PowerPointova prezentacija

Report
Matična ploča i sabirnice
Matična ploča
• engl. (Motherboard ili Mainboard)
– je osnovna komponenta računala na koju se vežu
ostali dijelovi računala.
– O kvaliteti matične ploče zavisi kakve će
performanse (brzinu i stabilnost) imati računalo,
koja vrsta procesora, memorije, itd će se moći
ugraditi u računalo.
– neke matične ploče imaju već u sebi ugrađene
(integrirane) neke komponente kao što su npr.
zvučna, grafička, mrežna kartica u obliku čipa.
2
Komponente na matičnoj ploči spojeni
su izravno ili povezani kablovima.
SABIRNICA - vodiči koji su utisnuti
na matičnoj ploči a služe za razmjenu
podataka između dijelova računala.
Širina sabirnice predstavlja broj bitova koji
sabirnica može odjednom prenijeti.
Prednja ili procesorska sabirnica
FSB(engl. Front side bus) je sabirnica
kojom se prenose podaci između
procesora i upravljačkog sklopa
northbridge.
3
• Sabirnice se dijele na unutrašnje i vanjske.
– Unutrašnje - se koriste za priključivanje dijelova unutar računala i za
njihovu međusobnu razmjenu podataka.
– Najpoznatije unutrašnje sabirnice su PCI, AGP i PCI Express.
• Vanjske sabirnice namjenjene su priključivanju uređaja koji se nalaze
izvan računala.
4
Dijelovi matične ploče:
Jezgru matične ploče čine dva međusobno povezana čipa koja se
zajedničkim imenom nazivaju chipset.
• Chipset se brine se za komunikaciju procesora sa ostalim komponentama.
– Prvi i veći čip (smješten bliže procesoru) koji se zove Northbridge
povezuje tri najbrža uređaja u računalu – procesor, memoriju i grafičku
karticu i kontrolira sav promet koji se odvija među njima.
– Drugi i manji čip, Southbridge, kontrolira promet koji se odvija između
ostalih ulaznih i izlaznih uređaja.
• Socket je utor za procesor.
• Memorijski utori ili slotovi - u njih se umeću memorijski moduli.
5
7
Priključnice za
vanjske uređaje
(PS/2, COM, LPT
i USB portovi)
Podnožje za
mikroprocesor
AGP utor za grafičku
karticu
PCI utori za dodatne
kartice
(zvučna, mrežna,
unutarnji
modem itd.)
Utori
za RAM
memoriju
IDE priključnice za
disketni uređaj i
neizmjenjivi disk
Višeslojna tiskana pločica
Baterija
10
11
• PCI utori - u njih možete umetnuti razne kartice kao npr. TV
karticu, zvučnu karticu, mrežnu, modem itd.
• PCI Express x1 utori - novija verzija PCI utora.
• IDE priključci služe za spajanje tvrdih diskova i
optičkih uređaja (DVD, CD-ROM) na računalo.
• SATA priključci - na njih spajamo SATA tvrde diskove
• AGP i PCI Express x16 su utori za grafičku karticu.
• Power priključak je priključak za napajanje
• Baterija čuva podatke o BIOS-u i sistemskom satu dok je
računalo isključeno.
12
13
14
15
IDE kabel
SATA kabel
16
Priključci matične ploče sa stražnje strane
kućišta:
• PS2 :
– za miš (zelene boje)
– za tipkovnicu (ljubičaste boje).
• paralelni priključak : većina starijih pisača se spajala na računalo
preko paralelnog porta.
• USB priključci su općeprihvaćeni standard i koriste se za spajanje
mnogo vrsta uređaja kao npr. miš, tipkovnica, modem, digitalni
fotoaparat, pisač, skener itd.
• LAN priključak služi za umrežavanje računala.
• IEEE 1394 sabirnica (FireWare)
– spajanje velikom brzinom prijenosa
– povezivanje računala i uređaja za prijenos video zapisa
(videokamere, videorecordera)
• Utori za ulaz i izlaz zvuka
17

similar documents