Napredak učenika polaznika univerzalne sportske škole

Report
OŠ Kraljevica
Voditelj programa: Davor Juriša, prof.
IME I
PREZIME
PROSJEK
4. (M)
PROSJEK
RH
ATV
ATT
AOP
ANN
MTR
MSD
MPN
MPT
MPR
MIV
F6
144,2
37,5
19,9
8
28
169
13,2
41
41
27
1090
140,4
34,1
19,4
10
18
152
20,3
28
38
25
SD 4. (M)
6,9
12,9
2,6
4,8
2,4
21,2
4,9
9,7
10,8
19,4
SD RH
6,3
7,9
1,8
4,8
1,9
18,1
5,2
6,9
8,2
1,8
MAX
155,5
67,5
25
19
30
192
25,1
52
55
53
1296
MIN
PROSJEK
5.a M
PROSJEK
RH
131,5
25
16,5
5
25
123
9,9
19
25
0
754
149,8
39,7
20,0
9,6
27
167
14,6
35
55
36
1020
148
39,9
20,7
11,1
26
166
15,1
31
45
44
1130
SD 5.a M
5,6
6,9
1,3
3,0
2,3
17,4
2,8
10,5
7,7
22,5
329,8
SD RH
6,3
6
1,5
5
3,7
17
2,2
7
8,7
16,5
146,7
MAX
156
51
22
14
30
195
19,2
55
68
78
1320
MIN
PROSJEK
5.B M
PROSJEK
RH
141
30
18
5
24
144
10,4
24
45
15
500
147,9
45,7
21,7
10
24
162
23,3
37
53
12
1087
148
39,9
20,7
11,1
26
166
15,1
31
45
44
1130
SD 5.B M
5,1
6,5
1,3
2,3
2,5
22,7
6,6
8,4
9,6
13,3
100,3
SD RH
6,3
6
1,5
5
3,7
17
2,2
7
8,7
16,5
146,7
MAX
157
55
23
14
27
201
33,6
51
67
44
1230
MIN
140
36
19,5
6
19
135
13,7
23
39
0
950
182
IME I
PREZIME
ATV
ATT
AOP
ANN
MTR
MSD
MPN
MPT
MPR
MIV
F6
PROSJEK
4. (M)
144,2
37,5
19,9
8
28
169
13,2
41
41
27
1090
PROSJEK
5.a M
149,8
39,7
20,0
9,6
27
167
14,6
35
55
36
1020
PROSJEK
5.B M
147,9
45,7
21,7
10
24
162
23,3
37
53
12
1087
IME I
PREZIME
PROSJEK
4. (Ž)
PROSJEK
RH
ATV
ATT
AOP
ANN
MTR
MSD
MPN
MPT
MPR
MIV
F6
142,8
40,0
20,2
10,4
26
145
16,9
35
53
13
984
139,6
31,9
18,7
10,3
19
145
23,8
26
43
20
SD 4. (Ž)
8,9
12,3
2,5
3,1
2,2
21,6
4,7
7,2
13,5
12,5
SD RH
6,1
5,8
1,3
3,7
2
18,5
5,7
6,9
8,3
13,4
MAX
157,5
65
24
16
29
193
24,6
46
73
40
1150
MIN
PROSJEK
5.a Ž
PROSJEK
RH
127,5
25
17
5
21
115
10,5
23
28
0
766
145,8
32,1
18,6
8
24
145
21,6
30
60
28
1060
149,5
40,1
20,3
12,6
25
158
16,2
29
53
30
1034
SD 5.a ž
6,8
2,9
1,2
2,4
1,8
13,2
3,3
3,0
8,7
20,5
106,2
SD RH
6,4
6,1
1,7
5,3
3,8
11,7
2,2
5,2
7,8
14,8
123,5
152,5
35
20
11
26
162
27,1
35
74
67
1190
136
27
17
4
21
125
16,8
27
49
10
880
149,9
43,4
20,6
11
23
139
28,9
26
54
10
758
149,5
40,1
20,3
12,6
25
158
16,2
29
53
30
1034
SD 5.b Ž
5,2
5,6
0,8
1,4
5,7
27,6
6,6
3,2
11,8
13,8
118,8
SD RH
6,4
6,1
1,7
5,3
3,8
11,7
2,2
5,2
7,8
14,8
123,5
MAX
156
52
22
13
27
183
40,9
31
68
41
890
MIN
143
34
19,5
9
10
90
21,0
22
29
0
580
MAX
MIN
PROSJEK
5.b Ž
PROSJEK
RH
134,5
IME I
PREZIME
ATV
ATT
AOP
ANN
MTR
MSD
MPN
MPT
MPR
MIV
F6
PROSJEK
4. (Ž)
142,8
40,0
20,2
10,4
26
145
16,9
35
53
13
984
PROSJEK
5.a Ž
145,8
32,1
18,6
8
24
145
21,6
30
60
28
1060
PROSJEK
5.b Ž
149,9
43,4
20,6
11
23
139
28,9
26
54
10
758
IME
I
PREZIME
ATV
ATT
AOP
ANN
MTR
MSD
MPN
MPT
MPR
MIV
F3
PROSJEK
4. (M)
144,2
37,5
19,9
6
28
169
13,2
41
41
27
599
ŽUP. PRO.
4. (M)
144,6
38,9
20,8
10
25
152
17,9
33
45
29
585
SD 4. (M)
6,9
12,9
2,6
0,6
2,4
21,2
4,9
9,7
10,8
19,4
103,4
SD ŽUP. 4.
(M)
6,6
8
2,1
3,9
3,8
22,1
4,7
7,5
11,2
19,9
100,4
MAX
(M)
4.
155,5
67,5
25
6
30
192
25,1
52
55
53
707
MIN
(M)
4.
131,5
25
16,5
5
25
123
9,9
19
25
0
395
162
67
29
24
37
198
38
53
72
107
910
126
24
15
4
12
71
9
3
13
0
152
MAX.
ŽUP.
(M)
4.
MIN ŽUP.
4. (M)
IME
I
PREZIME
ATV
ATT
AOP
ANN
MTR
MSD
MPN
MPT
MPR
MIV
F3
PROSJEK
4. (M)
144,2
37,5
19,9
6
28
169
13,2
41
41
27
599
ŽUP. PRO.
4. (M)
144,6
38,9
20,8
10
25
152
17,9
33
45
29
585
IME
I
PREZIME
ATV
ATT
AOP
ANN
MTR
MSD
MPN
MPT
MPR
MIV
F3
PROSJEK
4. (Ž)
142,8
40,0
20,2
9,0
26
145
16,9
35
53
13
512
ŽUP.
PRO.4. (Ž)
140,9
35,7
20
11,8
25
131
20,2
29
47
19
525
SD 4. (Ž)
8,95
12,32
2,53
3,11
2,24
21,60
4,73
7,20
13,5
12,5
87,5
6,8
7,5
2
4,4
3,5
20,2
6,6
6,9
10,5
16,8
79
157,5
65
24
13
29
193
24,6
46
73
40
597
MIN 4. (Ž)
127,5
25
17
5
21
115
10,5
23
28
0
344
MAX.
ŽUP. 4. (Ž)
161
65
28
27
36
181
49
46
70
110
790
MIN ŽUP.
4. (Ž)
125
20
15
3
14
82
11
4
18
0
182
SD
(Ž)
MAX
(Ž)
ŽUP.
4.
IME
I
PREZIME
ATV
ATT
AOP
ANN
MTR
MSD
MPN
MPT
MPR
MIV
F3
PROSJEK
4. (Ž)
142,8
40,0
20,2
9,0
26
145
16,9
35
53
13
512
ŽUP.
PRO.4. (Ž)
140,9
35,7
20
11,8
25
131
20,2
29
47
19
525


POZDRAV OD 4.
RAZREDA
Usporedbom učenika 4. razreda Osnovne škole Kraljevica polaznika
Univerzalne športske škole s učenicima petih razreda koji nisu polazili
taj program prikazao sam da program Univerzalne športske škole može
doprinijeti značajnom razvoju i poboljšanju onih sposobnosti na koje
želimo utjecati u skladu s razvojnim razdobljem djece. Gledajući
županijske prosjeke iz 2001. također se vidi da su djeca polaznici
Univerzalne športske škole postigli bolje rezultate u testovima za
provjeru motoričkih sposobnosti na koje sam primararno djelovao.
Na osnovu ovih pokazatelja mogu zaključiti da se dobrim
programiranjem mogu postići značajni pomaci u razvoju sposobnosti,
ali treba reći da se programom Univerzalne športske škole uvelike
doprinosi i razvoju obrazovnih i odgojnih zadaća u radu s djecom.

similar documents