mezi zařízeními
• Řídící sběrnice –přenáší příkazy procesoru, určené na řízení komunikace
Sběrnice
• Sběrnice (bus) – zabezpečuje komunikaci a vzájemné propojení komponent,
skupina elektrických obvodů spojující jednotlivé části počítače. Skládá se z:
• Adresová sběrnice-jednosměrná, přenáší údaje o adrese zařízení, která se zúčast.komunikace,
příp. o adrese paměti, ke které se přistupuje
• Datová sběrnice – obousměrná, přenáší údaje (data) mezi zařízeními
• Řídící sběrnice –přenáší příkazy procesoru, určené na řízení komunikace
• Sběrnice charakterizována:
• Šířkou – udává počet bitů, které může najednou přenášet (paralelní nebo sériový
přenos??)
• Rychlostí – udávána v MHz-informuje o tom, kolik přenosů dokáže za 1s
• Přenosovou kapacitou – vychází ze dvou předch. – určuje množství údajů, které je
možno přenést za sekundu
Základní deska z hlediska sběrnice I
• Rozdělení na severní (north bridge, lokální,vnitřní) a jižní most (south bridge, vnější
okruh) – vyhledejte obrázek, znázornění
• Severní most (System Controller) je blíž k procesoru a zajišťuje rychlé přesuny údajů
mezi klíčovými prvky základní desky (procesor, paměti, grafická karta- sběrnice AGP)
Frekvence mezi procesorem a severním mostem je označována jako frekvence
systémové sběrnice – FSB (Front side bus) a bývá jedním z hlavních parametrů
uváděných na základních deskách.
• Jižní most (Peripherial Bus Controller) se stará o připojení dalších periferií k základní
desce. Zabezpečuje komunikaci s prvky připojenými pomocí rozhraní PCI a USB,
připojen i diskový subsystém, parametry mostu rozhodují o tom, jakou
přenos.rychlostí bude možné pevné disky využívat. Má na starosti i sériové a paralelní
porty, disket.mechaniku, PS2 porty
• Mosty jsou navzájem spojené sběrnicí PCI – max.rychlost 133 MB/s – stačí to?
Typy sběrnic
• FSB – Front side bus – v současnosti 64-bitová systémová sběrnice pro komunikaci
mezi procesorem a operační pamětí, její frekvence musí být sladěna s vnitřní
frekvencí procesu, která bývá obv.jejím násobkem
• PCI – Peripheral Component Interconnect – standardní rozhraní na připojení
rozšiřujících karet k zákl.desce – síťová, zvuková, faxmodemová a TV karta
• AGP – Accelerated graphics port – vysokorychlostní sběrnice (port) pro grafické karty
– nahrazována novější PCI Express
• PCI Express – univerzální sběrnice založená na sériovém přenosu, vysoké přenosové
rychlosti (do 4 GB/s) – předurčena k nahrazení všech jiných sběrnic – i pro FSB?
Sériový a paralelní přenos
• Sériový – údaje se odesílají bit po bitu – v jednom časovém okamžiku zařízení
přijímá nebo vysílá jen jeden bit
• Paralelní – v jednom okamžiku více bitů – max. počet je určen šířkou sběrnice, při
par. Přenosu musíme zajistit, aby údaje po všech vodičích přišly ve stejném
okamžiku, což je při vyšších rychlostech technologicky i časově náročné!
• Ne vždy platí, že paralel.přenos je rychlejší než sériový – moderní sériové
technologie (PCI Express, SATA, USB) dosahují podstatně vyšších rychlostí než starší
paralelní
Další rozhraní
• ATA – advanced technology attachment – připojení pevných disků a
ostatních úložných zařízení (CD, DVD mechaniky) – plní funkci
sběrnice. Synonyma: IDE, UDMA, ATAPI
• Serial ATA (SATA) - pracuje sériově, ve verzi SATA2 umožňuje
rychlost přenosu 300 MB/s
• Historie USB - vyhledejte! Universal serial bus

similar documents