Slide 1

Report
IT nástroje - Erasmus a Erasmus+
Jozef Detko, SAAIC
[email protected], 02 209 222 82
Progaram celoživotného vzdelávania
Program celoživotného vzdelávania
Zostávajúce úlohy:
• Dokončenie mobilít študentov a zamestnancov
do septembra 2014
• Príprava a odovzdanie kvalitatívnej správy
• Príprava a odovzdanie kvantitatívnej správy
Oprávnenie prístupu ku IT - ECAS
ECAS
Situácia:
• Jednotný systém prihlásenia je overená a
spoľahlivá služba.
Problémy:
• Odporúčame používanie individuálneho účtu pre
zamestnanca pracujúceho s IT účtom. Je potrebné
používať jeden spoľahlivý e-mail. Najlepšie
pracovný. Tento musí byť registrovaný vo všetkých
systémoch.
• Niekedy je problém ak sa omylom prepne
doména na inú ako Externú
ECAS
Požiadavka:
• Ak zabudnete prístupové heslo nezakladajte si
nový účet ale môžete si sami zmeniť heslo.
• Ak meníte e-mail musíte oznámiť zmenu
(vykonať zmenu) aj v kontaktných údajoch
ostatných IT nástrojov. Musí zostať rovnaká vo
všetkých nástrojoch. Môžete o pomoc
požiadať helpdesk.
Mobility tool
Mobility tool
Situácia:
• Počas roku 2014 stále prebieha vývoj.
Manažment informácií o mobilitách prebieha bez
podstatných ťažkostí. Nie je možné používať na
prístup Google chrme, niektoré časti potom
nepracujú správne.
• Komisia do MT zahrnula v tomto roku aj
záverečné správy účastníkov mobilít a nahradila
tak náš web úspešne používaný v
predchádzajúcich dvoch rokoch.
Mobility tool
Problémy:
• Podstatný problém predstavuje správa
záverečných správ účastníkov mobilít z oblasti
vysokých škôl. Táto časť bola spustená v marci
2014 s trojmesačným meškaním.
• Systém odošle len jednu výzvu automaticky bez
overenia jej doručenia. Toto mnohokrát zlyhalo.
• Neexistuje žiadna náhradná možnosť požiadať o
online záverečnú správu.
Mobility tool
Problémy:
• Podarilo sa doručiť a účastníci vyplnili doteraz
(cca 3 mesiace prevádzky) 16.000 správ. Len
polovica z nich je zatiaľ k dispozícii v MT. Kedy
sa podarí „doručiť“ ostatné nie je určené. Ale
vraj už majú vo výhľade úspešné riešenie.
Mobility tool
Riešenie:
• Podarilo sa doručiť a účastníci vyplnili doteraz
(cca 3 mesiace prevádzky) 16.000 správ. Len
polovica z nich je zatiaľ k dispozícii v MT. Kedy
sa podarí „doručiť“ ostatné nie je určené. Ale
vraj už majú vo výhľade úspešné riešenie.
Mobility tool
Riešenie:
• Podané správy budú dostupné v MT ako PDF v
septembri.
• Správy, ktoré účastníci nemohli vyplniť online
môžu byť vyplnené a vytlačené cez formulár
vo Worde (tak ako to bolo pred 3 rokmi).
• Národná agentúra bude kvôli spomínaným
prekážkam veľmi ústretová v hodnotení
záverečných správ účastníkov.
Mobility tool
Kvantitatívna správa
• Skontrolovať rozpočet v Mobility tool a
porovnať ho s výstupom z účtovníctva.
• Národná agentúra bude musieť overiť
„validovať“ vaše mobility
• Nakoniec sa len vygeneruje správa z údajov
zapísaných v MT. Dôležité je preto v systéme
udržiavať reálne údaje.
Mobility tool
Mobility tool
Kvalitatívna správa
•
•
•
•
Postup rovnaký ako minulý rok
Bude k dispozícii formulár v MS worde
Vyplní a podpíše sa jej fyzický výtlačok
Pre spracovanie sa potom podá elektronicky
ten istý text cez online formulár
Study abroad
• Vysoké školy využívajúce národný systém
manažmentu zahraničných pobytov majú
zabezpečený prenos údajov do MT.
• Prenos údajov sme úspešne odskúšali.
Program Erasmus Plus
Štruktúra IT nástrojov
• ECAS
• Účastnícky portál – registrácia s získanie
jedinečného PIC pre celú vysokú školu
• e-Formulár prihlášky (PDF)
• Nový Mobility tool pre program Erasmus Plus
Účastnícky portál
Účastnícky portál
• Mnoho univerzít malo problém s registráciou
informácii pretože jedninečnú registráciu už niekto
vykonal v iných centralizovaných programoch
(Research)
• NA identifikuje násobné registrácie, kontrolujeme
doplnenie údajov pre Erasmus+ a následne zisťujeme
evidenciu Erasmus charty na jeden spoločný PIC.
• Počas júla rozošleme Erasmus koordinátorom
informáciu o správnom PIC pre budúce prihlášky
(charta aj žiadosť o grant), informáciu o tom kto môže
upravovať informácie o VŠ na portáli.
eFormulár
• Prihlášky sa podávali dosť na poslednú chvíľu.
• Našťastie bol predĺžený termín v tomto roku,
odporúčame podávať prihlášku pár dní pred
termínom.
• Formuláre pre akciu KA1 pre vysoké školy nemal
žiadne mimoriadne problémy.
• Vypĺňajte ho od začiatku ku koncu. Používajte len
Adobe Reader! Formulár je dynamický a niektoré
časti sa môžu skrývať podľa informácií v skorších
častiach prihlášky.
Videoinštrukcie
Nový Mobility tool
• Bude vychádzať z doterajšieho nástroja
• NA bude mať prístup ku MT v septembri,
vysoké školy neskôr.
• Bude zahŕňať nielen manažment mobilít a
prácu so správami účastníkov ale tiež bude
kombinovať kvantitatívnu aj kvalitatívnu
priebežnú a záverečnú správu.
• Bližšie informácie nemáme
Ďakujem za pozornosť
Teším sa na spoluprácu!
Jozef Detko
[email protected]

similar documents