Názov: VNÚTORNÁ A VONKAJ*IA STAVBA PO*ÍTA*A

Report
Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria
Kód projektu: 26110130437
Názov:
VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA
STAVBA POČÍTAČA
Vypracoval:
Mgr. Pavol MATÚŠ
VNÚTORNÁ STAVBA
Základná doska
o tvorí „mozog“ každého počítača
o predstavuje zjednocujúci prvok počítača
o všetky ostatné súčasti sa do nej priamo
alebo nepriamo vkladajú alebo pripájajú
o základnou funkciou je prepojenie
vnútorných a vonkajších zariadení
počítača
o každá základná doska by mala
obsahovať zbernice (na pripojenie
rozširujúcich kariet), BIOS (riadiaci
program), batériu, porty (na pripojenie
externých zariadení, napr.
klávesnice,...), konektory na pripojenie
interných zariadení (napájanie,
konektory na pripojenie ventilátorov,...)
o dnes sa využíva rozmerový typ ATX
(nahradil starší typ AT)
slot na grafickú kartu
vstup pre externé
zariadenia
rozširujúce sloty
(napr. na zvukovú kartu)
socket pre
procesor
sloty pre
pamäťové
moduly
batéria
napájanie
miesto na pripojenie pevných diskov
Operačná pamäť
o RAM = random access memory
o je pamäť počítača, v ktorej sa
ukladajú dáta, ktoré počítač
momentálne nespracováva
o v počítači je umiestnená v slotoch vo
forme pamäťových modulov, rôznych
typov, veľkostí a rýchlostí (čím väčšia
veľkosť a vyššia rýchlosť, tým lepšie)
o výhodou voči ostatným druhom pamätí v
počítači je jej rýchlosť a tým rýchlejší
prístup k uloženým informáciám
o po vypnutí počítača sa údaje v nej
uložené vymažú
Procesor
o CPU = central processing unit
o jeho základnou úlohou je vykonávať
inštrukcie obsiahnuté v softvéri
o je umiestnený v tzv. sockete (pätici)
základnej dosky
o často krát je ukrytý pod chladičom, ktorý
ho chráni a odvádza nadbytočné teplo
o okrem typu socketu sa odlišujú aj
veľkosťou vnútornej pamäte a
rýchlosťou zbernice
Grafická karta
o GPU = graphic processor unit
o zabezpečuje zobrazenie informácií na
zobrazovacej jednotke (na monitore)
o predstavuje kombináciu grafickej
pamäte a grafického procesora
o grafická karta môže byť súčasťou
základnej dosky alebo sa do nej vkladá
do príslušných zberníc (AGP, PCIe,...)
o okrem zbernice sa grafické karty líšia
veľkosťou grafickej pamäte, typom
pamäte, obnovovacou frekvenciou
pamätí, prípadne rôznymi výstupnými
konektormi, chladením a podobne
Pevný disk
o HDD = harddisk drive
o v počítači predstavuje zariadenie na
uchovávanie dát (text, obrázok, film,...)
o dnes ukladajú dáta vo forme
magnetického zápisu a to natrvalo
(pokiaľ ich užívateľ nevymaže)
o môžeme sa s ním stretnúť aj mimo
počítačov, ako súčasť fotoaparátov, DVD
rekordérov,...
o odlišujú sa veľkosťou navonok
(formátom), rýchlosťou otáčok, objemom
(dostupnou kapacitou),...
o môže byť umiestnený aj mimo počítača
ako externý pevný disk
Vstupné zariadenia
Klávesnica
o klávesnica je základné vstupné zariadenie
počítača
o je tvorená z kláves (štandard je 101), ktoré
majú vytlačené alebo vyryté znaky
(funkcie), ktoré reprezentujú
o vo väčšine prípadov stlačenie jednej
klávesy zodpovedá napísaniu jedného
znaku (na vytvorenie niektorých znakov,
prípadne symbolov treba stlačiť niekoľko
kláves)
o klávesnice obsahujú zvyčajne aj indikačné
diódy (svetielka), ktoré znázorňujú stav
„uzamykateľných“ kláves (napr. capslock,
numlock,... )
o k počítaču sa pripájajú buď pomocou
kábla (PS/2 alebo USB) alebo bezdrôtovo
o hlavnou funkciou je písanie textu,
prípadne obsluha operačného systému,
hranie hier,...
Myš
o počítačová myš je vstupné zariadenie
počítača, ktoré slúži na ovládanie
polohy kurzora na obrazovke ,
prípadne na vykonávanie operácií
tlačením tlačidiel
o k počítaču je pripojená buď pomocou
kábla (PS/2, USB) alebo bezdrôtovo
o dnešné počítačové myši majú obyčajne
dve tlačidlá (jedno na výber a jedno pre
kontextové menu) a jedno skrolovacie
koliesko (pre vertikálny pohyb na
stránkach a dokumentoch)
Skener
o skener je vstupné zariadenie, ktoré
zobrazuje (digitalizuje) na
zobrazovacej ploche (monitor) rôzne
plošné predlohy (fotografie, obrázky,
papierové dokumenty,...)
o umožňuje premenu pôvodnej predlohy
do digitálnej podoby, t.j. počítačom
spracovateľných dát
Tablet
o tablet je vstupné zariadenie, ktoré sa
skladá z pevnej podložky a pohyblivého
snímacieho zariadenia (pero)
o slúži na ovládanie kurzora a funguje
podobne ako myš (rozdiel je v tom, že
poloha pera na pevnej podložke
zodpovedá presne polohe kurzora na
obrazovke)
o používa sa predovšetkým pri práci s
grafickými programami
Výstupné zariadenia
Monitor
o Monitor je výstupné zariadenie, ktoré
slúži na zobrazovanie textových
alebo grafickým informácií
o Dnes existujú dva základné typy, a to
CRT a LCD
o Navzájom sa líšia napr. jasom,
veľkosťou obrazovky, spotrebou
elektrickej energie, pomerom obrazu, ...
Tlačiareň
o tlačiareň je výstupné zariadenie, ktoré
slúži na tlač najmä papierových
dokumentov, fotiek, ...
o môžeme ich rozdeliť na ihličkové,
atramentové, laserové,...
o podľa farebnosti na jednofarebné,
dvojfarebné, farebné,...
o môžu tlačiť len na jednu stranu,
prípadne obojstranne
o niektoré sú schopné tlačiť aj bez
pripojenia k počítaču = priamo (napr. z
pamäťových médií)
o časť tlačiarní je spojená so skenerom a
faxom, do tzv. multifunkčných zariadení
Reproduktory
o reproduktory sú výstupným zariadením
počítača, ktoré umožňuje prehrávať
signály z počítača vo forme zvuku
(hudba, slovo, zvukový efekt,...)
Zdroje
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
http://www.gjar-po.sk/studenti/informatika/02_03/franko/pics/profil.jpg
http://www.sinot.sk/images/pc%20hardware_soubory/zakladna%20doska.jpg
http://serfar.ic.cz/MSIP4NSLI.jpg
http://opocitaci.ic.cz/7014/35609.jpg
http://www.fsxslovakia.szm.com/images/procesor.jpg
http://www.pctuning.cz/ilustrace/meg_xabrebig.jpg
http://www.hardware.sk/materials/user17/thumbs/fujitsudisk.jpg
http://esslm.sk/tabula/pocitac-vstupne_zariadenia.jpg
http://pcprekazdeho.tym.sk/klavesnica.jpg
http://www.notebookshop.sk/pictures/store/msoptmouse.jpg
http://skola.dvp.sk/wp-content/uploads/2008/09/ske.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Wacom_Pen-tablet.jpg
http://esslm.sk/tabula/pocitac-vystupne_zariadenia.jpg
http://techgenie.com/wp-content/uploads/Monitor.jpg
http://www.maestrosdelweb.com/images/monitor_crt.jpg
http://www.ascsro.sk/library/images/Sk_8_hygiena_potraviny_nabytok/Sk_847_it_technika/tlac_hp_lj_m1522.jpg
http://anp.zive.sk/files/navody/pocitac_hw/ANP0608/01.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%A1_doska_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1lny_procesor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%A1_pam%C3%A4%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%A1_karta
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%BD_disk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_kl%C3%A1vesnica
http://sk.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1_%28hardv%C3%A9r%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Skener
http://sk.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%BD_tablet
http://sk.wikipedia.org/wiki/Monitor_%28displej%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tla%C4%8Diare%C5%88_%28hardv%C3%A9r%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9_reproduktory

similar documents