Tüprag Göksel Alpaslan

Report
TÜPRAG A.Ş.
Göksel Alpaslan
Efemçukuru Altın Madeni
İşçi Sağlığı, İş Güvenliği & Çevre Müdürü
Alper Gürsoy
Kışladağ Altın Madeni
İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Müdürü
AVRUPA
OPERASYONLAR
Üretim
İnşaat
Proje
Çalışan Madenler
Projeler
Efemçukuru
Altın Madeni
Kışladağ
Altın Madeni
TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
•
•
•
1986 YILINDA FAALİYETİNE BAŞLADI
2006 YILINDA UŞAK KIŞLADAĞ ALTINI MADENİNİ,
2011 YILINDA İZMİR EFEMÇUKURU ALTIN MADENİNİ İŞLETMEYE ALDI.
•
•
•
•
TOPLAM YATIRIM
TOPLAM ÜRETİM YAKLAŞIK
ÜLKE EKONOMİSİNE DOĞRUDAN KATKI
DOĞRUDAN İSTİHDAM
1 Milyar USD
65 TON (2.3 Milyon Oz.) ALTIN
450 Milyon USD
~1500 KİŞİ
ADR Tesisi
Liç Sahası
Açık Ocak
Pasa Sahası
İdari Bina - Kırıcılar
Efemçukuru
Köyü
Su Arıtma
Üniteleri
Atık Filtre &
Macun Dolgu Tesisi
Tesis
Yeraltı Kırıcı
4.6 Yönetimin gözden geçirmesi
Sürekli Gelişim
4.3 Planlama
4.3.1 Tehlike Tanımlaması, Risk
Değerlendirmesi
4.3.2 Yasal ve diğer Yükümlülükler
4.3.3 Amaç & Hedef ve Programlar
Yönetimin
gözden
geçirmesi
İSG Politikası
VİZYON
‘ MODEL MADEN ’
Kontrol &
Düzeltici
Faaliyetler
Planlama
Uygulama
&
Operasyon
4.4 Uygulama & Operasyon
4.5 Kontrol
4.4.1 Kaynaklar, rol ve sorumluluklar
4.5.1 Performans Ölçümü & İzleme
4.4.2 Yetkinlik , eğitim ve farkındalık
4.5.2 Uygunluk Kontrolü
4.4.3 İletişim, katılım, danışma
4.5.3 Kaza & Olay Araştırmaları, Düzeltici Faaliyetler
4.5.4 Kayıtların Kontrolü
4.4.4 Dökümantasyon
4.4.5 Dökümanların Kontrolü
4.5.5 İç Denetim
4.4.6 Operasyonel Kontrol
OHSAS 18001:2007
4.4.7 Acil Durum Hazırlıkları
PLANLAMA
İSG Yönetim Sistemi Elementleri
Risk Odaklı Yönetim Programları
• Eğitim & Yetkinlik
• Enerji İzolasyonu
• Risk Değerlendirme Çalışmaları
• İş İzinleri
• Kaza – Olay Araştırmaları
• Acil Durum Yönetimi
• Yol & Sürüş Güvenliği
• Kimyasal Yönetimi
• Müteahhit Yönetimi
• Değişim Yönetimi
• Yüksekte Çalışma
EĞİTİM & YETKİNLİK
KIŞLADAĞ
EFEMÇUKURU
Toplam Çalışan
748
424
Beyaz Yaka
205
148
Mavi Yaka
543
276
Alt Yüklenici
304
366
TOPLAM
1052
790
Yerel Halk
%81
%41
EĞİTİM & YETKİNLİK
EĞİTİM & YETKİNLİK
Toplam Eğitim Saati
2014
Kişi Başı Eğitim
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KIŞLADAĞ
EFEMÇUKURU
20.143 Saat
17.682 Saat
26,9 Adam/Saat
41,4 Adam/Saat
İşe Giriş Eğitimleri (Oryantasyon Eğitimleri)
Uzaktan Eğitim Programı
Toolbox (Haftalık Güvenlik Konuşmaları)
Güvenli Sürüş Eğitimleri
Yangın ve Kurtarma Eğitimleri
Mesleki Eğitimler ve Sertifikasyon
Mesleki Bilinç Geliştirme Eğitimleri
Simülatör Eğitimleri
Sağlık Birimi Eğitimleri
Tehlike Farkındalık Eğitimleri
Uygulamalı Eğitimler
EĞİTİM & YETKİNLİK
EĞİTİM & YETKİNLİK
İSG-Çevre
Oryantasyon
(2 Gün)
Mesleki Yetkinlik
Eğitimleri
(3 Ay- TEORİK)
Mesleki Yetkinlik
Eğitimleri
(2 Ay- PRATİK)
EĞİTİM & YETKİNLİK
İZOLASYON & KİLİTLEME - ETİKETLEME
İZOLASYON İSTASYONU
İZİNLER
YOL – SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ
MÜTEAHHİT YÖNETİMİ
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
RİSK YÖNETİMİ
KAZA & OLAY ARAŞTIRMA
ACİL DURUM YÖNETİMİ
PERFORMANSIMIZ
350
4.0
3.70
300
3.5
298.30
3.0
250
2.53
2.45
2.5
200
1.87
187.22
2
1.94
2.0
1.66
150
1.5
100
1.0
0.79
48.87
50
Efemçukuru LTIFR (İş Günü Kayıplı Kaza
Frekansı)
Kışladağ LTIFR (İş Günü Kayıplı Kaza Frekansı)
Efemçukuru TRIFR (Toplam Kayıt Edilebilir Kaza
Frekansı)
Kışladağ TRIFR (Toplam Kayıt Edilebilir Kaza
Frekansı)
26.52
2011
2012
2013
2014
3.70
2.45
2.53
1.66
1.87
2
0.79
1.94
187.22
298.30
48.87
26.52
110
117
130
136
0.5
0.0
KIŞLADAĞ
1.94
LTIFR Karşılaştırma
EFEMÇUKURU
1.66
Kaza Performansı
TÜPRAG
‘ MODEL MADEN ’
REAKTİF
BAĞIMLI
•İçgüdüsel
• Yönetimin taahhüdü
•Yasal uygunluk hedeftir.
• Korku / Disiplin.
•İş Güvenliği – İş
Güvenliği Müdürünün
işidir.
•Yönetimin katılımı alt
düzeydedir.
• Kurallar / Prosedürler
• Süpervizyon , hedefler
• Değer
• Eğitim
BAĞIMSIZ
•Bireysel, taahhüt ,
standartların yükselmesi
•İçselleştirme.
•Kendine bakar
•Pratikler , alışkanlıklar
•Bireysel farkındalık
DUPONT Bradley Eğrisi
BİRBİRİNE
BAĞLI
•Arkadaşını düşünen
•Üst Düzey bireysel
farkındalık
•Çalışma arkadaşını
önemseme
•Organizasyonel gurur.
TEŞEKKÜRLER

similar documents